Промяна на начина на живот

Госпо́дна Атина Палада

17 април 2011 г.
Обновено от Госпо́дна Атина Палада на 12 октомври 2021 г.

АС СЪМ Атина Палада и идвам да дам своето Послание на всички Живи, Светли и Чисти Души, които сте готови да го приемете.

Планетата вече е в състояние на усилваща се трансформация, подпомагана енергийно от Великото Централно Слънце.

Всеки, който е във въплъщение сега, е нужно колкото може повече да подсили своя Духовен растеж и да се откаже от привързаността си към илюзията и нейните проявления, та да се спаси и оцелее. И ежедневно целенасочено да работи по прилагане на препоръките, които ви даваме във всяко Послание, Напътствие, Въпрос и отговор в част Учение и в текстовете в част Работа в Духовността на сайт ЕДИНЕНИЕ.

Още повече това важи по отношение на родителите, които носят отговорност правилно да отглеждат своите деца, по начин и в такава обстановка, че да се чувстват добре както децата, така и самите родители в процеса на протичащите промени. Постарайте се да обясните на по-големите деца, тийнейджърите, каква е причината да предприемате тия мерки, поради каква причина предпочитате вашият дом да е навън от града и в него да царят тишина и хармония и каква е причината да вадите от употреба всичко, което понижава вашите вибрации.

И им го обяснете тогава, когато поне от няколко дни сте сред природата, илюзията е охлабила своята примка и те са в състояние да приемат това, което им говорите. Макар че някои от тях са много по-готови от своите родители да преминат към новия начин на живот, който ви приканваме да установите.

Отдавам на всички вас, в които Огънят на Живия Живот гори, от своята Мъдрост и Любов, та
blue-dotда станете наясно с повелята на времето,
blue-dotтя да се превърне във ваше верую,
blue-dotда получите силите, които са ви нужни, и
blue-dotда промените своя живот така, че да живеете в синхрон с планетарните промени и в единение с цялата променяща се природа!

Накрая бих искала да ви припомня, че в момент на каквито и да са стихийни бедствия, катаклизми, аварии, катастрофи и т.н., в която и да е точка по света, както природни, така и в която и да е сфера на живота, най-доброто е да съхраните себе си спокойни и да кажете, бес да се бавите, в първия удобен момент, когато можете да се усамотите, следното:

Ас ................ (малкото име)
Ти благодаря, Мили Татко Единни, от все сърце и Душа относно всичко, което се случва тук и сега, включително и ….. (упоменава се бедствието, катаклизма, аварията, катастрофата …, а също и къде се случва)!
Вярвам в Теб, Господи, в Твоето Могъщество и в Съвършенството на Твоя Промисъл!
Наясно съм, че всичко, което се случва, е най-доброто от Твоята гледна точка в тоя момент, та да може да оцелее планетата и Живия Живот на нея!
Всичко да бъде по Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни! И Ти я отправям тук и сега!*
(Поклон)

АС СЪМ Госпо́дна Атина Палада

blue line

* Постойте тихо и го направете – отправете своята Божествена Любов към Единния Отец, колкото време можете повече, толкова по-добре!