Благославяне на храната*

Йоан Прелюбимият

23 декември 2010 г.
Обновено от Йоан Прелюбимият на 16 януари 2021 г.

АС СЪМ Йоан Прелюбимият.

Днес идвам да ви дам два Благослова, които са във връска с храната и храненето. Понеже малцина от вас прилагат Учението относно Благодарността и Учението относно Благославянето по отношение на храненето и храната. Това е още една страна от вашия живот, която е искривена във времето, едновременно с увеличаването на отрицателната карма на човечеството.

Когато приготвяте храната си, я Благославяйте, та да се насити тя с Божествена енергия, която енергия след това да нахрани всичките ви тела:

Благославям тая храна!
Благослови я и Ти, Господи!
И помогни Твоята Благодат да се влее в нея чрес моите ръце!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!
(Поклон)

И докато приготвяте храната, с която ще се храните вие и вашите ближни, направете нужното да се съхраните чисти откъм каквито и да са илюзорни мисли и чувства, отвеждащи ви към вашите ежедневни проблеми.

Добре е точно преди да почнете да готвите:
blue-dotда се успокоите и умиротворите;
blue-dotда се почувствате единни с Живия Живот и
blue-dotда испитвате Радост и Божествена Любов, и само тия чувства да вложите в храната.

А когато почнете да приготвяте храната, да мълчите или благодарствени слова да мълвите и благодарствени песни да пеете, та да може енергията ви да се приумножи и правилно да се вложи в храната, бес да се распилява в света на илюзията.

Преди началото на всяко хранене също би било много добре да благославяте храната. Вторият Благослов ви го давам именно с тая цел. Той ще ви помогне да се приведете в нужното състояние, та да можете да поемете вложената в храната Божествена енергия, Божествена Благодат, в своите 4 нисши тела, когато почнете да се храните. Това може да се случи единствено когато докато се храните, отново сте спокойни и хармонични и оставите настрани мислите и чувствата, които ви свързват с ежедневните ви дела.

По време на хранене отново е препоръчително да мълчите и само мислено да благодарите на Отца и на всички, които са се трудили, та да стигне храната до вас. Толкова много същества са се трудили, та да получите храната си, която ви помага да продължите своето съществуване в тоя свят – съществуване, което има своя смисъл и предначертание Свише!

Имам предвид да обливате със своята благодарност и Божествена Любов всички Живи същества и всички хора с Живи, Светли и Чисти Души, които са се грижили по който и да е начин, така че в тоя момент храната да стои на масата пред вас.
Благодарете на елементалите, които помагат на растенията, с които вие се храните, да растат и да плодоносят.
Благодарете на елементалите, които помагат да растат най-много тия билки, от които ще се нуждаете прес следващата година, та да сте Сдрави.
Благодарете на елементалите, които пречистват водата, която пиете.
Благодарете и на всички стихии – на огъня, въздуха, водата и земята.
Благодарете и на всички Живи хора, които са се трудили да садят растенията, обгрижвали са ги, докато растат, и са събирали техните семена и плодове...
Благодарете накрая и на тия, които са се потрудили, та да имате храната на масата пред себе си в момента, когато я благославяте точно преди да почнете да се храните с нея, със следния благослов:

Благослови, Господи, тая храна, да нахрани всичките ни тела!
Благослови, Господи, и всички нас ….. (малкото име на всеки присъстващ)
и ни Дарявай със Своите земни и Небесни Блага
и с Божествено и Господно Ръководство по Пътя ни към Теб,
и ни Дарявай с Мир и Божествена Любов помежду ни
и към Теб, Господи, и към цялото Твое Творение,
а също и между нас и всички Сили на Светлината,
които ни дават своята подкрепа!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любим Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!
(Поклон)

Докато благославяте, се успокойте, отпуснете се и отправяйте Благодарност и Божествена Любов към Висшите ефирни октави на Светлината и към техните обитатели.

И тогава, когато пристъпите към храната, действително ще бъдете нахранени! Ще ви направи впечатление:
blue-dotче ви е нужно много по-малко количество храна, та да се чувствате добре,
blue-dotче сте много по-работоспособни след това, включително и при работата ви в духовността
blue-dotи че вашето Сдраве се подобрява напред във времето.

Единственото, което ви остава да направите, е да пребивавате в Радостта и Божествената Любов да струи от вас, и отново, и отново да благодарите на Отца относно всичко, което е било, което е и което ще бъде!

АС СЪМ Йоан Прелюбимият

 

под линия

* Бележка на Росица Авела от 11 май 2016 г.

Добре би било всеки да има предвид настъпилите промени на планетата и да съблюдава дадените (Отстранен документ) 5 Правила-Напътствия относно съхраняване на чистотата.