Използвайте Божествените инструменти, които сме ви дали, за да са ви в помощ*

Господ Санат Кумара

9 май 2012 г.

АЗ СЪМ Санат Кумара и днес идвам да дам на всички ви ясна представа за положението на планетата в момента. Знаете, че тече процес на засилващо се повишаване на енергетиката и вибрацията на Земята. Новото е, че според препоръката, дадена от Висшия Космически Съвет на Великото Централно Слънце и приета от Кармичното Ръководство на планетата Земя по време на неговите заседания в дните на и около пролетното равноденствие, това повишаване напред във времето ще става скокообразно и многократно. То ще бъде извършвано внимателно и с най-голяма грижа за планетата и Живия Живот на нея. И след всеки скок в повишаването на енергетиката и вибрацията на Земята ще следва период на балансиране на планетата и сънастройване на живите организми към извършената промяна.

Човечеството като цяло навлиза в труден период, доколкото то пропусна в предходните години, които бяха дадени за извисяване на съзнанието, да го направи в голямата си част. Затова след всеки такъв етап някои хора ще успеят да се сънастроят, а други ще бъдат без тази възможност и ще напускат физическия план, тъй като той вече ще вибрира на ниво, различно от тяхното ниво на вибрация и трептене, включително и на клетъчно ниво.

Днес аз дойдох да говоря на всички, преминали през първия и през всеки следващ праг, и да ви подготвя за последващия период на балансиране.

Най-доброто за вас е да следвате даваните до този момент препоръки от Възнесените Същества на Светлината. И на първо място, да сте позитивни, в Радостта и в Божествена Любов към всички Живи същества и най-вече към Отца за всичко, което се случва. Да съхраните своята Устременост и своето Постоянство – Устременост да вървите по Пътя към реалния свят на Бога и Постоянство в извършването на вашите ежедневни служения в духовността – кой с каквато духовна практика се занимава и му е по сърце. Понеже във времето, в което живеете, това е спасително за всеки от вас – работата в духовността всеки ден и спазването на Божествения Нравствен Закон и всички останали Божествени Заповеди и Закони във всяка минута от вашия живот, а също така и постоянното прилагане на всички Божествени качества и добродетели, които притежавате, всеки там, където е, и спрямо всички Живи същества.

Когато сте високо в Духа, това помага много по-лесно да се сънастроят и вашите физически тела към новите вибрации на планетата. По време на всяко ваше служение, когато четете призиви и Слово-формули, молитви, Послания или пък медитирате, или пеете мантри, или други песни в прослава на Отца, по това време, когато успявате да откъснете своите мисли и чувства от света на илюзията и да ги извисите, тогава влизате в съприкосновение с Висшите ефирни октави на Светлината. Отдавайки своята молитвена енергия за изпълнение на Промисъла на нашия Отец Небесен, вие давате възможност на много същества от най-различни степени на Небесната Йерархия на Светлината да работят с вас в този момент и да обновяват и сънастройват четирите ви низши тела – физическото, емоционалното, менталното и етерното, така че във всеки момент, всеки ден да сте в единство с планетата и Живия Живот на нея.

Така вие помагате извършването на промените да стане по най-добрия за вас начин и оставате винаги единни с Единното Творение на Отца и подготвени за всички ставащи и предстоящи промени.

Повярвайте ми, безполезно е да се притеснявате и да преживявате относно каквото и да е в илюзорния материален свят. Бъдете във Вярата си и в Бога, и в Отца и я укрепвайте ежедневно, оставайки спокойни, позитивни и хармонични, каквото и да се случва с вас и около вас. Знайте и помнете всеки миг, че всичко, което се случва, е по Божествено допущение и в изпълнение Промисъла на Единния Отец и е най-доброто за Единното Му Творение, а също и за спасението на вашите души! А това е най-важното за всеки от вас, мили мои възлюбени!

Затова бъдете в Радостта и благодарете постоянно на всички Сили на Светлината. А когато ви е трудно, искайте помощ и тя ще ви бъде дадена точно толкова, колкото е възможно в състоянието, в което сте, и точно тогава, когато ви е най-нужно!

Използвайте Божествените инструменти, които сме ви дали, за да са ви в помощ.**

Ние се стремим да ви помагаме по всеки възможен начин. Но за да го правим, е нужно вие самите да пожелаете нашата помощ и да я приемате с Уважение, Благодарност и Божествена Любов.

И когато сте в Радостта, с Вяра и Божествена Любов към Отца за всичко, което ви се дава, и към нашия Посланик, чрез който това става възможно, когато се грижите за нея, за да може и занапред да е в Служение на Отца и в помощ на вас, тогава вие получавате цялата помощ и подкрепа Свише, която ви е нужна, а вашите тела биват помазвани с Небесното Миро и се възраждат за Нов Живот в Новия Ред на Златния Век!

АЗ СЪМ Санат Кумара, винаги с Любов към всеки от вас – децата на Отца, в които Огънят на Живия Живот гори.

 

blue line

* Господ Санат Кумара даде допълнения на 14 март 2013 г. и на 11 януари 2015 г., които са включени в основния текст на Посланието.

** На 3 юни 2015 година Господ Санат Кумара указа изброяването на Божествените инструменти, които са ни дадени в помощ в тези времена да бъде изведено след края на Посланието Му като Приложение към него, което ще се допълва постоянно напред във времето, винаги, когато се дава нов Божествен инструмент, който да ни е в помощ за преминаването през времената, които предстоят.

 

Приложение

Божествени инструменти, дадени в помощ тук и сега и във времената, които предстоят

* Важно допълнение – виж най-долу.

 

blue-dotМилостта за четене на Посланията и Напътствията, които даваме, молитвите, призивите и Слово-формулите, Благословите и Благодарствените Слова, Повелите на Виолетовия Пламък.

blue-dotМедитацията за Земята.

blue-dotМилостта на всяко 23-то число – да посветите своето служение в духовността, а също и всичките си благи и правилни от гледна точка на Отца мисли, чувства, слова, постъпки и действия през този ден за преобразуване на отрицателната карма за целия следващ месец (виж Посланието на Господ Сурия от 23 март 2014 година).

blue-dotМилостта да Благославяте – да благославяте и наум, и на глас, изпълнени с Божествена Любов, всички Живи същества, децата да благославят членовете на своето семейство в моменти на нужда, да се благославя и храната, докато я приготвяте, а също и преди всяко хранене (виж Посланията на Госпо́дна Атина Палада от 27 ноември 2010 г. и от 10 май 2012 г., и Посланието на Йоан Прелюбимия от 23 декември 2010 г., и Посланието на Владичица Нада от 24 юли 2014 г.).

blue-dotМилостта за активиране на кристалната струна, която свързва вашето сърце с Централното Слънце винаги, когато правите ежедневното си служение в духовността.

blue-dotМилостта да пишете писма до Кармичното Ръководство 4 пъти годишно по време на лятното и зимното слънцестоене и пролетното и есенното равноденствие, а също и винаги в извънредни случаи на нужда, когато заявявате вашата свободна воля как искате да се разпоредите с част от благата си карма, за да се ускори отработването на отрицателната ви карма, а също и за какво искате да се помогне Свише, като поемате срещу това допълнително задължение за работа в духовността за следващите три месеца (виж Посланието на Владика Сен Жермен от 12 май 2012 г.).

blue-dotЗнанието относно важността да използвате краснописа (виж Посланието на Владика Мория от 20 август 2011 г.).

blue-dotМилостта да получавате помощта Свише многократно приумножена, когато някой от вас призове Възнесените Същества на Светлината да участват в неговото служение и всички те заедно с него групово да изискват, искрено искат и се молят за неговият ближен, който е помолил за това (виж Посланието на Прелюбимата Гуан Ин от 27 август 2011 г.).

blue-dotМилостта за гледане на Посланията-Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”, които съдържат енергийни ключове, помагащи за извисяване на съзнанието, когато, гледайки ги, благодарите на Бога, благодарите и на Отца. Нашият Посланик започна да приема тези Послания-Картини в края на 2010 година, макар че в това си въплъщение почти не бе рисувала до този момент каквото и да било. Отне ни цяла една година, докато тя преодолее своето нежелание да рисува, дължащо се на „инцидент” в детските ѝ години, който обаче я опази чиста, за да може сега да приема точно каквото е нужно, без да има познания за съвременното ви изобразително изкуство, които само биха ѝ попречили.

blue-dotМилостта на духовната практика на Белия Път (виж Посланията на Господ Сурия от 9 април 2011 г. и от 26 март 2013 г.).

blue-dotМилостта да получавате помощ от кутийката с бисерчета от Божественото Учение (виж Посланието на Господ Сурия от 10 юли 2011 г.).

blue-dotМилостта на Благодарността към Отца (виж Посланието на Господ Шива от 26 септември 2012 г.).

blue-dotМилостта за пречистване и преобразуване на водата в Жива вода (виж призива от Господ Шива от 5 септември 2010 г. в Призиви за точно определен случай).

blue-dotМилостта да призовавате Силите на Светлината в случай на спешна нужда от помощ (виж призива от 29 декември 2012 г. в Призиви за точно определен случай).

blue-dotМилостта да можете да помагате при катаклизми и стихийни бедствия на планетата (виж Посланието на Господ Гаутама Будда от 17 април 2011 г.).

blue-dotМилостта на Духовната практика „Покаяние и Прошка” (виж в част Работа в духовността).

blue-dotМилостта на Духовната практика „Работа върху говора относно превръщането му в Слово” (виж в част Работа в духовността).

blue-dotМилостта за Срещи с Посланика, на които се дава приумножена помощ Свише и продължение на Учението под формата на въпроси-отговори, давани както по време на срещата чрез Посланика, така и получавани от нея при работата й с Присъствие на Единния Отец по време на слънцестоенетата и равноденствията. (виж Посланието на Прелюбимия Ланело от 1 октомври 2012 г.).

blue-dotМилостта да задавате въпроси към Възнесените Същества на Светлината на сайт Единение (виж Посланието на Владика Мория от 3 октомври 2012 г.).

blue-dotМилостта да бъдете защитени в интернет, докато сте на страница ЕДИНЕНИЕ.

blue-dotМилостта чрез плащането на Божествен десятък да сте в изпълнение на Закона и да сте здрави и работоспособни и да имате възможността да давате Дарение на Бога.

blue-dotМилостта чрез Дарение на Бога, да избягвате поемането на отрицателна карма от работодателите си, и евентуално да си създавате блага карма.

blue-dotМилостта за обучение в Школата за Посвещения на Господ Майтрея (виж Посланията на Господ Майтрейя от 21 юли 2010 г. и от 16 април 2011 г.).

blue-dotМилостта да получавате помощ в трудни моменти от Възнесените Същества на Светлината, които са изявили тази готовност в своите Послания (Например Пресвета Богородица в Посланието си от 29 март 2014 г., Господ Майтрейя в Посланието си от 5 август 2011 г.).

blue-dotМилостта за Божествено наспоряване на всеки вид труд чрез Призивите на Госпо́дна Атина Палада (виж в Първо утринно служение).

blue-dotМилостта за Божествено вдъхновение на творчеството ви чрез призива към Елохим Аполон (виж в Призиви по време на служение).

blue-dotМилостта да сте защитени от силите на илюзията чрез Благослов (виж Първо утринно служение) и две Слово-формули (виж Призиви за точно определен случай), дадени от Единния ни Отец, осигурени с енергиен резерв за тяхното функциониране, вместо чрез формиране на егрегор от хората.

blue-dotМилостта за защита на първа, втора и трета чакра чрез призива към Архангел Гавриил, след като сте ги хармонизирали (виж в Първо утринно служение).

blue-dotМилостта да се възползвате от Стихиите на Природата за кармичното ви изчистване чрез използване на призивите от Посланието от 24 януари 2012 година на Господ Санат Кумара.

blue-dotВсеки призив е отделна Милост, всеки благослов е Милост, само човек да израсне до там, че да се нуждае и има желанието да ги използва за по-нататъшния си растеж и усъвършенстване в Бога!

blue-dotМилостта да сте в ЕДИНЕНИЕ с цялото Творение на Единния ни Отец, включително с Живия Живот на всички нива в тази Вселена, което е една от най-висшите форми на съвършенство (виж Словата на Присъствие на Единния на главната страница на сайт ЕДИНЕНИЕ).

blue-dotМилостта за засилване на проявлението на всички качества на индивида в условията на повишаващи се вибрации, съгласно действието на Законът за Проявлението (виж Посланието на Госпо́дна Атина Палада от 10 май 2012 г.).

blue-dotМилостта да получавате ежедневно от Господ Шива цялата помощ, която ви е нужна, за да се разруши всичко старо, което ви пречи, и за да успеете да продължите напред по Пътя към Отца (виж Посланието от Господ Шива от 22 март 2013 г.).

blue-dotВеликата Милост на Единния Отец да помага за приумноженото преобразуване в Светлина на вредоносната енергия, вкарана от силите на илюзията в низшите тела на човека и така да се превръща тази вредоносна енергия във все по-големи Сила и Мощ Божии (виж Благодарствено Слово към Присъствие на Единния Отец за приумножаване на Силата и Мощта Божии от 4 март 2016 г.).

blue-dotИзключителната Милост на Единния Отец да даде (Отстранен документ) Петте Правила-Напътствия за опазване на Чистотата, за спасение на човешката Душа и за успешно продължаване на еволюцията в преходните времена.

 

blue line

* Бележка на Росица Авела от 14 март 2016 г. Относно използването на Божествените инструменти от това Приложение, най-напред виж първото от (Отстранен документ) 5-те Правила-Напътствия – как да се извършва която и да е работа в духовността.