Нова Божествена Милост

Владика Сен Жермен

12 май 2012 г.

АЗ СЪМ Сен Жермен и дойдох да приветствам всички, които ясно заявихте, че желаете да се разделите със старите отрицателни енергии, присъстващи във вас, и с всичко илюзорно, и да пристъпите в новата Ера на Водолея, освободени от тях и наситени с новите енергии на Радостта, Мира и Божествената Любов.

Дойдох да приветствам и всички, които още не са го направили, но ще го направят сега!

За всички вас аз нося блага вест от заключителното заседание на Кармичното Ръководство, което се състоя след дните на пролетното равноденствие. На него бе взето решение да можете да пишете писма до Кармичното Ръководство освен в дните на лятното и зимното слънцестоене, вече и в дните на пролетното и есенното равноденствие – четири пъти годишно, колкото пъти редовно заседава Кармичното Ръководство от една година насам.

Това решение бе взето, тъй като, от една страна, има нужда да се увеличи помощта, която получаваме от вас в подкрепа на измененията, които текат на планетата сега, и от друга страна, за да може и на вас повече и по-бързо да ви се помага.

Времето постоянно ускорява своя ход и за три месеца вече може да се случи и отработи това, което само преди няколко години се отработваше за половин година и повече. Имам предвид проблемите ви, свързани с вашите отрицателни състояния на съзнанието, вредни навици и отрицателни кармични записи, за преобразуването на които ни молехте и поемахте задължение да извършвате някаква работа в духовността всеки ден.

Тези от вас, които изказаха желанието да се разделят със старите енергии, получиха възможността много бързо да извисят своите вибрации до нужното енергийно ниво за съществуване в Новия Свят и се сънастроиха с настъпилите до този момент планетарни промени. Това, възлюбени, автоматично води до ускорено проявление у вас на останалите ви отрицателни „залежи” и до нуждата от тяхното навременно преобразуване в момента, когато излязат на повърхността.

Поради това, като естествен резултат от предишната Милост, освен възможността, която ви дадох да се обръщате за помощ към мен, сега ви се дава тази нова Божествена Милост, която също да ви е в помощ. Също така отчитаме и факта, че каквото и задължение да поемете, ще ви е по-лесно да го изпълнявате три, вместо шест месеца. И след това, съобразно получения резултат и опит, ще можете да преценявате от какво се нуждаете да ви се помогне през следващите три месеца и какво реално може да изпълнявате като работа в духовността, за да ни дадете възможността да ви помагаме. Понеже досега поемахте задължения, обаче доста от вас не всичко изпълнявахте през шестмесечния срок и съответно и резултатът бе различен от този, който вие желаехте и какъвто на нас ни се искаше да бъде постигнат.

Така че сега ще имате възможността да го направите и аз ви призовавам три месеца да бъдете абсолютно точни в изпълнението на поетите задължения и сами ще се убедите в ползата от това наше общо ново начинание.

Действието на тази нова Божествена Милост стартира от дните на лятното слънцестоене, когато ще е изтекъл срокът на поетите от вас задължения по време на зимното слънцестоене. В своето ново писмо до Кармичното Ръководство вече може да пишете, че задълженията, които поемате, ще ги изпълнявате до дните на есенното равноденствие, когато ще имате възможността да пишете следващото писмо.

Тогава чрез Росица Авела евентуално отново ще ви информираме за новостите, които е нужно да се сведат до вашето външно съзнание, за да се ускори процесът на вашия напредък в Освобождаването от всичко илюзорно във вас и заместването му с Божествените качества и добродетели, нужни за живот в Епохата на Новия Ред.

Така постоянно ще извисявате съзнанието си, максимално, колкото ви е възможно. И ще се освобождавате постепенно от всичко отрицателно, от всичко илюзорно, което ви тежи и като котва ви задържа към блатясалото дъно на илюзорния материален свят, откъдето гледката е ограничена и замъглена.

Ще прогледнете и ще прозрете, че единственото, за което най-много си струва да искате и да молите и за което да отдавате напълно безусловно и безкористно своята Божествена енергия, която се освобождава всеки ден при изпълнението на поетото задължение за работа в духовността, е Добруването на всички Живи същества, включително и Добруването на цялата планета Земя.

След това, когато и да ви възникне нужда от помощ, след като я поискате, тя ще ви се дава начаса, веднага и то в много по-голям обем, отколкото сте очаквали.

Преди малко казах, че чрез Росица Авела занапред евентуално ще ви информираме за новостите, които е нужно да знаете и ще са ви от полза в тези времена. Преди да завърша Посланието, бих искал да ви съобщя поради каква причина използвах думата „евентуално”. Дами и господа, причината е извън Росица Авела. Тя работи всеотдайно за добруването на всички вас и приема Посланията точно и с нужната енергийна наситеност. Обаче има и още.

На Росица Авела ѝ е указано да приема всеки път Посланията на различни места по планетата, колкото и това да ѝ е трудно и да е свързано с всякакви неудобства и лишения за нея. По този начин Светлината, която се излива по време на всеки следващ цикъл, насища околното пространство и спомага за балансирането на Земята и за възможно по-плавното и безопасно протичане на промените, дори и на местата, където нашите Послания почти не се четат.

Така че, както разбирате, приемането на Посланията е само част от работата, която тя върши. Обаче, за да може да приема Посланията там, където ѝ е указано, и по начина, по който ѝ е указано, са нужни средства. Тя изцяло е посветила живота си в Служба на Отца, но за да е максимално качествено нейното Служение и за да изпълни поставените ѝ от Великото Бяло Братство задачи на физическия план, е нужно да има съответната финансова поддръжка. В противен случай, ако не може да отиде където ѝ бъде указано според нуждата на момента, тази наша Мисия на Светлината не ще може да се осъществи в пълнота. А ние ѝ дадохме тези указания за начина на нейната работа, за да се даде допълнителна помощ за възможно по-безопасното протичане на измененията, които вече започнаха.

Като Владика, отговарящ за настъпването на Новата Епоха, считам за нужно да сведа до вашето знание всичко това. Аз съм изпълнен с Вяра във вас и с Надеждата, че занапред ще я подкрепяте много повече и така ще помогнете и на нея, и на себе си, като си създавате блага карма Божествено приумножена в доста по-големи размери, според важността на задачите, които тя успее да изпълни благодарение на вашата финансова подкрепа. И аз от сега се радвам за всички ви. Понеже тази блага карма ще ви е толкова нужна занапред!

АЗ СЪМ Сен Жермен, с Любов към всички вас, които провеждате Божествената Светлина в този свят, и оставам в готовност да ви помогна винаги като ме призовете на помощ, когато сте точно на границата, преди да изпаднете в каквото и да е отрицателно състояние, в каквото и да е илюзорно състояние, за да успеете да останете позитивни и умиротворени, в Радостта, в Благодарността и в Божествената Любов!