Духовна практика
„Работа върху говора относно превръщането му в Слово”

26 февруари 2014 г.

Същността на тази духовна практика се изразява в покаяние и искане на прошка и помощ от Бога за поправяне на говора и отваряне на Божествената Възможност за работа със Словото.

Нужно е всеки ден да се прави „Духовна практика на 12-те поклона”, по време на която човек смирено да се покайва и да иска прошка от Отца за всичко съгрешено във всички времена, когато, където и спрямо когото и да било, изричайки на всеки поклон:

„Покайвам се, Господи, прости всичко съгрешено във всички времена!” – докато се навежда към Земята,
„Благодаря Ти, Господи, за Твоята безкрайна Милост към мен ...... (малкото име) и към цялата планета Земя, и Живия Живот на нея!” – докато се изправя, и
„Любя Те, мили Татко Небесни!” – докато вдига ръцете си нагоре,

и веднага след като се направят тези 12 поклона, допълнително да се изрече:

„Господи, покайвам се от все сърце и душа!
Прости всичките ми грехове
и прости всичките ми грешни слова,
изречени от мен поради липсата на знание, от суета,
съзнателно или без да се усетя,
във всички мои въплъщения досега.
И ми помогни да се науча да мълча с лекота
и правилно да говоря занапред –
спасително за моята душа
и за душите на всички, до които достигат моите слова!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, за Твоята безкрайна Милост!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!”