ЕДИНЕНИЕ

Единение на всеки с всички Господни Повели и Правила.
Единение на всеки със своята Висша Божествена Част.
Единение на всички Живи същества на планетата помежду им и с нея.
Единение на всяко Живо човешко същество с Висшите Същества на Светлината и с всяка частица от Живия Живот във Вселената.
Единение на вашата планета и Живия Живот на нея с другите светове и Живия Живот на тях, които еволюират в Моите Правила и приобщаването ви към Вселенското Единство.
Такава е Моята Повеля към вас относно бъдните времена.
Присъствие на Единния
23 септември 2010 г.

Новости:

Мисъл 116 от 01 май 2021 г., от Владика Иларион

Напътствие от Богинята на Божествената Мъдрост, от 25 април 2021 г.

Нов енергиен Лик на Владика Иларион, даден от самия Него

Въпрос и отговор 156, Помощ-Подкрепа – допълнение 1

Молитва по време на катаклизми и стихийни бедствия от Единния Отец от 24 януари 2021 г. и обновяване на всички молитви в "Помощ и Подкрепа Свише в точно определени случаи".

Част 11 на Статия „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”

Благослов на Единния Отец, 1 януари 2021 г.

Послание-Картина - Дар от Единния Отец по случай 10-годишнината на сайт ЕДИНЕНИЕ.

Обновено Послание от Господ Сурия от 23 март 2014 г.

Дар – Благослов на Единния Отец
по случай 10-я рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ от 8 октомври 2020 г.


Въпрос и Отговор относно Титлата на Мелхиседек

Новости в Духовна практика „Помощ на нашата планета”

Допълнение към Посланието на Будда Вайрочана от 27 март 2013 г.

Пояснения към Молитви и Слово-формули


 

Бележка на Росица Авела от 08 август 2020 г.
Днес Единният Отец ми рече, че би било добре да сложим на видно място на главната страница на сайта следното:

СЪОБЩЕНИЕ
Относно употребата на буквата „з“

Скъпи приятели,
На сайта умишлено се прекрати почти напълно употребата на буквата „з“ и тече процес на постепенното ѝ отстраняване от всички текстове.
Употребата на тая буква остава само в думи, които правят връска с илюзията. По тоя начин става ясно, че там има някаква опасност и така да ни е в помощ в бъдеще нейната употреба, вместо във вреда, както беше досега!
Подробното обяснение е в част 10 на статията „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”, в част Работа в Духовността.

Май 21
П В С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Бележка на Росица Авела от 06.06.2020 година
Днес Единният Отец ми рече, че би било добре да сложим на видно място на главната страница на сайта следното:

СЪОБЩЕНИЕ
Относно употребата на буквата „з“

Скъпи приятели,
На сайта умишлено се прекрати почти напълно употребата на буквата „з“ и тече процес на постепенното ѝ отстраняване от всички текстове.
Употребата на тая буква остава само в думи, които правят връска с илюзията. По тоя начин става ясно, че там има някаква опасност и така да ни е в помощ в бъдеще нейната употреба, вместо във вреда, както беше досега!
Подробното обяснение е в част 10 на статията „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”, в част Работа в Духовността.