Подкрепа

Скъпи приятели, ако желаете да окажете и материална подкрепа на Росица Авела, която предава на хората Словото на Присъствие на Единния, на Господ Алфа и на други Възнесени Същества на Светлината от Небесната Йерархия на Светлината, бихте могли да го направите на някоя от банковите сметки по-долу, за което сърдечно ви благодарим.

в левове:
Първа Инвестиционна Банка (First Investment Bank)
IBAN     BG21 FINV 9150 1015 4312 50
BIC     FINVBGSF
получател: Росица Димитрова Коларова
основание за превода: подкрепа

в евро:
Първа Инвестиционна Банка (First Investment Bank)
IBAN     BG52 FINV 9150 1014 9519 00
BIC     FINVBGSF
получател: Росица Димитрова Коларова
основание за превода: подкрепа