Бъдете будни!
Бъдете устремени към отработване на чистотата на всичките ви тела!
И бъдете самодисциплинирани и постоянни в това!

Господ Шива

22 март 2013 г.
Обновено от Господ Шива на 20 август 2020 г.

АС СЪМ Шива! Шива АС СЪМ! И дойдох отново!

Дойдох при всички, които провеждат Божествената Светлина в тоя свят и които чакат с Радост моето идване. Понеже само хората, които могат да провеждат Божествената Светлина в тоя свят и които с Радост очакват моето идване и се обръщат с Божествена Любов към мен, и с Благодарност четат това мое Послание, ще могат да достигнат до същността на това, което искам да ви кажа, и ще провидят неговата важност и стойност.

Потокът от информация, с който вашата цивилизация, облива планетата ви и който поемате в една или друга степен, спира и прекъсва достъпа ви до потока от информация, идващ до планетата от вселенските простори, от всички планове на Битието.

Постоянното приемане от вас на информация от вашите информационни источници ви затваря по отношение на приемането на информацията, която ние искаме да ви дадем в подходящото време, когато то настъпи.

И така, досега едно време се сменя с друго време и те истичат, и подходящият момент отминава, а вие, както и предходните човешки цивилизации, сами сте се лишили от шанса да получите в пълнота информацията и помощта, които ние желаем да ви дадем и които можем да ви дадем по Милостта на Единния Отец.

Още преди две хиляди години Господ Иисус, идвайки във въплъщение, ви рече, че ще настанат времена, когато всеки трябва да бъде винаги буден и готов по отношение на това, което идва. Речено ви е, че двама ще бъдат на полето – единият преминава, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата – едната преминава, а другата се оставя. Поради това бдете! Понеже ви липсва най-важната информация – в кой момент какво предстои!*

Тия, които са готови и останат будни и готови, ще продължат успешно своята еволюция. И това са тия, които в момента се стремят максимално да исчистят своите чакри и своите 4-ри нисши тела на всички нива, та да могат да провеждат Божествените енергии прес тях и да получават информацията, която ви е нужна относно всеки отделен момент от времето.

Всичко това многократно, под всякаква форма и с толкова много слова, вече ви е речено до тоя момент, включително и в Посланията, които получавахте и четяхте, и понякога оставяхте след това настрана, бес да испълнявате даденото ви в тях. И сега е видно, че твърде малко са тия, които са готови и са успели да исчистят себе си в нужната степен.

Много често забравяте това, което сме ви рекли, веднага щом прочетете Посланието и преминавате към нещо друго, което е привлякло вашето внимание. Поради това дойдох да ви кажа, че на мнозина от вас им липсва нужната будност, устременост, постоянство и самодисциплина.

Днес ас дойдох да ви дам импулса да промените всичко това!

Днес ас идвам да ви помогна сами да се освободите от всичко старо, което ви пречи да преминете в Новия Свят на 6-тата човешка раса!

Днес ас идвам да помогна на всички, които поискате моята помощ, да бъдете будни! Да бъдете устремени към отработване на чистотата на всичките си тела, на всички нива! И да бъдете самодисциплинирани и постоянни в това!

Бес да се спирате! Бес да прекъсвате! Бес да намалявате темпото! Бес да се отклонявате! И бес да забравяте реченото ви тук и сега – помнете го във всички Времена, Време, Полувреме и след това!

Дойдох да дам шанс на тия от вас, които пожелаят да скочат в последния момент в последния вагон, хващайки се на последната врата в движение на влака, тъй като той вече тръгна от гарата!

Всички вие може да се обърнете към мен и да Ме поканите, искрено да поискате и да помолите да ви дам моята помощ и подкрепа, а също и да продължа ви ги давам и всеки следващ ден в бъдеще, та да успеете да се качите на влака, водещ към Новия Свят на 6-тата човешка раса. И да успеете да останете в него, бес да бъдете отнесени от ураганните ветрове, които ще бушуват покрай него по Пътя. Вие сами ще прецените и ще решите какво да Ми посветите, което да испълнявате ежедневно, в което да вплитате своята Благодарност и Божествена Любов към мен.

А ас ще покровителствам всеки един от вас, който го направи! Ще ви давам цялата помощ, която ви е нужна да приключите със всичко старо, което ви пречи да се Освободите от оковите на илюзията и да успеете да продължите напред по Пътя към Отца!

АЗ СЪМ Шива, с цялата си Сила и Мощ, помитащ всичко старо и илюзорно и откриващ Пътя към Новото, което предстои според Промисъла на Единния Отец! ОМ

 

blue line

* Светото Евангелие от Матея, Глава 24:

36. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, а само Моят Отец;
37. но както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески;
38. понеже, както в дните пред потопа ядяха и пиеха, женеха се и се мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега,
39. и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички – тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески;
40. тогава двама ще бъдат на нива; единия взимат, другия оставят;
41. две жени мелещи на мелница: едната взимат, а другата оставят.
42. И тъй, бъдете будни, тъй като не знаете в кой час ще дойде вашият Господ.
43. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и щеше ли да остави да му подкопаят къщата.
44. Затова бъдете и вие готови, понеже в който час не мислите, ще дойде Син Човеческий.

 

картина