Беседа за семейните отношения

Владичица Нада

24 юли 2014 г.

АЗ СЪМ Нада.

Аз дойдох, да ви говоря по въпросите за семейството. Понеже то е важна част от живота на голяма част от човечеството.

Някои още от деца, живеейки в по-малко хармонична среда и отчитайки слабостите на своите родители, мечтаят да съградят щастливо семейство, когато пораснат. А понякога така се случва, че когато дойде времето и младият човек създаде свое семейство, с удивление установява, че въпреки неговото желание за Мир, Любов и Хармония, любимият му човек много бързо започва да се променя в посока, в която той най-малко би желал, посока, която е мъчителна по един или друг начин за него. И след тази промяна отношенията вече са различни и от това, за негово най-голямо съжаление, са потърпевши на свой ред и неговите собствени деца!

А съществуваха времена, когато положението бе различно. Но аз дойдох, да ви кажа, че сега то отново може да се промени към добро. И всичко от вас самите зависи – дали и кога ще стане това.

Каква е причината за сегашното положение на семейните отношения такива, каквито са – с доста проблеми и раздяли?

Възлюбени, причината отново е кармична. Кармичните връзки са тези, поради които почти във всички случаи се образуват семействата сега.

И ако се замислите, ще установите, че когато двама млади се съберат и живеят на семейни начала, но без да се сключи граждански брак и без да е извършен ритуал за създаване на семейство в някоя от религиите, тогава обикновено става така, че те живеят по-добре – по-мирно и щастливо, отколкото когато са в семейство с обща семейна аура. Този ефект има своето обяснение.

Когато семейството бъде създадено според човешките и Божествените Закони и бъде изградена общата семейна аура, след първата сексуална близост между двамата съпрузи се отваря за постепенно отработване пакет от отрицателна карма, която бива както лична – на двамата помежду им, така и на техните родове.

В условията на кармична чистота в предходните отминали епохи семействата живееха изначално в Мир, Любов и Хармония, понеже бяха в Бога.

Сега обаче положението е коренно различно и причината е в кармата, която човечеството само е сътворило в последните времена, живеейки в нарушение на Божествените Заповеди и Закони. Така че човечеството като цяло го чака усилващо се кармично изчистване и на това ниво – на семейството и на рода.

Но когато подходите към сгъстяващите се облаци осъзнато и според Учението, което ви даваме, при всяка следваща буря, която се зададе, вие бихте могли да вземете всички мерки, които вече са ви известни. И на първо място да поискате прошка от своя съпруг или от своята съпруга за това, че изпитвате раздразнение към него или нея, и да обясните как се чувствате в момента. И да помолите да ви помогне, като ви прости. И когато прошка си поискате и дадете взаимно с Божествена Любов най-чиста, ще видите, че облаците започват да се разнасят и слънцето отново изгрява във вашия дом.

И това става възможно, понеже исканата прошка, когато се даде от все сърце, е в състояние да преобразува кармата, колкото и голяма да е тя. И ако от първия път не се получи, може да продължите прошка да си искате и давате, докато напрежението спадне и раздразнението изчезне.

А когато децата ви са достатъчно големи да могат да говорят, тях също може да ги научите прошка взаимно всички да си искате. Тъй като неблагополучията в семейството понякога започват с появата на децата, понеже при доста родители по специална Божествена Милост идват души, с които е нужно кармично да се изчистят максимално, любейки ги нежно и почти безкрайно! Но тези души, идвайки със своята карма, биха могли да влошат отношенията в семейството според степента на тяхната кармична обремененост, която бива поемана и от родителите, с които децата са в едно общо енергийно поле и с които те имат обща карма.

Но както почиствате своя дом постоянно, когато се замърси, и колкото повече и по-добре го изчистите, толкова по-приятно ви е да живеете в него, понеже енергията в дома вече свободно тече, така и колкото повече изчиствате общата семейна карма, която сами сте създали в предходни времена, толкова повече ще се чувствате по-щастливи и ще живеете все по-добре!

Сега аз ви описах какви са някои от предпоставките за влошаване на отношенията в семейството. Както разбирате, това зло всъщност е много голямо добро и вашите души са се съгласили да минат през него, за да се пречистят. Така семейството служи за по-бързо преобразуване на повече карма и се превръща в гарант за по-щастливо бъдеще на всички негови членове!

А в случая, когато хората живеят на семейни начала, без да са семейство с обща семейна аура, и създават деца, и живеят спокойно и добре, това всъщност е привидно и само на физическия план. А на фин план текат процеси на кармично замърсяване, на натрупване на отрицателна карма, която обаче липсва как да се прояви веднага, понеже в момента тези хора са донори на мрежата на илюзията, тъй като там влагат своята сексуална енергия, след като живеят извън Божествения Нравствен Закон.

А когато някой се свърже с мрежата на илюзията и там започне да влага своята енергия, процесите на отработване на отрицателната карма се забавят при него, поради спускането още по-ниско в материалността.

И тези хора, които живеят като семейство, без да имат такова, може да живеят добре в дадения момент, но въобще липсва предпоставка за едно светло бъдеще за тях, когато дойде моментът да отработват отрицателната карма, която са сътворили освен в предишните, но и в това си въплъщение.

Такова общо взето е положението и в семействата, които са създадени без правилния мотив и в които децата са създавани без правилния мотив, и във всички семейства, в които съпрузите живеят в нарушение на Божествените Заповеди и Закони за живот в семейство, поради което общата семейна аура е разкъсана или въобще липсва.

А когато двамата съпрузи са създали семейството си с мотива да вървят заедно по Пътя към Бога и да се подкрепят взаимно, стремейки се да водят високонравствен образ на живот, когато създават децата си, за да им предадат всичко най-добро, което са научили, и да им помогнат по всеки възможен начин да бъдат успешни в изпълнението на задачите на техния жизнен план, и да напредват и те по Пътя към Бога, тогава при тях във въплъщение могат да дойдат прекрасни Светли души, които да са още по-чисти кармично от своите родители и изпълнени с Божествена Любов.

Тогава децата са тези, които отдават повече Божествена Любов на своите родители, и когато се родят, поемат от тяхната карма и родителите стават по-здрави, по-щастливи и по-хармонични, ако продължават да живеят в приложение на Божественото Учение и в стриктно спазване на Божествените Заповеди и Закони.

Важно е какво правят и двамата родители – еднакво важно е и е много важно!

Жената е пазителка на домашното огнище, на мира и спокойствието в дома, но ако мъжът живее в нарушение на Божествения Нравствен Закон, въобще липсва как да съществуват щастливи семейни отношения, колкото и тя да се старае и да се опитва да насажда в децата си високи нравствени норми. Определящ е личният пример и енергетиката на полето, в което децата живеят и което поемат и от двамата си родители. Същото е и когато бащата е грижовен и високонравствен, а майката е погазила Божествения Нравствен Закон. И в двата случая общата семейна аура се разкъсва и това води до изгубването на допълнителната защита за децата и за цялото семейство, която тя дава, когато е цяла.

Колкото повече се повишават вибрациите на планетата Земя, толкова повече карма ще излиза за отработване на повърхността. Така че е естествено да се наблюдава всеобщо влошаване на положението във всички области на човешкия живот, включително и в областта на семейния живот тогава, когато хората са кармично обременени.

Но също така е истинно, че колкото повече хората са осъзнати и знаят какво става и поради каква причина, те са в състояние спокойно да приемат изскачащите проблеми. И са в състояние да се покаят пред Господа и пред Бога, и помежду си, и прошка да си поискат и дадат от все сърце. Тогава все повече и повече карма ускорено ще се изчиства и с все по-голяма лекота, понеже такава е особеността и възможността, която дават тези ускорени времена.

Така много по-бързо ще дойде моментът да живеете в по-светлите времена, които предстоят.

А сега, в тези времена, е важно да обясните на вашия съпруг или съпруга, ако само вие сте запознати с нашето Учение и го следвате, какво всъщност се случва. И също толкова важно, и още повече дори, е да обясните и на вашите деца какво всъщност се случва и поради каква причина съществуват понякога напрежение и обтегнати отношения у дома. Най-важното за тях е вашият личен пример – че макар и да ви е трудно, вие, техните двама родители, сте с Божествена Любов и Уважение помежду си и към тях, и към родителите и на двамата – техните баби и дядовци. Това е най-важното да научат и да почувстват вашите деца, а също и как могат да помагат и те.

В миналото, по време на всякакви опасности и изпитания и децата са помагали. Сега, в тези времена на все по-засилващо се кармично изчистване, те също са въвлечени в течащите процеси и могат да помагат. Така от потърпевши, могат да се превърнат в спасители на своето семейство, в което са се родили и растат, ако ги помолите за помощ и им обясните колко ви е трудно.

Кажете им също, че сте благодарни на Бога за всичко, което се случва.

И им обяснете, че всичко отрицателно може много по-бързо да се преобразува и да си отиде завинаги от вашето семейство, ако и те се включат и помагат.

На първо място е нужно прошка винаги взаимно да си искате и давате и с тях.*

След това, когато всички сте заедно, цялото семейство, бихте могли да изискате, искрено да поискате и да помолите помощ Свише да ви се дава за разрешаването на всяка проблемна ситуация, изричайки следния призив:

Господи, всички ние – аз ....., аз ....., аз ....., ... (всеки присъстващ член на семейството/рода произнася малкото си име),
изискваме, искрено искаме и молим ако такава е Твоята Воля, да ни помогнеш да се преобразува в пълнота в Светлина
следната вредоносна ситуация ..........
(накратко се описва най-важното).

Покайваме се от все сърце и душа
и Те молим да ни простиш
всички наши прегрешения от всички времена,
породили тази ситуация в нашето семейство (в нашия род).
Всички ние изискваме, искрено искаме и молим
да ни помогнеш да спрем вече да грешим.
И за опрощението, и за помощта от все сърце благодарим!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодарим Ти, Господи, за Опрощението и за помощта
към нашето семейство (род) ........ (произнасяте фамилията)!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

И накрая кажете на вашите деца, че много биха помогнали, ако ви благословят да се оправят отношенията между вас – техните двама родители, или единият им родител и баба и/или дядо, или между вас и техен брат или сестра, според това къде е проблемът и между кои членове на семейството и рода са натегнати отношенията в момента. Научете ги да ви благославят така:

Аз ..... (малкото име на детето или на който и да е друг член на семейството или рода, който благославя)
Благославям да се преобразува в пълнота в Светлина
всяко минало прегрешение на ........ (малките имена на роднините),
което излиза за отработване сега, за което благодаря!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, за Милостта към моето семейство (род)!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Помолете ги, докато се преобразува проблемната ситуация, всеки ден да правят тези три изброени практики – прошка да си искате и давате помежду си, призива за помощ Свише, който всички заедно, цялото семейство би било най-добре да отправяте, и накрая техния благослов. И когато привършите тази обща доброплодотворна работа, от все сърце си поблагодарете. А после би било прекрасно да отделите време на вашите деца и всички заедно, цялото семейство, да седнете да си поговорите и да споделите как е минал денят ви и какво интересно и добро се е случило с всеки, а също и какви проблеми са възникнали. И ако има някакви проблеми извън дома, взаимно се благословете те да се решат по най-добрия начин, според Святата Воля на Отца.

Така вашите деца ще се чувстват полезни и съпричастни, а също и отговорни за семейния мир, любов и хармония, вместо да се чувстват нещастни и да се крият от семейните проблеми, примерно в измисления свят на компютърните игри.

И след като проблемът благополучно се реши, всички заедно горещо възблагодарете на Господа и Бога, а родителите горещо поблагодарете и на своите деца. И им кажете колко сте щастливи, че ги имате и че са дошли във въплъщение точно при вас! И им кажете колко много радост ви носят!

И така постъпвайте всеки път, когато нова буря се зададе. И с всеки следващ път, когато се справяте успешно с възникналите проблеми от излизащи кармични записи за отработка, ще забележите в един момент, че това все по-лесно ви се отдава и все по-бързо става! Това ще създаде правилен образец за подражание у вашите деца, когато пораснат, и те свое семейство създадат. И ще става все по-задружно и щастливо вашето семейство и целият ви род!

Тогава, възлюбени, ще станете свидетели на съвсем нови семейни отношения – тези, които предхождат идването на Новия Ред на Златния Век, който предстои!

АЗ СЪМ Нада, с Любов към всички вас, които сте в Бога и с Радост голяма, че ви дадох едно ново разбиране за това какви е нужно и биха могли да бъдат семейните отношения според спецификата на времената, в които живеете сега.

 

blue line

* Виж в част Работа в духовността, Духовна практика „Покаяние и Прошка”

 

 

картина