Първо утринно Служение Сънастрой преди началото на всяка работа в духовността – молитви Подкрепа и Помощ Свише в точно определени случаи
Вечерно Служение - преди сън Молитви по време на Служение Пояснения към Молитви и Слово-формули

Първо утринно Служение

Съдържание

blue-dotУстановяване на връска с Централното Слънце, Господ Сурия

blue-dotМолитва към Архангел Михаил да ни охранява по всяко време

blue-dotСлово-формула относно превръщане на всеки страх в Светлина, Архангел Михаил, 8 ноември 2010 г.

blue-dotПомощ да пребъдваме в Радост, Мир и Хармония, Архангел Гавриил, 19 ноември 2010 г.

blue-dotНасочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината

blue-dotСлово-формула в помощ на планетата и Живия Живот на нея

blue-dotСлово-формула относно духовен въсход на България

blue-dotБлагодарствена Слово-Формула към Единния Отец

blue-dotСлово-формула относно приумножаване на Благодарността, Господ Шива, 3 август 2013 г.

blue-dotСлово-формула относно приумножаване на Божествената Любов, Присъствие на Единния, 8 октомври 2011 г.

blue-dotМолитва към Висшата Част, Владика Годфри

blue-dotОтдаване на Уважение, Благодарност и Божествена Любов към родителите, Присъствие на Единния, 8 октомври 2011 г.

blue-dotБлагослов на родител към неговите деца (Благослов на родоначалник към неговите деца, внуци, правнуци…), Госпо́дна Атина Палада, 19 юни 2012 г.

blue-dotСлово-формула относно приумножаване на Работливостта и Трудолюбието, Госпо́дна Атина Палада, м. май 2013 г.

blue-dotПомощ преди началото на всяка работа, Госпо́дна Атина Палада, м. май 2013 г.

blue-dotСъхраняване и приумножаване на благата карма

blue-dotБлагослов относно охрана от силите на илюзията (с който всеки може да се благославя), Присъствие на Единния, 24 септември 2014 г.

Установяване на връска с Централното Слънце
Господ Сурия

Господи, ас …….. (малкото име) Те каня, искрено искам и моля:

помогни ми да се активира действието на кристалната струна,

която установява връската на моето сърце с Централното Слънце в днешния ден

по време на работата ми в духовността и по време на Карма-йога – работата ми в материалността, която върша в Радост и с Божествена Любов!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, че ми помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Молитва към Архангел Михаил да ни охранява по всяко време

Архангел Михаил отпред.

Архангел Михаил откъм гърба.

Архангел Михаил отдясно.

Архангел Михаил отляво.

Архангел Михаил отгоре.

Архангел Михаил отдолу.

Архангел Михаил вътре в мен.

Архангел Михаил, бъди навсякъде с мен!

Архангел Михаил, бди над мен, охранявай ме и ми помагай да внимавам какво правя, та да съм бес да греша и силите на илюзията да са бес основание да ми вредят!

Архангел Михаил, бди и над всички останали Живи, Светли, Чисти Души,

охранявай ги и им помагай да внимават какво правят, та и те да са бес да грешат!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Архангел Михаил, че ни помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

 

пояснение към молитвата

Слово-формула относно превръщане на всеки страх в Светлина
Архангел Михаил, 8 ноември 2010 г.

Ас съм смел(а)!

Ас съм много смел(а)!

Всичко навсякъде е бес опасности към мен и бес да ми вреди!

Божиите Сила и Огън са в мен и

Господните Сила и Огън са в мен!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно Tвоята помощ, подкрепа и охрана към мен!

Благодаря и на Теб, Архангел Михаил, че ни даде това Слово-формула и ни помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Дълбок поклон пред Вас!)

 

под линия

Слово-формулата може да се употребява по всяко време и навсякъде, където човек е сам и покрит (виж 5-те Правила-Напътствия относно съхраняване на Чистотата - Отстранен документ) и да се повтаря толкова пъти, колкото човек желае и докато има нужда да го прави, според случая.

Помощ да пребъдваме в Радост, Мир и Хармония
Архангел Гавриил, 19 ноември 2010 г.

Архангел Гавриил, ас …….. (малкото име)

Те каня, искрено искам и моля,

помагай ми постоянно да пребъдвам в Радост, Мир и Хармония,

въпреки всичко, което се случва с мен и около мен!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Архангел Гавриил,

че постоянно съм в Радост, Мир и Хармония!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

 

пояснение към молитвата

Насочване на енергията от Служението към Висшите октави на Светлината (общ)

Господи, отдавам Ти енергията от това мое Служение,

да правиш с нея каквото Ти отредиш!

Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, че всичко, което правиш,

е най-доброто от Твоята гледна точка по отношение на всички!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Насочване на енергията от Служението
към Висшите октави на Светлината
(когато някой посвещава Служението си в помощ на нещо конкретно)

Господи, ас ….. (малкото име) Те каня, искрено искам и моля

енергията от това мое Служение* да бъде насочена и да се употреби:

относно осъществяването на Твоя Промисъл, мили Татко Единни,

относно Добруването на цялото Ти Творение и Живия Живот в него,**

относно спасението на планетата и Живия Живот на нея,

относно спасението и успешната по-нататъшна еволюция на човешкия род,

относно спасението и успешното придвижване напред по Пътя към Теб, Господи,

на всички Живи, Светли, Чисти Души, въплътени тук и сега,

относно …………………………………………...***

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

 

под линия

* от Работата в Духовността, която почвам …

** пояснение към молитвата

*** На това място човек е нужно да каже в помощ към какво конкретно е насочено Служението.

Слово-формула в помощ на планетата и Живия Живот на нея
(включително на хората от всички народи по света,
които са част от Живия Живот)

Да добрува Живият Живот във всички Времена, Време, Полувреме и след това!

Да добрува Живият Живот във всички Времена, Време, Полувреме и след това!

Да добрува Живият Живот във всички Времена, Време, Полувреме и след това!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, относно всичко ас сега!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Слово-формула относно Духовен въсход на България и българския народ*

Да пребъдват во веки България и българския народ и да се оросяват под Небесната дъга!

Да пребъдват во веки България и българския народ и да се оросяват под Небесната дъга!

Да пребъдват во веки България и българския народ и да се оросяват под Небесната дъга!

Благодаря Ти, Господи, относно Твоята Милост към моята Родина България

и към всички българи навсякъде по света,

които са част от Живия Живот на тая планета.

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

 

под линия

* Всеки човек може да употребява Слово-формулата както по отношение на родната си държава и народ, така и по отношение на държавата и народа, където се е установил да живее и работи, та да добрува, понеже така си сътворява блага карма и предпоставки животът му да протича по-леко, радостно и щастливо.

Благодарствена Слово-Формула към Единния Отец

Благодаря Ти, Господи, относно вчера, днес и утре!

Благодаря Ти, Господи, относно всичко, което се случва!

Благодаря Ти, Господи, относно всичко ас сега и винаги, и във всички Времена, Време, Полувреме и след това!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Слово-формула относно приумножаване на Благодарността
Господ Шива, 3 август 2013 г. и Присъствие на Единния, 29 декември 2016 г.

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

От все сърце и Душа благодаря

на Теб, мили Татко Единни,

на Теб, мили Татко Небесни – Господи Алфа,

на Теб, мила моя Висша Част,

относно помощта ви към мен, всяка нощ и всеки ден,

където и да съм, тук и сега, във всички Времена, Време, Полувреме и след това!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Дълбок поклон пред Вас!)

Слово-формула относно приумножаване на Божествената Любов
Присъствие на Единния, 8 октомври 2011 г.

Любя Те, Господи, мили Татко Небесни!

Любя Те, Прелюбими Учителю мой на финия план от Йерархията на Светлината!

Любя Те, мила моя Висша Част!

Любя Ви, всички вас, мили братя и сестри във Висшите октави –

Учители Небесни от Йерархията на Светлината!

Любя Ви, всички ангели и Архангели от цялата Небесна Ангелска Йерархия на Светлината!

Любя Ви, всички елементали тук на планетата РАЙМА (Земя)!

Любя Те, мила Майчице РАЙМА*!

Любя Ви всички Живи същества – обитатели на всички царства на планетата,

на всички планове на Битието!

Отправям към всички Вас моята Божествена Любов най-чиста

и Ви благодаря, че сме едно единно цяло!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи,

относно това Слово-формула и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

 

под линия

* виж в Статията „Работа върху говора относно превръщането му в Слово“, част 10, т.8.

Молитва към Висшата Част

Любима моя Висша Част,

бъди с мен в продължение на целия днешен ден

в най-голямата пълнота на присъствие в моите нисши тела

и ми помагай да съхраня тяхната чистота!

 

Любима моя Висша Част,

ас …….. (малкото име) Те каня, искрено искам и моля,

поеми под своя пряк контрол всички мои мисли, чувства, слова и дела -

да са благи, доброплодотворни и

испълнени с Радост, Светлина и Божествена Любов!

 

Любима моя Висша Част,

ас …….. (малкото име) Те каня, искрено искам и моля

да действаш чрес мен в продължение на целия днешен ден,

да ръководиш моя живот да бъде той на 100% в Светлинната мрежа!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мила моя Висша Част, че ми помагаш толкова много!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

(Поклон)

Отдаване на Уважение, Благодарност и Божествена Любов към родителите
Присъствие на Единния, 8 октомври 2011 г.

Благодаря ви, мили мамо и татко, че ме сътворихте и тяло ми дадохте,

в тоя свят да дойда, в това мое въплъщение, тук и сега.

Отправям ви от все сърце моята Благодарност и Божествена Любов!

Ас …….. (малкото име)

ви каня, искрено искам и моля, ако такава е вашата воля,

да ме Благословите и да ми помагате в днешния ден

да остана на Пътя към Отца и успешно по него напред да продължа!

Благодаря ви, мили мамо и татко, относно вашия благослов към мен и помощта!

Благославям ви да пребъдвате в пълна чистота на всичките си тела

и успешно своята еволюция да продължите в Светлинната мрежа

и служението си на Живия Живот!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Господи, относно тия Слова и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Благослов на родител към неговите деца
(Благослов на родоначалник към неговите деца, внуци, правнуци…)
Госпо́дна Атина Палада, 19 юни 2012 г.

Господи, ас …….. (малкото име)

благославям моя син …… (името) и неговата жена …… (името),

и техните деца – моите внуци …… (имената),

едновременно с техните мъже и жени …… (имената)

и техните деца – моите правнуци …… (имената),

а също благославям и моята дъщеря …… (името) и нейния мъж …… (името),

и техните деца – моите внуци …… (имената),

едновременно с техните мъже и жени …… (имената)

и техните деца – моите правнуци …… (имената)

със следния Благослов:

 

Благославям ги с моя майчин/бащин Благослов

blue-dotда напредват по Пътя към Отца,

blue-dotда пребъдват в Новия Ред на Божествените

Светлина,

Мъдрост, Баланс и Хармония,

Истина, Правда и Добро,

Вяра, Надежда и Любов,

Радост, Мир и Свобода,

Милост, Кротост и Благост,

Приемане, Честност и Доблест

blue-dotи да пребъдват в пълна Чистота на всичките си тела, на всички нива!

 

Благославям ги да бъде Господната Свята Воля по отношение на тях в днешния ден!

Благославям ги да бъде най-доброто според Промисъла Свише относно тях

в техния живот в бъдеще!

Благославям ги делата им да са доброплодотворни от Господна гледна точка в и по отношение на Светлинната мрежа на планетата!

Благославям ги всеки от тях да испълни Мисията на своето въплъщение и успешно да продължи еволюцията си в Светлинната мрежа и Служението си да Добрува Живия Живот!

Благославям ги и отдавам майчината/бащината ми Любов, да им помогне да се сбъдне моя благослов!

 

Отдавам и на Теб, Господи, моята Благодарност и Божествена Любов!

Ас …….. (малкото име) Те каня, искрено искам и моля, мили Татко Единни,

aко такава е Твоята Воля, да приумножиш моя майчин/бащин Благослов!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, мили Татко Единни, че ни помагаш на мен и моето/моите деца!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

 

Пояснение към Благослова

Слово-формула относно приумножаване на
Работливостта и Трудолюбието
Госпо́дна Атина Палада, м. май 2013 г.

Ас съм работлив(а), ас съм трудолюбив(а)!

Ас съм много работлив(а), ас съм много трудолюбив(а)!

Благодаря Ти, Господи, че ми помагаш

и съм все по-работлив(а), по-трудолюбив(а)

и все по-добри плодове творя в Светлинната мрежа!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Молитва в помощ преди началото на всяка работа
Госпо́дна Атина Палада, м. май 2013 г.

Господи, ас …….. (малкото име) Те каня, искрено искам и моля,

помогни ми да испитвам Радост от всеки вид труд,

който е доброплодотворен в Светлинната мрежа,

по което и време да се трудя

и колкото и продължително да работя!

И ми помогни, Господи, да се въстановявам с лекота,

умората си в нови сили да превръщам

и отново да бъда в готовност качествено да се трудя,

Радостно, в Благодарност най-голяма и с Божествена Любов!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, че ми помагаш!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

Съхраняване и приумножаване на благата карма *

Господи, отправям Ти моята Благодарност и Божествена Любов

и Ти отдавам благата си карма

от всички мои благи и правилни от Твоята гледна точка

мисли, чувства, слова и дела от цялото днешно денонощие,

и благодаря, че съм тук и сега

и Ми помагаш да Ти служа по най-добрия начин!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

 

под линия

* На 23 число всеки месец на мястото на горната молитва би било добре да се каже молитвата „Преображение на отрицателната карма от целия следващ месец на 100% в Светлина и преображение на вредоносните програми, кодировки и блокажи и техните вредоносни плодове и последствията от тях също на 100% в Светлина“.

Благослов относно охрана от силите на илюзията
(с който всеки може да се благославя) *
Присъствие на Единния, 24 септември 2014 г.

Ас .................... (малкото име) се благославям:
blue-dotДа е максимално успешна моята работа в днешния ден,

от Силите на Светлината наспорена и подкрепяна да бъде,

да е исцяло доброплодотворна в Светлинната мрежа

и Божествени обрасци да сътворявам навред!
blue-dotДа е максимално голяма и съвършена моята охрана от силите на илюзията

и те да са бес какъвто и да е достъп

до мен на всички нива, във всичките ми четири нисши тела, до моите мисли, чувства, слова и дела,

тук и сега и винаги – във всички Времена, Време, Полувреме и след това!

Всичко отрицателно и илюзорно да бяга надалеч от мен

и от Огъня на Светлината, която мощно прес мен да струи

прес всичките минути, часове и дни!
blue-dotДа пребъдвам постоянно в Божествените:

Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония

и да благодаря на Отца относно всичко, което се случва когато и където и да е!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Господи, относно тоя Благослов и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!

(Поклон)

 

под линия

* С тоя благослов бихме могли да благославяме и някой друг, който има нужда от помощ и ни я поиска, а също и няколко човека едновременно, като кажем техните имена в началото и променим думите на благослова, например вместо "моята работа" – "твоята работа" (ако човекът е пред тоя, който го благославя) или „нейната/неговата работа”, или "нашата работа", "вашата работа", ”тяхната работа” и т.н.