Въпрос и отговор 1

Парàта в питата на Бъдни вечер

Въпроси и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния Отец на 26 декември 2015 г. и 25 декември 2016 г.

 

Въпрос: Какъв е смисълът и предназначението на парàта в питата за Бъдни вечер?

Отговор: Чрез парàта Свише се указва кой човек ще е важен за дома през следващата година. На този човек Свише ще се дава цялата нужна помощ, за да успее работата си да свърши и да бъде добре и от полза най-голяма за всички в това домакинство. Чрез него би могло да се приумножи многократно добруването, благосъстоянието и благоденствието в дома и успеха на всички членове на домакинството, ако той живее и се труди в Бога – в спазване на Моите Заповеди и Закони, а също и всички останали членове на домакинството.

Въпрос: Какво дава парàта на този, у когото отиде?

Отговор: Парàта е своеобразен код в енергия за достъп до помощта Свише за този човек, на когото тя се падне в питата.

Въпрос: Какво е най-добре да се прави след това с парàта?

Отговор: Най-доброто е:
blue-dotчовекът да я пази и да я носи в себе си през цялата година – или да е в стаята му, или в чантата му, но отделно от всички останали пари;
blue-dotпрез цялата година той да благодари на Отца и на всички Сили на Светлината за помощта, която лично на него му се дава Свише, да благодари и за помощта, която се дава Свише на всички останали членове на домакинството чрез него;
blue-dotвсички останали членове на домакинството да се радват и да благодарят за помощта – на Отца и на всички Сили на Светлината, а също и на този, на когото се е паднала парàта, понеже чрез него тази помощ достига и до тях.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

Въпрос и отговор 68

1-во допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер”

Въпроси и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния Отец на 25 декември 2017 г.

 

Въпрос: Когато парàта в питата на Бъдни вечер се падне в парчето, отредено на Господа, това какво означава и какво се прави след това с тази монета?

Отговор: Когато парàта в питата се падне на Мен, аз много се радвам, мили мои деца! Това означава, че АЗ СЪМ Присъствие на Единния Отец ще ви превеждам през всички трудности, препятствия и опасности в живота ви до следващата Коледа през цялата година и засилено ще бдя над вас и ще увелича вашите:

Защита, Здраве и Божествена Любов;
Доброплодотворност, Радост и Щастие;
Светлина, Сила и Мощ Божии във вас и Свобода;
Мир, Мъдрост и Младост;
Благосъстояние, Благоденствие и Благополучие.

 

Въпрос: Има ли значение подредбата на изброените по-горе от Теб, мили Татко Единни, наши качества и състояния, които ще увеличиш по Твоята Свята Воля? И какво точно означават, и каква е разликата между Благосъстояние, Благоденствие и Благополучие?

Отговор: Разбира се, че има значение подредбата на думите. Всяка дума от Моето Слово към вас е на своето точно място:

Защита, Здраве и Божествена Любов:
Когато човек е с добра защита, е много по-здрав, а когато е в добро здраве, може да проявява много повече и по най-различни начини своята Божествена Любов.

Доброплодотворност, Радост и Щастие:
Когато човек твори Добри от Моята гледна точка плодове чрез своите мисли, чувства, слова и дела, тогава Душата му е в състояние на постоянна Радост, което прави човека да се чувства и да бъде истински Щастлив.

Светлина, Сила и Мощ Божии във вас и Свобода:
Когато човек е изпълнен с Божествената Светлина и постоянно я провежда през своите чакри, и насища с нея околното пространство, където и да се намира, а също и своите ближни, които са с Живи и Светли Души, това му създава блага карма и води до увеличаване на Силата и Мощта Божии в него, което от своя страна води до засилване на процесите на преобразуване на отрицателната карма и до все по-голяма Свобода – освободеност от кармична обремененост, освобождаване от всякакви вредни навици и устойчиви илюзорни състояния на съзнанието и Свободата човек да прави своите избори в живота свободно – без чуждо вмешателство и манипулация над неговата свободна воля.

Мир, Мъдрост и Младост:
Когато човек е в състояние на вътрешен Мир, той е спокоен и на себе си, т.е. неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие има достъп до него и това води до усилване на неговата Мъдрост, и нараства възможността му да проявява тази своя Мъдрост в много по-голяма степен, при което човек прави правилните от Господна гледна точка избори в живота си, с което си сътворява блага карма, изпълва се с Жизненост и Творческата му енергия се увеличава, а всичко това подсилва и процесите на регенерация на клетъчно ниво, което го прави да изглежда и да бъде Млад и тази негова Младост е в състояние да бъде съхранена дълги години, ако човекът и занапред продължи да живее в Бога, според Моя Закон и Заповедите, които съм ви дал, за да се съхраните във всички времена и еволюцията си успешно да продължите на тази планета Земя.

Благосъстояние, Благоденствие и Благополучие:
Благосъстояние – означава да сте в състояние на Благост – вътрешна и външна – благи да бъдете в своите мисли и чувства и благост да се лее от вас към всичко Живо наоколо чрез вашите слова и дела.
Благоденствие – означава благ да е денят ви, т.е. всичко, което се случва, да е благо. Благото е по-всеобхватно от Доброто, тъй като го включва – благото нещо е нещо добро, нещо в Моя Закон, изпълнено с Милост, Божествена Любов, Хармония, Баланс, носещо Радост, Мир и т.н.
Благополучие – означава благо да получавате от всеки и от всичко около вас, което е свързано с вашия живот.

Когато човек е в Благосъстояние и го споделя с ближните, целият му ден е благ, т.е. живее в Благоденствие, и тогава и той благо започва да получава от всички възможни места. А човек може и да приумножава своето Благополучие, ако през деня се сеща своята Благост и към Висшите Небесни Октави на Светлината да отправя, като Ми възблагодарява, както вече Съм ви указвал:

Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, за всичко, което се случва!
Благодаря Ти, Господи, за всичко аз сега и винаги, и във всички времена!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Мили Татко Единни, Любя Те от все сърце и Душа!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

 

Въпрос и отговор 69

2-ро Допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер”

Въпрос и неговият отговор по темата, даден от Присъствие на Единния Отец на 26 декември 2017 г.

 

Въпрос: Какво се прави след това с монетата, паднала се в парчето, отредено за Господа?

Отговор: Чаках някой да забележи, че оставих без отговор този въпрос и отново да го зададе.

Тази монета е добре да се държи винаги в дома, на видно място, в най-важната стая – там, където Светлината е най-силна. Например ако има иконостас и наредени икони, поставя се там. И когато погледът ви попадне на тази монета, Ми благодарете за помощта, която ви казах, че ще ви давам.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

 

Въпрос и отговор 70

3-то Допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер”

Допълнителни въпроси и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 2 януари 2018 г.

 

На сайта в края на 2017 година почти едновременно бе зададен един и същ въпрос от три места – от България, от Испания и от Белорусия.

Въпрос: Мили Татко Единни, какво е най-добре от Господна гледна точка да се направи с хляба от нареченото за Господа парче?

Отговор: Много се радвам, когато мислите по дадена тема и Ми задавате допълнителни въпроси.

Парчето хляб от питата за Бъдни вечер, което е наречено за Господа, е добре през нощта на Бъдни вечер да остане на масата, покрито с памучно платно (кърпа). А сутринта на Коледа човекът, който е направил питата, поделя това парче между членовете на семейството, като отделя и за домашните животни по малко, ако има такива, и всеки си взема по една част от това парче.

Всеки член на семейството приема своята част от парчето, отредено за Господа, като най-голям Дар за Рождество Христово, тъй като този хляб е допълнително Благословен и Осветен през нощта от Мен. Всеки изяжда по което време през деня желае своята част от парчето, за да приеме в своите 4 низши тела енергийната съставляваща на Моя Благослов, а след това през целия ден най-доброто е в семейството да цари Мир, Любов, Радост и Благост, за да се съхрани и преумножи този Мой Благослов между всички Живи същества в дома – да са Живи, Здрави и доброплодотворни в Светлинната мрежа на планетата Земя до следващата Коледа.

 

Въпрос: Който е пропуснал на 24-ти декември, може ли да направи такава пита на 31-ви декември?

Отговор: Всичко може, но вече ще е нещо съвсем различно и се нарича „Пита/Баница с късмети за Нова Година”, която има съвсем друго полезно действие и предназначение.

А питата с парàта за Бъдни вечер затова така се нарича, понеже се прави единствено и само за навечерието на Рождество Христово и е само с една монета вътре в нея. Друг е изходът за тези, които са пропуснали на Бъдни вечер на 24-ти декември да направят такава обредна пита хляб. Изходът е тази пита да се направи за вечерта на 6-ти срещу 7-ми януари, когато голяма част от източно-православното християнство празнува Рождество Христово.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

Въпрос и отговор 89

4-то допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер”

Въпрос, зададен на полски език на 4 януари 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 февруари 2018 г.

 

Въпрос: Най-често се случва така, че на Бъдни вечер се събират заедно повечето от членовете на семейството, а след вечерята те се прибират по домовете си. На Рождество Христово (Коледа) в този дом остават само домакините (които най-често са родителите), а останалите участници във вечерята, които са получили парче от питата с парата (най-често възрастните деца – семейни и със своите деца) прекарват този ден отделно. Как е най-добре да се постъпи от Господна гледна точка, че да може и те да получат от този най-ценен Дар за Коледа – частица от нареченото на Господа парче от питата, стояло цяла нощ и благословено от Отца?

Отговор: Питата с парà за Бъдни вечер е най-добре да се направи от жената в дома и е предназначена за нейното семейство и дом, а не за целия род.

Всяко семейство е добре да бъде за Бъдни вечер в дома си, жената-стопанка на дома и майка да замеси сама с ръцете си и да изпече този обреден хляб, по време на вечерята на Бъдни вечер да се види за кого в това семейство е парàта, да престои отреденото за Господа парче през нощта, а на другия ден – на Коледа, тя да раздаде от него по едно парченце на всеки член на семейството.

Когато обаче се събират всички членове на рода на едно място с една пита, т.е. няколко млади семейства и основното семейство-домакин, в този случай всички те ще бъдат ощетени, тъй като парàта ще е само една за няколко семейства и понеже тези, които си тръгнат, ще останат на следващия ден без частица от парчето, отредено за Господа и благословено от Мен – Присъствие на Единния.

При такива родови срещи за този празник най-доброто е всяко семейство да си направи питка с парà, която да се занесе на трапезата за Бъдни вечер, и всяко семейство да разреже своя хляб, и когато след вечерята си тръгват към къщи, да отнесат у дома парчето, наречено за Господа, за да престои през нощта в собствения им дом. И това е добре да бъде направено от всеки член на рода, без изключения, дори и някое от порасналите вече пълнолетни* деца да живее само, т.е. да е едночленно семейство.

Когато всяко младо семейство донесе своята пита, е добре да се сложат всички пити на трапезата или на отделна маса, а домакинята-майка на всички членове на рода, да благослови преди началото на вечерята всички тези хлябове, а също и всичките си деца, внуци, правнуци, … с Господния Благослов, с възложени над хлябовете ръце, обърнати с дланите надолу:

Благославям всички тези хлябове и всички мои деца, внуци, правнуци, …, а също и себе си и моя съпруг, всички ние през цялата предстояща година:
blue-dotда сме здрави в Дух, Душа и тяло,
blue-dotда живеем праведно в Бога и пред Господа, като спазваме Господните Заповеди и Закони,
blue-dotда пребиваваме постоянно в Божествените Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония
blue-dotи всичките ни мисли, чувства, слова и дела да са благи и доброплодотворни в и за Светлинната мрежа!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

И така може да се прави и благославя хляба и за други важни семейни празници и общи събирания на рода, например за годишнина от венчавката на родителската двойка-родоначалници.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

line

* Пълнолетието в духовността към настоящия момент се навършва на 23 години, вместо на 28, както бе до 23 септември 2017-та година. Промяната се извърши във връзка с разгръщането на новата мрежа на илюзията и е в интерес и на децата, и на техните родители.

 

 

Въпрос и отговор 130

5-то допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер”

Въпрос, изпратен на полски език до сайт ЕДИНЕНИЕ на 23 октомври 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 15 януари 2019 г.

 

Въпрос: В католицизма липсва традиция да се поставя монета в хляба за Бъдни вечер. Дали тази практика засяга единствено православните? Дали католиците също могат да започнат да практикуват/прилагат това? Благодаря!

Отговор: Слагането на парà в питата за Бъдни вечер и оставянето на първото парче хляб за Господа, за да бъде през нощта Свише Благословено семейството, родът и домът, е народен обичай, свързан с древно Знание, чрез който (обичай) се осъществява пряка връзка с Мен – Присъствие на Единния по време на дните на Зимното слънцестоене.

Тази практика е над каноните на която и да е църква и религия и може да се изпълнява от всеки, който:
blue-dotпочувства със сърцето си, че това е нещо доброплодотворно, понеже то е,
blue-dotи го прави с радост
blue-dotи от все сърце и душа.

Този, който с благоговение, благодарност най-голяма и Божествена Любов най-силна към Мен – Единния Отец,
на другата сутрин изяде своята част от парчето хляб, наречено за Господа,
което парче хляб през нощта се е превърнало в носител на Господнето Благословение за този дом и неговите обитатели,
след това е много по-добре защитен през всичките така наречени най-тъмни дни от годината, които са с продължителност от нощта след деня на Зимното Слънцестоене до нощта на 6-ти срещу 7-ми януари. През този времеви интервал Небесата се отварят и се получава припокриване на материалния план на планетата с най-ниския астрален фин план и доста астрални същности получават достъп до храмовете на хората, които са без или със слаба защита. И започват да ги атакуват със силно вредоносни за тях чужди илюзорни мисли, чувства и дори слова! А хората стават депресирани, раздразнителни и изпълнени с изцяло илюзорни чувства на самотност, безсмислие на съществуването и безсилие, и липса на сили и желание да се справят с текущите си задачи, със силно желание за излежаване и нищоправене и доставяне на всякакви удоволствия, все в нарушение на някоя от Моите Заповеди, които съм ви дал, за да сте Здрави, щастливи и доброплодотворни, когато ги спазвате.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния