Въпрос и отговор 37

Кога човек поема чужда карма

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 28 февруари 2017 г.

 

Въпрос: Във въпрос и отговор „Кога сърбят бенките”, е написано следното: „… тези бенки са излезли поради поемане на нечия чужда карма и когато сърбят, тази чужда карма излиза/се отваря в този момент за отработване у съответния човек и в този момент е достъпна за отработване и у този, който е поел част от нея по каквито и да са причини.” Въпросът е По какви причини може да бъде поета чужда карма?

Отговор: Причините могат да бъдат:
blue-dotчовек поема по свое собствено желание от кармата на свой близък, за да му помогне в труден момент.
blue-dotчовек поема от кармата на свой ближен, без да знае във външното си съзнание, по решение на своето Висше АЗ СЪМ Присъствие.
blue-dotчовек поема от кармата на свой кармичен партньор, към когото той има кармичен дълг за съвсем друго нещо – за съвсем друг вид карма. В този случай се получава един вид прихващане и поемайки от тази карма, която в момента излиза за отработване у неговия кармичен партньор, като му помогне за нещо по-дребно, макар и да му се стори, че му е дошло нанагорно, човек всъщност преобразува по този начин много повече своя карма с тази блага карма, която заработва, като помага на същия този човек, към когото е в дълг, преди да е дошло още времето да отработва кармата си към него. Това също се осъществява автоматично или чрез Висшето му АЗ СЪМ Присъствие.
blue-dotчовек поема от кармата на членовете на група за работа в духовността, когато принадлежи към такава, както те поемат част от неговата, за да си помагат взаимно. Тогава с Божествено приумножение и с Господне приумножение се отработва с лекота и с много по-голяма бързина много повече отрицателна карма, отколкото който и да е от тях би могъл да отработи и да се освободи сам от собствената си отрицателна карма, дори и по 24 часа всеки ден да извършва духовни практики. Това поемане на чужда карма от членовете на групата също се извършва автоматично, на принципа на скачените съдове. Това се е получавало винаги, във всяка църква, когато хората се събират в храма заедно да се молят по време на службата. И бе много добро, допуснато Свише. Това бе смисълът и предназначението на груповите духовни практики. В съвсем друг порядък е кармичното отработване в това време, когато човек се моли в група за благото на Живия Живот!

Но това се отнася само за изминалите времена, а сега, когато на планетата вече има все повече представители на новата мрежа на илюзията, поради това, че се увеличава броят на хората, които изгубват своята чистота, препоръката е всеки сам и на закрито да прави духовната си практика, без да има възможност който и да е да го обезпокои в това време. А извършването на групова духовна практика е допустимо само в случай, че хората, които участват в нея, са чисти и са в Светлинната мрежа, което изисква сред тях да има Учител, който да има ясно виждане, за да може да разбере, ако някой от групата евентуално изгуби своята чистота, да вземе нужните мерки за сигурността на всички останали, като го помоли да напусне.
blue-dotчовек поема от кармата на някого, когото осъжда. И това също се получава автоматично. Поема се от този вид карма, която подтиква другия да върши даден вид постъпки, които човекът е осъдил. И след това той самият започва да постъпва по същия/сходен/аналогичен начин поради точно същия вид карма, която е поел от него, когато го е осъдил.
blue-dotчовек поема от кармата на някого, когото съжалява, тъй като това е вид осъждане към Господа и Бога, които са допуснали човекът да е в такова положение, което всъщност е най-доброто за неговата Душа, понеже така се преобразува най-много карма и понеже в противен случай този човек би бил много опасен за околните, ако е в цветущо състояние! Окаяното му състояние е спасително и за него самия и за всички околни хора, включително и за само преминаващите покрай него!
blue-dotчовек поема от кармата на някого, когото обвинява, понеже все едно обвинява Господа и Бога и се натоварва с доста карма по този начин. Без значение е дали го обвинява справедливо или несправедливо. Все едно е. Затова Иисус е казал който се чувства безгрешен, да хвърли камък по грешницата. Така Той ги е предупредил – предупредил е целия народ на фин план!

А този народ е пропуснал да се възползва от предупреждението. Поради тази именно причина еврейският народ е без държавност 2 хилядолетия, гонен и обвиняван. Понеже Иисус дойде да помогне на човешката цивилизация на тази планета. И за да може въобще да дойде във въплъщение, пое от кармата на това човечество, и то доста, а когато този народ го обвини и разпна, пое доста от тази общочовешка карма за отработване! Доста тежък пакет, както е видно и досега! И още пропускат да се покаят и прошка за това да Ми поискат! Следователно им предстои да продължат да отработват тази карма по доста по-трудния и продължителен начин. А който ги съжалява, с тази карма също се сдобива.

Затова ви казах: Равни бъдете и с приемане на всичко такова, каквото е, понеже за всяко нещо си има и причина, и първопричина!

Човек постъпва по даден начин поради кармична натовареност и вместо да бъде обвиняван, е нужно да бъде опростен чрез прошка с 3-те стъпки (виж във въпрос и отговор: „Отказ от насилие и Прошка с 3-те стъпки”). Това помага на всички – на този, който греши, на този, спрямо когото е съгрешено и на тези, които наблюдават отстрани, ако се въздържат да обвиняват този, който греши.
blue-dotдруги причини – човек може да поема карма по много и най-различни причини от най-различни нива – лична, родова, на съгражданите от населеното място, където живее, от религията, която изповядва, от работодателя, от колегите, национална, общочовешка..., включително от кармично обременени места, сгради, които посещава или обитава и т.н.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния