Повтаряйте често с Божествена Любов „Благодаря Ти, Господи!”

Господ Шива

26 септември 2012 г.

АЗ СЪМ Шива!

АЗ дойдох отново!

Идвам при всеки устремен към Бога, който сега чете моето Послание, за да ви предам своя дар – частица от моята енергия – толкова, колкото всеки от вас може да поеме според степента, в която се е приготвил за срещата си с мен.

Важно е да сте спокойни и хармонични. В противен случай поспрете четенето, затворете очи и започнете да ми благодарите. Понеже аз съм редом до вас и когато започнете да ми благодарите и Божествена Любов да ви изпълва, вие отваряте вратата на своето сърце и аз ще вляза, и ще ви преизпълня със своята Любов и със своята Сила и Мощ.

Аз давам своята подкрепа на всички вас – всички, които с Вяра приемате нашите Послания и ги четете с радост и трепет в душата, и се стремите да прилагате в живота нашите напътствия.

Знаете ли, че това е най-действеното Служение – обменът на Благодарност и Божествена Любов помежду ни? Когато започнете да повтаряте „Благодаря Ти, Господи!” с мисъл, устремена към Отца и с чувството на Благодарност и Божествена Любов, вие се успокоявате, умиротворявате и разтваряте в чистата безусловна Любов, която струи от Висшите октави на Светлината и която може да нахлуе като пълноводна река във вашето сърце и оттам да се разлее и да изчисти и насити вашите чакри. Вие ставате единни с цялото Творение на Отца.

Предлагам ви да опитате още сега. Затворете очите си и постойте няколко минути, благодарейки и изпълвайки се с Божествена Любов. Благодарете, без да бързате, тихо, нежно и от все сърце:

„Благодаря Ти, Господи!”

„Благодаря Ти, Господи!”

„Благодаря Ти, Господи!”

...

...

...

А сега, когато отворихте очи, приемете моята Радост, за да стане тя и ваша Радост! Аз ви дадох това, от което се нуждаехте, за да продължите уверено по Пътя към Бога. Сега по-леко ще приемате проявленията на илюзията, без да излизате извън контрол. Вие приехте Божествената Мъдрост в своите умове, Божествената Любов в своите сърца и Божествената Сила тече в цялото ви същество, във всичките ви тела!

Вие сте Божествено защитени!

Остава ви единствено да запазите тази защита, като оставате хармонични и позитивни занапред и приемате всичко с Вяра в Отца. Понеже Той ви води през живота по най-добрия за вас Път, когато се оставите в Неговите ръце.

Правете всеки ден това, което ви препоръчах, и всеки ден ще сте имунизирани срещу проявленията на илюзията, и денят ви ще протича по съвсем различен сценарий.

А когато въпреки всичко някой ден ви стане особено трудно и почувствате, че сте много изморени и ви е зле, и енергията ви изтича в илюзията, веднага прекъснете това, което вършите – работа, разговор... и се усамотете. Винаги ще намерите местенце, където можете да бъдете сами, макар и за кратко време, и там направете същото – започнете да благодарите на Отца, на всички Сили на Светлината. И най-вече благодарете на този Владика, към когото изпитвате най-силна Божествена Любов в момента.

Когато се върнете към прекъснатите дела, вече всичко ще е различно, понеже и вие ще сте различни – вие отново ще сте едно единно цяло с цялото Творение на Отца. Ще бъдете в Бога. Ще бъдете проводник на Промисъла на Небесния Отец в този свят.

АЗ СЪМ Шива

 

картина