Въпрос и отговор 78

Ключът за постигане на кармична чистота
и
Как да разберем, че нещо грешим

Въпроси, написани на полски език, получени на сайт ЕДИНЕНИЕ на 23 декември 2017 г. и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 20 януари 2018 г.

 

Въпрос 1: Правилно ли е от Господна гледна точка разбирането, че ключът за постигането на дадена степен на кармична изчистеност е осъзнаването на собствените грешки и илюзорни прояви/илюзорно поведение, тъй като тогава човек може да насочи към Господа Покаянието с трите стъпки и да прости на тези, които са му навредили с Прошката с 3-те стъпки?

Отговор: Най-общо казано има два начина за преобразуване на отрицателните кармични записи и за постигане на все по-голяма кармична чистота.

Тези кармични записи, на които им е дошло времето да бъдат отработени, излизат на повърхността и се отварят – стават активни. Това означава, че в такъв момент на човека му се случва едно по-тежко отрицателно събитие или поредица от по-леки злополучия. Всички те, каквито и да са, всъщност са най-голямото добро за него, тъй като той така изчиства кармата си.

Това е първият начин за отработване на кармата – чрез страдания. Той се случва на човека, когато е по-слабо осъзнат в духовно отношение или е без каквото и да е осъзнаване за това какво всъщност му се случва и поради каква причина страда.
blue-dotТакъв човек, ако приеме страданието и си каже, че „това сигурно е зло за добро”, по-лесно преобразува повече от отрицателната си карма.
blue-dotВ случай, че човека започне да негодува, че другите са добре, а той – зле, това е пряко осъждане на Бога – неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие, с чието съгласие протича процеса на кармичното отработване и с което се съгласува предварително какво е най-добре да се случи на този човек, за да се отработи повече карма със сравнително най-малко щети. Преценя се много внимателно кое е най-малкото зло за него във всеки отделен случай. И ако при цялата тази грижа човека възнегодува, когато му се случи нещо „лошо”, тогава процеса на отработване на старата му отрицателна карма се стопира в същия този момент и се създава нова отрицателна карма – към Бога.
blue-dotА ако човека започне да ругае Господа и целите Небеса да хули, тогава хем страда, хем страданието му се оказва съвсем безполезно, тъй като в тази ситуация липсва отработване дори и на най-малката част от отрицателната му карма, на която й е дошло времето за отработване. И още по-лошо – той се натоварва с нова отрицателна карма, която е доста тежка и с голям размер – карма към Господа.

Вторият основен начин за отработване на отрицателната карма е когато човекът е достатъчно осъзнат, за да разбере когато му се случи нещо лошо, че е стартирал процес на отработване на някаква негова отрицателна карма, на която точно в този момент й е дошло времето да се преобразува и той да се освободи от нея. И осъзнава също така, че колкото по-голямо количество от този свой пакет от отрицателна карма от точно определения вид успее да отработи точно в този момент, когато тя е активна за отработване, токова по-добре ще е за него след това. Понеже когато след известно време отново настъпи следващото подходящо време за отработване на точно този вид карма, на него ще му е много по-леко и ще може със съвсем дребно отрицателно събитие да успее да я преобразува докрай.

Когато човекът е в Учението, което ви се дава сега и ви се е давало под една или друга форма във всички времена досега, тогава като му се случи нещо лошо, той знае кое е най-доброто, което да направи веднага, при първия удобен случай, когато остане насаме:
1. Да се покае смирено и от все сърце и Душа пред Мен – Единния Отец, за всичко съгрешено във всички времена с Покаянието с трите стъпки.
2. Да прости от все сърце и Душа с Прошката с трите стъпки на всички, които са му въздействали вредоносно във всички времена, докато той съгреши, и са го вкарвали във всички тези грехове. В този случай е нужно човекът да прости на илюзорните части на всички хора, които са му сторили зло, на техните помагачи, помощници и подстрекатели, а също и на всички други същности от които и да са мрежи на илюзията, които са му въздействали вредоносно по който и да е начин, да прости и на създателите на всички тях.
3. От все сърце и Душа горещо и с Радост да Ми възблагодари за кармичното изчистване, което е започнало да протича при него в този момент.

Най-важното в случая е човекът да направи всичко това – Покаянието, Прошката и Благодарността много бързо, в началото, когато започнат да му се случват и най-леките неприятности. Тогава отрицателната му карма АЗ СЪМ Присъствие на Единния Отец я преобразувам, като използвам енергията на неговото покаяние, прошка и благодарност и я приумножавам в степента, която съответства на силата на неговия порив и на чистотата на неговите чувства, които влага, докато се покайва, прощава и благодари. И това приумножение може да се получи достатъчно голямо, че да се преобразува целия пакет от отрицателна карма от съответния вид, която този човек е натрупвал във всички свои въплъщения до този момент, включително и в това, в което се намира в момента.

При този втори основен начин за кармично преобразуване наистина ключът за постигането на дадено ниво на кармична изчистеност е осъзнаването на собствените грешки и илюзорно поведение. Осъзнаването на всичко това е ключът, но вие самите сте тези, които трябва да сложите този ключ в ключалката, да го превъртите, да отворите вратата и да прекрачите през прага, за да се озовете на следващото ниво на кармична чистота.

Без особено значение е човекът да знае точно какво, как и кога е съгрешавано, тъй като душата му може да изпадне в смут, като разбере какво е сътворено. Най-важното е човек да осъзнава, че за да му се случва в този момент нещо лошо, той самият нещо е съгрешил, или че някой негов ближен нещо е съгрешил и той се е наел да отработва своя или някакъв друг вид карма в този момент – семейна, родова, на своя народ, на целия човешки род или някаква друга*. И е много важно човекът да приеме случващото се с благодарност към Мен и с най-искрено покаяние.

В повечето случаи на хората се случва точно това, или нещо подобно на това, което в предишни или в това въплъщение те самите са причинявали и/или причиняват на другите, когато става въпрос за отработване на лична карма на самия човек.

Тези, които четат Учението, което сега ви се дава чрез Росица Авела на страниците на сайт ЕДИНЕНИЕ, и са с приемане и благодарност към прочетеното, когато им се случи нещо лошо, веднага се досещат, че това е понеже те самите нещо са сгрешили или с чужди грехове за отработване по някакъв начин са се сдобили.

Когато човек е приел това Знание в себе си, е буден и неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие му помага веднага да осъзнае, когато нещо сгреши, още на момента или малко по-късно, а също му помага да осъзнае, че той или някой друг някога нещо е грешил, когато нещо лошо му се случи в даден момент. Това му дава възможността веднага да се покае, да прости и да Ми възблагодари. Тогава кармата му – новосъздадената или от преди, веднага се трансформира с най-голяма лекота и почти без вреда – с най-ниска степен на вредоносност за човека.

А когато този човек извършва духовни практики всеки ден или винаги, когато има възможност за това, дори и да не е всеки ден, и насочва енергията от извършването им в помощ на планетата Земя и Живия Живот на нея, това му сътворява блага карма. Тази блага карма се използва основно за преобразуване на този вид отрицателна карма, която е с най-голям обем и тежест, при преобразуването на която човека може най-много да пострада.

А ако човека редовно извършва качествено духовната си практика и Ми отправя Благодарност и Божествената си Любов и има достатъчно блага карма, е възможно отрицателната му карма да се преобразува в ход, без да му се случва нищо лошо и без той изобщо да разбере, че в този момент протича процес на трансформация на неговата отрицателна карма – лична или чужда, която е поел.

 

Въпрос 2: Какво е най-добре от Господна гледна точка да направи човек, че да може да се осъзнае, че греши? Тъй като често така се случва, че не осъзнаваме това.

Отговор: Това също е много добър въпрос, тъй като е много важно човек да спре да греши в това си въплъщение и само стара отрицателна карма да чисти, без да натрупва нова.

Най-доброто е човек да се обърне към Мен – Присъствие на Единия и към своето Висше АЗ СЪМ Присъствие, т.е. към Господа и към Бога и да изиска, искрено да поиска и да помоли помощ Свише да му се дава всеки път, и още преди да съгреши, да осъзнае, че е на път да го направи. Това е вътрешна духовна работа на всеки човек. И след това винаги да се вслушва във вътрешния си глас – гласът на неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие, чрез което и АЗ СЪМ Присъствие на Единния му говоря и помагам и който вътрешен глас го възпира от вземането на погрешни решения в живота.

А за да усети, че дадено нещо е грешно, човек трябва първо да знае, че то е грешно, т.е. да е в Знанието – да е приел Учението, което ви се дава. Нужно е да приема и следва Моите Заповеди и Законите, които съм ви дал именно за това – да знаете кое е погрешно, за да се опазите от извършването му и да сте кармично чисти.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

line

* Виж въпрос и отговор „Кога човек поема чужда карма”, публикуван на 14 август 2017 г.