Благослови и Благодарствени слова

Съдържание

Благослови

blue-dotБлагослов на родител към неговите деца (Благослов на родоначалник към неговите деца, внуци, правнуци…), Госпо́дна Атина Палада, 19 юни 2012 г.

blue-dotБлагославяне на опасните и трудните ситуации

blue-dotБлагослов за този, който има нужда от него

blue-dotБлагослов относно ситуацията в света

blue-dotБлагослов относно ситуацията с родните народ и държава

blue-dotБлагослов при приготвяне на храната

blue-dotБлагослов преди началото на всяко хранене

blue-dotБлагослов преди началото на всяко хранене (когато човек се храни сам)

blue-dotБлагослов за преобразуване на отрицателната карма на член (членове) на семейството (рода)

blue-dotБлагослов относно охрана от силите на илюзията (с който всеки може да се благославя), Присъствие на Единния, 24 септември 2014 г.

blue-dotБлагослов за приключване с трудностите и Преображение на живота към Добро


Благодарствени Слова

blue-dotБлагодарност към Архангел Михаил и Ангелите на Защитата

blue-dotБлагодарствено Слово за Добруване

blue-dotБлагодарствено Слово към Присъствие на Единния Отец за приумножаване на Силата и Мощта Божии

 

Благослови

Благослов на родител към неговите деца
(Благослов на родоначалник към неговите деца, внуци, правнуци…)
Госпо́дна Атина Палада, 19 юни 2012 г.

Господи, ас …….. (малкото име)

благославям моя син …… (името) и неговата жена …… (името),

и техните деца – моите внуци …… (имената),

едновременно с техните мъже и жени …… (имената)

и техните деца – моите правнуци …… (имената),

а също благославям и моята дъщеря …… (името) и нейния мъж …… (името),

и техните деца – моите внуци …… (имената),

едновременно с техните мъже и жени …… (имената)

и техните деца – моите правнуци …… (имената)

със следния Благослов:

 

Благославям ги с моя майчин/бащин Благослов

blue-dotда напредват по Пътя към Отца,

blue-dotда пребъдват в Новия Ред на Божествените

Светлина,

Мъдрост, Баланс и Хармония,

Истина, Правда и Добро,

Вяра, Надежда и Любов,

Радост, Мир и Свобода,

Милост, Кротост и Благост,

Приемане, Честност и Доблест

blue-dotи да пребъдват в пълна Чистота на всичките си тела, на всички нива!

 

Благославям ги да бъде Господната Свята Воля по отношение на тях в днешния ден!

Благославям ги да бъде най-доброто според Промисъла Свише относно тях

в техния живот в бъдеще!

Благославям ги делата им да са доброплодотворни от Господна гледна точка в и по отношение на Светлинната мрежа на планетата!

Благославям ги всеки от тях да испълни Мисията на своето въплъщение и успешно да продължи еволюцията си в Светлинната мрежа и Служението си да Добрува Живия Живот!

Благославям ги и отдавам майчината/бащината ми Любов, да им помогне да се сбъдне моя благослов!

 

Отдавам и на Теб, Господи, моята Благодарност и Божествена Любов!

Ас …….. (малкото име) Те каня, искрено искам и моля, мили Татко Единни,

aко такава е Твоята Воля, да приумножиш моя майчин/бащин Благослов!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мили Татко Единни, че ни помагаш на мен и моето/моите деца!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

 

Пояснение към Благослова

Благославяне на опасните и трудните ситуации
Госпо́дна Атина Палада, 10 май 2012 г.

„Ас ……… (малкото име)

Благославям следната ситуация… (и описвате ситуацията).

Благославям тая ситуация да продължи толкова, колкото Господ отреди,

да приключи по начина, по който Господ отреди,

и да бъде доброплодотворна в и по отношение на Светлинната мрежа!

Оставям я, Господи, в Твоите ръце!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно вчера, днес и утре!

Благодаря Ти, Господи, относно всичко, което се случва!

Благодаря Ти, Господи, относно всичко ас сега и винаги – в Междинното време, Времето, Полувремето и след това!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)”

Благослов за този, който има нужда от него
Госпо́дна Атина Палада, 10 май 2012 г.

Ас ….. (името) Благославям тоя човек, който навреди, като ……. (кратко описвате ситуацията). Благославям го със следния благослов:

Господ да ти даде Просветление и Своя Благослов от тоя момент каквото и да правиш и както и да го правиш да бъде доброплодотворно в и по отношение на Светлинната мрежа и в съгласие с Промисъла на Единния Отец!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно тоя Благослов и подкрепата!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

Благослов относно ситуацията в света

Господи, мили Татко Единни, ас ……… (малкото име),

ведно с всички Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, които се включиха да участват от финия план в тоя мой Благослов, Благославяме ситуацията по повод на военния конфликт между Русия и Украйна и всички последствия от тая ситуация.

Благославяме и ситуацията по света по повод на всички други военни конфликти на планетата – настоящи или такива, които се подготвят в момента, и всички техни настоящи и евентуални бъдещи последствия.

Благославяме всички тия ситуации да продължат толкова, колкото Ти, Господи, отредиш,

да приключат по начина, по който Ти, Господи, отредиш,

и да бъдат Доброплодотворни в и по отношение на Светлинната мрежа!

Оставяме ги, Господи, в Твоите ръце!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодарим Ти, Господи, относно вчера, днес и утре!

Благодарим Ти, Господи, относно всичко, което се случва!

Благодарим Ти, Господи, относно всичко ние сега и винаги – в Междинното време, Времето, Полувремето и след това!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любим Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон) Отправяме Ти Божествената си Любов!

Благослов относно ситуацията с родните народ и държава

Господи, мили Татко Единни, ас ….. (името),

ведно с всички Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, които се включиха да участват от финия план в тоя мой Благослов, Благославяме тия, които имат намерение да навредят на българския народ и на Българската държава с всички последствия от това, със следния Благослов:

Господи, ако такава е Твоята Свята Воля, благослови ги със Своя Благослов,

от тоя момент каквото и да правят и както и да го правят,

да бъде Доброплодотворно в и по отношение на Светлинната мрежа

и в съгласие с Твоя Промисъл, мили Татко Единни!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодарим Ти, Господи, относно тоя Благослов, подкрепата и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любим Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон) Отправяме Ти Божествената си Любов!

Благослов при приготвяне на храната
Йоан Прелюбимият, 23 декември 2010 г.

Благославям тая храна!

Благослови я и Ти, Господи!

И помогни Твоята Благодат да се влее в нея чрес моите ръце!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!

(Поклон)

Благослов преди началото на всяко хранене
Йоан Прелюбимият, 23 декември 2010 г.

Благослови, Господи, тая храна, да нахрани всичките ни тела!

Благослови, Господи, и всички нас ….. (малкото име на всеки присъстващ)

и ни Дарявай със Своите земни и Небесни Блага

и с Божествено и Господно Ръководство по Пътя ни към Теб,

и ни Дарявай с Мир и Божествена Любов помежду ни

и към Теб, Господи, и към цялото Твое Творение,

а също и между нас и всички Сили на Светлината,

които ни дават своята подкрепа!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любим Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!

(Поклон)

 

под линия

* Този, който изрича благослова, първо казва своето име, а след това би било добре да изрече имената на всички присъстващи на масата, като започне от човека вляво от него и след това ги изреди според както са седнали, по посока на часовниковата стрелка и завърши с този, който е в дясно до него. Свише е препоръчано такава обща трапеза да се прави единствено в случаите, допуснати като изключение в 5-те Правила-Напътствия за опазване на Чистотата.

Благослов преди началото на всяко хранене (когато човек се храни сам)
Йоан Прелюбимият, 23 декември 2010 г.

Благослови, Господи, тази храна да нахрани всичките ми тела!

Благослови, Господи, и мен ….. (малкото име)

и ме дарявай със Своите земни и Небесни Блага

и с Божествено Ръководство по моя Път към Теб!

И Благослови, Господи, всички нас –

мен ..... (малкото име) и всички Сили на Светлината,

които ми дават своята подкрепа,

с Мир, и Божествена Любов помежду ни

и към Теб, Господи, и към цялото Твое Творение!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за Милостта и за Помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Благослов за преобразуване на отрицателната карма
на член (членове) на семейството (рода)
Владичица Нада, 24 юли 2014 г.

Аз ..... (малкото име на детето или на който и да е друг член на семейството или рода, който благославя)

Благославям да се преобразува в пълнота в Светлина

всяко минало прегрешение на ........ (малките имена на роднините),

което излиза за отработване сега, за което благодаря!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за Милостта към моето семейство (род)!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Благослов относно охрана от силите на илюзията
(с който всеки може да се благославя) *
Присъствие на Единния, 24 септември 2014 г.

Ас .................... (малкото име) се благославям:
blue-dotДа е максимално успешна моята работа в днешния ден,

от Силите на Светлината наспорена и подкрепяна да бъде,

да е исцяло доброплодотворна в Светлинната мрежа

и Божествени обрасци да сътворявам навред!
blue-dotДа е максимално голяма и съвършена моята охрана от силите на илюзията

и те да са бес какъвто и да е достъп

до мен на всички нива, във всичките ми четири нисши тела, до моите мисли, чувства, слова и дела,

тук и сега и винаги – във всички Времена, Време, Полувреме и след това!

Всичко отрицателно и илюзорно да бяга надалеч от мен

и от Огъня на Светлината, която мощно прес мен да струи

прес всичките минути, часове и дни!
blue-dotДа пребъдвам постоянно в Божествените:

Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония

и да благодаря на Отца относно всичко, което се случва когато и където и да е!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Господи, относно тоя Благослов и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

 

под линия

* С тоя благослов бихме могли да благославяме и някой друг, който има нужда от помощ и ни я поиска, а също и няколко човека едновременно, като кажем техните имена в началото и променим думите на благослова, например вместо "моята работа" – "твоята работа" (ако човекът е пред тоя, който го благославя) или „нейната/неговата работа”, или "нашата работа", "вашата работа", ”тяхната работа” и т.н.

Благослов за приключване с трудностите и Преображение на живота към Добро
Господ Санат Кумара, 3 юни 2015 г.

Аз ........... (малкото име) се Благославям да останат в миналото

всяко илюзорно проявление спрямо мен и моята работа,

всяко противодействие,

всяка тежест, трудност и лишение

и да се прекратят всички те на часа, тук и сега, и в бъдните времена!

 

И се Благославям да извършвам всички свои благи дела,

бидейки в Божествените Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония,

в благоденствие и с все по-голяма лекота,

и да е изключително висококачествена, доброплодотворна и успешна

моята работа според гледната точка на Отца!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно тоя Благослов, подкрепата и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

Благодарствени Слова

Благодарност към Архангел Михаил и Ангелите на Защитата

Архангел Михаил, благодаря за помощта,

която се оказва на всеки, който Те призове,

от защита се нуждае и тя може да му се даде!

 

Благодаря и на цялото Ангелско Войнство,

което Ти ръководиш, за помощта, подкрепата,

закрилата и защитата, които от вас са ни дарени!

 

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

И сега, и завинаги, и вовеки

от Отца, по Неговата Свята Воля, бъдете Благословени!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Росица Авела, 8 ноември 2013 г.

 

picture

 

Присъствие на Единния
4 юни 2015 година

Мили мои деца, които провеждате Божествената Светлина,
blue-dotвъзрадвайте се от все сърце и душа,
blue-dotбъдете в Радостта и
blue-dotблагодарете така, както АЗ СЪМ ви указвам в този момент*,
за да сте добре сега и завинаги, и во веки веков!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

АЗ СЪМ Присъствие на Единния казах.

 

* Благодарствено Слово за Добруване

Благодаря Ти, Мили Татко Единни,

Благодаря Ти, мили Татко Небесни – Господи Алфа,

Благодаря Ти, мило мое Висше АЗ СЪМ Присъствие,

Благодаря Ви от все сърце и Душа

за всичкото Добро от гледна точка на Единния Отец,

което дойде, което идва тук и сега и което предстои!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

Благодарствено Слово към Присъствие на Единния Отец
за приумножаване на Силата и Мощта Божии
Присъствие на Единния, 4 март 2016 г.

Благодаря Ти, Господи, мили Татко Единни, за помощта!

Тази/този/това ……………* е илюзия и тя ме подхранва със своята енергия.

Благодаря Ти, мили Татко Единни, за това,

че тази вредоносна енергия, вкарана в моите низши тела

от силите на тъмнината, от които и да са зли сили,

се преобразува по Твоята Милост тук и сега в много Светлина

и ме изпълва със Сила и Мощ Божии!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

под линия

* Всеки изрича какво илюзорно състояние го залива в момента, например:

Тази раздразнителност / нерешителност / лакомия / ревност / сънливост / отмалялост / подигравателност …

Този страх / гняв / мързел …

Това обезверяване / съмнение / колебание …