Първо утринно Служение Сънастрой преди началото на всяка работа в духовността – молитви Подкрепа и Помощ Свише в точно определени случаи
Вечерно Служение - преди сън Молитви по време на Служение Пояснения към Молитви и Слово-формули

Подкрепа и Помощ Свише в точно определени случаи

Съдържание

blue-dotМолитва към Господ Майтрейя по повод на Неговото Послание от 21 юли 2010 г.

blue-dotПречистване и трансформиране на водата в Жива вода, Господ Шива, 5 септември 2010 г.

blue-dotПречистване на хранителните продукти още щом се купят и внесат в дома, Господ Шива, 12 юли 2014 г.

blue-dotМолитва в подкрепа на наш ближен, когато той ни е поканил, искрено е поискал и е помолил да му я дадем, Прелюбимата Гуан Ин, 27 август 2011 г.

blue-dotМолитва в случай на спешна нужда от помощ, 29 декември 2012 г.

blue-dotПреодоляване на отрицателни и други илюзорни състояния още в самото начало, когато се появят, Елохим Мир, 23 март 2013 г.

blue-dotПокаяние в труден момент, Присъствие на Единния, 30 януари 2017 г.

blue-dotПревръщане на отрицателната карма от целия следващ месец на 100% в Светлина и превръщане на вредоносните програми, кодировки и блокажи, на вредните навици и на устойчивите отрицателни състояния на съзнанието и техните вредоносни плодове и последствията от тях също на 100% в Светлина, Господ Шива, 22 февруари 2014 г., Господ Шива, 22 февруари 2014 г.

blue-dotПревръщане в Светлина на семейната (родовата) отрицателна карма, Владичица Нада, 24 юли 2014 г.

blue-dotБлагослов относно превръщане в Светлина на отрицателната карма на член (членове) на семейството (рода), Владичица Нада, 24 юли 2014 г.

blue-dotСлово-формула относно превръщане в Светлина на илюзорните мисли и чувства и прекратяване на всички други вмешателства на илюзията, Присъствие на Единния, 24 септември 2014 г.

blue-dotОсвобождаване от илюзорни мисли, чувства и същности, Присъствие на Единния, 4 октомври 2014 г.

blue-dotМолитва, която да се каже веднага след края на каквато и да е работа в духовността, Будда Вайрочана, 2 юни 2015 г.

blue-dotАвтоматично отправяне на енергията във Висшата Част, Присъствие на Единния, 1 август 2019 г.

blue-dotМолитва по време на катаклизми и стихийни бедствия, Единният Отец, 24 януари 2021 г.

Молитва към Господ Майтрейя
по повод на Неговото Послание от 21 юли 2010 г.

Господи Майтрейя, ас …. (малкото име)

Те каня, искрено искам и моля да бъдеш в моя храм

и Ти посвещавам …… (добре е човек да каже какво посвещава на Господ Майтрейя, например един или три поклона, молитва, песен,

четене на някое от Неговите Послания на сайт ЕДИНЕНИЕ, …),

и Ти отправям моята Божествена Любов.

Господи Майтрейя, ас ……(малкото име)

Те каня, искрено искам и моля, ако такава е Твоята Воля,

подкрепи ме и ми помогни относно моето Преображение.

Подкрепи ме и ми помогни да вървя по Пътя на Посвещенията,

по Пътя на Освобождението от моята илюзорна част, от моето его,

по Пътя на постигане на Божествено Просветление

и да съм в по-пълно Служение на Живия Живот,

в испълнение на Промисъла на Единния Отец.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Господи Майтрейя, Ти ме подкрепяш и ми помагаш толкова много

Отправям Ти Божествената си Любов, от все сърце и Душа!

(Поклон)

Пречистване и трансформиране на водата в Жива вода
Господ Шива, 5 септември 2010 г.

Господи, ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля

водата, която стои пред мен тук и сега, да се пречисти и превърне в Жива вода!

И насищам тая вода със своите Благодарност и Божествена Любов,

които отправям и към Теб, Господи,

и към всички Същества на Светлината, на които може да се благодари,

и към елементалите, чиято стихия е водата,

които ме подкрепяте и помагате това да се осъществи тук и сега!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Мили Татко Единни, относно подкрепата и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

Благодаря и на Теб, Господи Шива, отправям Ти Божествената си Любов от все сърце и душа!

(Поклон)

Пречистване на хранителните продукти
още щом се купят и внесат в дома
Господ Шива, 12 юли 2014 г.

Господи, ас ........(малкото име) Те каня, искрено искам и моля

всичко отрицателно и вредоносно в храната, която стои пред мен тук и сега,

да се превърне на 100% в Светлина,

под действието на Твоята Господна Светлина,

и да се наситят с нея всички четири нисши тела

на всеки, който предстои да се храни с тая храна!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Мили Татко Единни, относно подкрепата и помощта!

Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

Любя Те, и Теб, Господи Шива, от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

Молитва в подкрепа на наш ближен,
когато той ни е поканил, искрено е поискал и е помолил да му я дадем
Прелюбимата Гуан Ин, 27 август 2011 г.

Господи, ас ……(малкото име)

Те каня, искрено искам и моля подкрепа и помощ Свише да се даде

относно превръщането в Светлина на отрицателната карма на …… (малкото име)

и посвещавам … (поклон, молитва, песен и т.н.),

та да се реши по най-добрия от Господна гледна точка начин следната ситуация: …… (описва се накратко ситуацията),

та да е …… (малкото име) с положителен сънастрой и да пребъдва

в Божествените Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония

и в по-пълно Служение на Отца

в испълнение на Мисията на своето въплъщение.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно подкрепата и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Молитва в случай на спешна нужда от помощ
29 декември 2012 г.

Архангел Михаил и Ангели Охранители,

елате ми на помощ тук и сега,

та да се превърне в Светлина!

всичко илюзорно в мен и покрай мен!

 

Прелюбими Сен Жермен, подкрепи ме и ми помогни

да съм в Баланс и Хармония и с положителен сънастрой

и да приема ситуацията такава, каквато е,

бес осъждане и с Благодарност към Бога и към Отца!

 

Подкрепи ме и ми помогни Господи,

да проявя цялата Сила и Мощ Божии в мен

и Прояви, Господи, Своята Сила и Мощ, тук и сега!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно подкрепата и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

 

Преодоляване на отрицателни и други илюзорни състояния
още в самото начало, когато се появят
Елохим Мир, 23 март 2013 г.

Прелюбими Елохим Мир, ас ……(малкото име)

Те каня, искрено искам и моля да ме подкрепиш и да ми помогнеш тук и сега!

Ела в моя храм и ми помогни да се овладея.

Твоят Мир да стане и мой Мир,

Твоето Спокойствие да стане и мое Спокойствие,

Твоята Радост, Благост и Хармония да станат и мои.

И всички те да ме облеят така,

че да препълнят чашата на моя храм,

да бликнат от нея наоколо към всички

и да растворят и премахнат причината,

поради която попаднах в това илюзорно състояние.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Прелюбими Елохим Мир, от все сърце и душа!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

Покаяние в труден момент
Присъствие на Единния, 30 януари 2017 г.

Господи, покайвам се от все сърце и душа относно всичко съгрешено във всички времена досега, поради което се случва всичко това: …… (накратко се описва ситуацията).

Ас ……….. (малкото име) прощавам от все сърце и душа

на всички, които са вредоносни тук и сега, било то на материален или на фин план, спрямо мен и моите ближни.

Прости им и Ти, Господи, и Ти Благодаря, от все сърце и душа!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно опрощението и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Превръщане в Светлина на отрицателната карма, на вредоносните програми, кодировки и блокажи, на вредните навици, на устойчивите отрицателни състояния на съзнанието и на вредоносните плодове и последствия от всички тях от целия следващ месец (да се прочита в началото на 23-то число от всеки месец)
Господ Шива, 22 февруари 2014 г.

Господи, ас ……(малкото име)

Те каня, искрено искам и моля в днешния 23-ти ден

да се почисти в пълнота и на 100% да се превърне в Светлина

отрицателната карма от целия следващ месец

1) на мен ......................... (малкото име) и

2) на .............................. (името на 1 човек, когото искаме да подкрепим), и на ................................. (името на втори човек, когото искаме да подкрепим, ако сме сред природата в Служение на това 23-то число), в случай че го желае/желаят.*

(или ако вместо да определя, човек остави на Отца да реши и отреди кому да се даде подкрепа, като каже: „на още една/две Живи, Светли и Чисти Души, според Твоето решение, мили Татко Единни“),

3) на нашата планета – милата ни Майчица РАЙМА (Земя) и на всички Живи същества

4) и на всички други хора с Живи, Светли и Чисти Души! **

А също да се почистят в пълнота и на 100% да се превърнат в Светлина и всичките ни вредоносни програми, кодировки и блокажи, вредни навици и устойчиви отрицателни състояния на съзнанието и техните вредоносни плодове и последствията от тях!***

 

И посвещавам на това почистване и превръщане в Светлина, Благата ми карма от цялото денонощие на това 23-то число:
blue-dotот всички мои служения – от цялата ми работа в духовността, и
blue-dotот Карма-Йога – от целия ми доброплодотворен труд в материалността, и
blue-dotот всички мои благи и правилни от Господна гледна точка мисли, чувства, слова и дела!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Господи, че по Твоята Свята Воля всеки месец на 23-то число предварително се освобождаваме от отрицателната карма и от вредоносните програми, кодировки и блокажи, от вредните навици и от устойчивите отрицателни състояния на съзнанието и от техните вредоносни плодове и последствията от тях, които иначе бихме отработвали по време на целия следващ месец!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Благодаря и на Теб, Господи Шива, относно подкрепата и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

 

под линия

* Виж Посланието на Господ Сурия от 23 март 2014 г.

** Виж Мисъл 87 от 23 декември 2020 г. от Господ Сурия.

*** Виж Въпрос и отговор 155 от 23 януари 2021 г.

Превръщане в Светлина на семейната (родовата) отрицателна карма
Владичица Нада, 24 юли 2014 г.

Господи, всички ние – ас ....., ас ....., ас ....., ... (всеки присъстващ член на семейството/рода е добре да каже малкото си име),

Те каним, искрено искаме и молим, ако такава е Твоята Воля,

да се превърне в пълнота в Светлина

следната вредоносна ситуация ..........

(накратко се описва най-важното).

Покайваме се от все сърце и душа и Те молим да опростиш нашите предци и на нас да ни простиш и да опростиш

всички наши прегрешения от всички времена,

породили тая ситуация в нашето семейство (в нашия род).

И всички ние Те каним, искрено искаме и молим, Мили Татко Единни, да ни помогнеш да спрем вече да грешим!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодарим Ти, Господи, относно Опрощението, подкрепата и помощта към нашето семейство (род) ........ (фамилното/родовото фамилно име)!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любим Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Благослов относно превръщане в Светлина на отрицателната карма
на член (членове) на семейството (рода)
Владичица Нада, 24 юли 2014 г.

Господи, ас ..... (пълното малко име на детето или на който и да е друг член на семейството или рода, който благославя)

Благославям да се превърне в пълнота в Светлина

всяко минало прегрешение на ........ (малките имена на роднините), на което му дойде времето да се отработва тук и сега, и в бъдеще!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, че си толкова много Премилостив към моето семейство (род)!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Слово-формула относно превръщане в Светлина на илюзорните мисли и чувства и прекратяване на всички други вмешателства на илюзията
Присъствие на Единния, 24 септември 2014 г.

Благодаря Ти, Господи, че всички илюзорни мисли и чувства

си отиват от мен, веднага, тук и сега, и винаги, във всички Времена, Време, Полувреме и след това, едновременно с превръщането в Светлина на илюзорната ми част, чрес която идваха досега!

 

Благодаря Ти, Господи, че всички вмешателства на илюзията

се прекратяват веднага, тук и сега, преди да са почнали дори,

с подкрепата и помощта на моята Висша Част

и на всички Сили на Светлината, които са с мен прес целия днешен ден!

 

Благодаря Ти, Господи,

че всичко илюзорно се превръща в Светлина

от Твоята Светлина в мен и навсякъде около мен!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Господи, относно това Слово-формула, подкрепата и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

 

*   *   *

 

Всеки, който пожелае, може да прочита това Слово-формула, когато го навестят илюзорни мисли и чувства и когато усети над себе си каквото и да е вмешателство на илюзията.

АС СЪМ Присъствие на Единния влагам в него сега целия нужен енергиен импулс, та всеки, който го каже, да се освободи!

Освобождаване от илюзорни мисли, чувства и същности
Присъствие на Единния, 4 октомври 2014 г.

Всички илюзорни мисли, чувства и същности,

напуснете моя храм веднага, тук и сега!

Моят храм принадлежи на Бога и АС СЪМ в Бога!

 

Господи, ас ……(малкото име) Те каня, искрено искам и моля подкрепа и помощ Свише да ми се даде

да пребъдвам в Чистота, в Свобода и в Единение с Живия Живот!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Господи, относно това Слово-формула, подкрепата и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Молитва, която да се каже веднага след края
на каквато и да е работа в духовността*
Будда Вайрочана, 2 юни 2015 г.

 

Господи, помогни

енергията от служението ми досега

да се отправи във Висшата ми Част веднага!

И оставям на Теб, Господи, да се распоредиш с нея, както Ти отредиш!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

под линия

* Повече относно молитвата – виж Посланието на Будда Вайрочана от 27 март 2013 г.

Автоматично отправяне на енергията във Висшата Част
Присъствие на Единния, 1 август 2019 г.

Господи, ас … (малкото име), Те каня, искрено искам и моля,

ако такава е Твоята Воля, помогни енергията на Благата карма

от цялата ми работа в духовността и от Карма-Йога – работата ми в материалността,

която върша в Радост по време на цялото днешно денонощие,

да се отправя още в момента на нейното спускане в моите четири нисши тела, автоматично към Висшата ми Част, та да е бес да се губи и пренасочва

дори и една частица от нея към която и да е от мрежите на илюзията!

И предоставям на Теб, мили Татко Единни,

цялата енергия на Благата ми карма от днешното денонощие,

да правиш с нея каквото Ти отредиш!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно подкрепата и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Молитва по време на катаклизми и стихийни бедствия
Единният Отец, 24 януари 2021 г.

Господи, помилвай ни и ни спаси, и опрости!

Твоята Сила и Мощ са Велики и Милосърдието Ти е огромно!

Когато Ти искаш нещо, можеш и правиш всичко!

А когато допуснеш нещо, то е най-доброто от Твоята гледна точка по отношение на нас – Твоите деца!

Оставяме се в Твоите ръце, мили Татко Единни – ас …… (малкото име), ас ….., ас …. и т.н. (малките имена)!

И Майчицата ни РАЙМА (Земя), и всички Живи Същества на нея, и всички хора с Живи, Светли и Чисти Души, също в Твоите ръце оставяме, мили Татко Единни!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Мили Татко Единни, Благодарим Ти относно всичко!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любим Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)