В помощ на ближните

Прелюбимата Гуан Ин

27 август 2011 г.
Обновено от Гуан Ин на 24 февруари 2022 г.

АС СЪМ Гуан Ин.

Скъпи, мили хора с Живи, Светли и Чисти Души, Посланието, което дадох на 27 август 2011 година вече е бес актуалност и дори би могло да донесе вреда, в случай че следвате тогавашните ми препоръки. Времената, относно които те се отнасяха, приключиха!

Ситуацията на планетата ви коренно се промени. Времената истекоха*, но се отчете, че човечеството все още не е готово да мине прес времето, което едва почна, и именно поради това бе прекъснато и сменено с едно съвсем ново, междинно време между времената и времето.

Това междинно време ще ви даде въсможност да се подготвите да успеете да оцелеете, докато преминавате прес времето и полувремето, и най-важното – да минете прес Портала на Великия Преход в Света на 6-тата човешка раса, бидейки в текущото си въплъщение и със съхранени Живи, Светли и Чисти Души!

Това е най-важното, което трябва да се случи. Това е най-важната Мисия на това ви въплъщение! И вие е нужно да се подготвите да я испълните, като промените начина си на работа в Духовността.

Това вече ви е съобщено в предходни обновени Послания, но е толкова важно, че ас реших да го повторя и да наблегна на тая тема.

Най-важната ви работа в Духовността е тая, която всеки от вас върши насаме на материалния план, във вашето тук и сега!

Груповата работа в Духовността е единствено между всеки един от вас, които сте във въплъщение, поотделно, с всички нас – Въснесените Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината!

И така, днес на 24 февруари 2022 година дойдох отново, благодарение на предоставената Господна Милост.

В това свое обновено Послание бих искала да ви дам напътствие как да работите в екип с нас, канейки ни на помощ, та да си помагате положителността, балансът и хармонията си да успявате да съхраните при всички житейски ситуации. Понеже превръщането в Светлина и спасението от отрицателните състояния на съзнанието и от отрицателната карма помага на вас –човешките същества с Живи, Светли и Чисти Души, но помага и целият Жив Живот на тая планета да бъде спасен.

И това е много по-лесно постижимо, когато вървейки по Пътя към Отца, по-често получавате подкрепа от нас – Въснесените Същества на Светлината. В настъпилото вече междинно време всеки от вас е нужно да се научи да комуникира правилно с всички Въснесени Същества на Светлината, които са му блиски в Духа.

Следователно когато някой от вас е в Радостта, е добре да я сподели с всички свои ближни в Духа Същества на Светлината, които вече са се Въснесли и да им раскаже какво прекрасно нещо му се е случило, и всички като едно единно цяло да поблагодарим на Отца. И да бъде в пълно мълчание относно тая своя Радост по отношение на своите ближни, които са във въплъщение.

Понеже почти всички вие, с много малки исключения, в тоя момент, сте бес Ясното Виждане дали тия ваши ближни все още са с Живи и Чисти Души и кой действа зад и чрес тях и в коя мрежа на илюзията може да отиде енергията на вашата Радост. И след като сте споделили с тях Радостта си, да се почувствате уморени и опустошени!

Същото се отнася и когато някой от вас е испълнен с Божествена Любов. Тогава най-доброто е да намери начин да остане насаме и отново да се свърже на фин план с останалите свои ближни Въснесени Светли Души и да им каже каква огромна Божествена Любов испитва към тях в тоя момент, и отново той от материалния план с всички тях, които са на финия план във Висшите Октави на Светлината, като едно единно цяло, да благодарите на Отца и да Му отправите тая своя обща и приумножена Божествена Любов.

Когато някой исгуби своята хармония и положителност, е добре веднага да се усамоти и да покани, искрено поиска и помоли всички свои блиски по Дух Въснесени Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината ка подкрепа и помощ Свише да му се даде, като им каже какво е погубило неговото равновесие, и отново той от материалния план с всички тях, които са на финия план във Висшите Октави на Светлината, като едно единно цяло, да се обърнете към Господа с обща молитва и да Го поканите, искрено да поискате и да помолите подкрепа и помощ Свише да му се даде.

Това е най-висшата форма на помощ, която може да получи всеки от вас поотделно, докато е във въплъщение в тоя материален свят, в който живеете сега, по време на междинното време, което тече сега и във времето и полувремето, които остават до момента на преминаването ви прес Портала на Великия Преход в Света на 6-тата човешка раса на тая планета.

Какъвто и да е проблема, най-доброто е всеки от вас, които сте във въплъщение и сте съхранили Душите си Живи, Светли и Чисти, да остане насаме и да се обърне към всички свои ближни по Дух Въснесени Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, а също и към тия от Висшите Същества на Светлината, които чувства блиски и да ги помоли всички тях като едно единно цяло да отправят с него обща молитва към Единния Отец ка подкрепа и помощ Свише да му се даде.

Тая молитва е нужно да бъде гласно речена от човека на материалния план, който има проблем и нужда от помощ ка отстраняването му. И тя е молитвата, която е най-силна и която води до получаването на най-голяма подкрепа и помощ от нуждаещият се.

Но тоя, който се е обърнал ка помощ към толкова много Въснесени Същества на Светлината и те са се ангажирали да молят Господа да му се помогне на тоя човек, и са вложили част от своята енергия ка това, е нужно всеки ден след това до решаването на проблема, а и след това, да им благодари на всички тях, а също и на Единния Отец. И да им отправя Божествената си Любов, и поклон да им направи, а и нещо да им посвети, например песен. И по време на песента да им отправя на всички тях Божествената си Любов. Или да им посвети нещо друго, каквото сърцето му подскаже, било то работа в Духовността, било то работа в материалността. Важното е това, което човека посвещава на Въснесените Същества на Светлината и на Отца, да му носи Радост, да го прави с желание и на Душата му да ѝ е леко прес това време. А и след като я свърши тая работа, пак да се чувства добре и испълнен със Светлина!

Любими мои, такава голяма Радост испитвам, докато ви давам тия наставления! Предчувствам получаването на добрия ефект. И още сега виждам вашите щастливи лица и радостно туптящи сърца, когато станете свидетели на тоя ефект, който ще се получи. Това вече ще е истинска работа в екип. Един от вас, които сте на материалния план, едновременно с доста много от нас на финия план, обърнати в обща молитва ка помощ към Отца!

Така можете много по-леко да се освобождавате от своето кармично бреме, а след това и от своите вредоносни програми, кодировки и блокажи, вредни навици и устойчиви отрицателни състояния на съзнанието и от вредоносните им плодове и последствия.

Накрая ще ви дам молитвата ка подкрепа и помощ, която да отправяте гласно към Единния Отец, едновременно с всички Въснесени Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината:

Господи, ас ……(малкото име), едновременно с всички мои ближни по Дух Въснесени Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, а също и с всички Висши Същества на Светлината, които можете и желаете да се присъедините към тая наша обща молитва,
каним, искрено искаме и молим помощ Свише да се даде
относно превръщането в Светлина на моята отрицателна карма и/или вредоносни програми, кодировки и блокажи, вредни навици и устойчиви отрицателни състояния на съзнанието и техните вредоносни плодове и последствия. И да се реши по най-добрия от Господна гледна точка начин следната ситуация: …… (описва се накратко ситуацията).
Та да пребъдвам в положителен сънастрой и
в Божествените Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония
и в по-пълно Служение на Бога и на Отца
в испълнение на Мисията на моето въплъщение.
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодарим Ти, Господи, относно помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любим Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Ас ……(малкото име), едновременно с всички Въснесени Същества на Светлината, Ти отправяме Божествената си Любов, Мили Татко Единни! (Поклон!)
Поклон и пред всички Вас, Въснесени Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, които се включихте в тая моя молитва ка помощ към Единния Отец, и я подкрепихте!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов и Ви я отправям тук и сега!

Така, когато Въснесените Същества на Светлината мислят как да направят добро на вас, въплътеното човешко същество с Жива, Светла и Чиста Душа, като се включват във вашата Молитва към Отца и във вашата работа в Духовността, като мислят как да ви помогнат и направят Добро, се получава още по-голямо Добро както ка вас, така и по отношение на всички тях. Те също се сдобиват с блага карма, която може да се употреби да се превърнат в Светлина някои техни несъвършенства, и те да се исвисят на по-висше ниво в Небесната Йерархия на Светлината. Така вие, като ги каните на помощ и включвате във вашето служение, помагате и на всички тях!

Това е работа в Духовността от висш порядък, по време на която се осъществява мащабно почистване, както кармично, така и на вредоносни програми, кодировки и блокажи, вредни навици и устойчиви отрицателни състояния на съзнанието и на вредоносните им плодове и последствия, на всички участващи в тая работа в Духовността Същества на Светлината.

И какво мислите, че се случва тогава с вашите собствени проблеми? Ще ви кажа – те се превръщат в Светлина по най-лекия начин, почти бес да усетите как е станало това. Така вие сте положителни постоянно, естествено и от само себе си, бес да има нужда да се стараете да бъдете такива!

АС СЪМ Гуан Ин в Радостта и с Любов към всички човешки същества с Живи, Светли и Чисти Души.

 

под линия

*Бел. на Росица Авела: Единния Отец ми съобщи, че времевата формула, в която живеехме доскоро:
„Сега и винаги, и във всички времена, време, полу-време и след това“,
вече е променена така:
„Сега и винаги, и в междинното време, време, полу-време и след това.“

 

картина