Излезте да живеете на свобода, чистота и тишина!

Пресвета Богородица

29 март 2014 г.

АЗ СЪМ Пресвета Богородица.

Идвам отново при вас в днешния ден, мили мои, възлюбени деца на Светлината! И бързам да ви предам своята огромна Любов. Любов към всички вас!

Благодарна съм за тази Божествена Милост, която бе предоставена. Радвам се, че отново имам възможността да достигна чрез Посланието си до вашите сърца и да ви помогна да ги изчистите от всичко илюзорно, натрупано там, което ви възпрепятства да можете да чувствате Божествената Любов, която струи от Висшите октави към всички вас, към всички Живи същества.

Затворете своите очи, възлюбени, отпуснете се и почувствайте моята Любов, която вливам сега във вашите сърца.

...

Когато добре сте се подготвили преди да започнете да четете моето Послание, вие веднага ще усетите Любовта, понеже в този миг около всеки от вас има по някой от моите ангели, които изпращам да помагат да се приумножи моята Любов и с още по-голяма сила да стигне до вас!

Сега вече дойде времето да изложа същността на своето Послание и да ви кажа това, което имам да ви кажа.

Мнозина от вас ме зоват на помощ в труден миг и в труден час. А аз дойдох днес да ви кажа още веднъж, че когато своята Божествена Любов и Благодарност ми отдавате постоянно, всеки ден, и когато ми посвещавате своето служение или част от него и призив към мен отправяте да се разпоредя с енергията от служението ви както аз намеря за добре, когато така всеки ден напълно безусловно и безкористно ми отдавате своята Благодарност и Божествена Любов, посвещавайки ми това, което ви подскаже вашето сърце, тогава този труден миг и труден час се отдръпват от вас. И вие преминавате през това, което има да отработите и което излиза в съответния момент, с изключително голяма лекота, възлюбени. Става така, че в един момент вие ще осъзнаете, че сте без нужда да ме призовавате в труден час, понеже такъв ще липсва по вашия Път на безкористно и всеотдайно служение в полза на Живия Живот!

Така че аз дойдох отново да ви напомня за вашата работа в духовността, която би било добре да извършвате всеки ден в тишина, спокойствие и умиротворение.

И дойдох да ви кажа, че съм готова да дам допълнителна помощ на всеки, който на помощ ме призове, за да успее да излезе да живее извън града. Тогава ще може своята духовна работа да извършва наистина в тишина, в чистота и на свобода, извън куполите на населените места!

Аз дойдох да се застъпя за вас в този час, а също и занапред. Дойдох да се застъпя за тези, които са устремени и желаят да живеят сред природата и да са в изпълнение на препоръките, давани Свише. Така че вие бихте могли да поемете някакво допълнително задължение за работа в духовността, което да ми посвещавате именно за това – да ви помогна жизнените ви обстоятелства да се променят и по-бързо да настъпи моментът да излезете да живеете сред природата на свобода, чистота и тишина, в единение с всички Живи същества и в радостно служение и помощ за изпълнение на Промисъла на Отца за този свят.

Всичко е възможно, възлюбени! Нужно е първо да го допуснете в своето съзнание, а след това да имате достатъчно Вяра, отдавайки тази привидно трудна за вас в този момент ситуация в моите ръце. И след това от вас се иска единствено постоянство в изпълнението на поетото от вас задължение. А също и благодарността си да ми отдавате всеки ден. Както ви казах, аз се наемам да помогна и да направя всичко, което е възможно, за да се преместите да живеете извън куполите на големите населени места.

По Великата Милост на Отца аз мога да пребивавам много близо до вас, до физическия план на планетата Земя. И под мое ръководство има достатъчно много ангели, които да ми помагат, за да може тази помощ да пристига до вас в точния момент.

Аз Благопожелавам на всички вас, мили мои, да вземете правилното решение и да действате според тази моя препоръка, което ще ми даде възможността да се намеся и да помогна. Тази моя помощ в този момент – да излезете да живеете сред природата или в най-голяма близост до нея, се отнася за нещо наистина твърде важно и определящо по-нататъшния ход на събитията във вашия живот!

АЗ СЪМ Пресвета Богородица, с цялата си Любов и грижа към вашите души, мили деца на Светлината!

 

картина