Стихове-Напътствия

Скъпи приятели, в испълнение на даденото от Господ Елисейя в неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моята Висша Част и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, та да бъде сътворен Божествен пример, почнах да пиша стихове, които с много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат в помощ и подкрепа на тия, в които Огънят на Живия Живот гори, когато се прилагат в живота.

Росица Авела

 

121

Висшата Част помага по време на 23-я ден

превръщането на 100% в Светлина на отрицателната карма ка целия следващ месец да се свърши в пълнота

и човек да бъде и да се чувства след това

исчистен, обновен и освободен,

и подготвен ка Реда и Порядъка в Новия Свят на Шестата Човешка Раса.

Поради това всеки месец щом настъпи 23-то число, би било добре,

който желае, своята Висша Част на помощ да покани

и да ѝ предаде в пълнота контрола над своите мисли, чувства, слова и дела.

 

23 юли 2015 г.

122

Архангелската охрана приемам с Радост,

с Божествена Любов и с Благодарност най-голяма.

Архангел Михаил, ас .... (името) каня, искрено искам и моля Теб и Ангелите Охранители

на помощ тук и сега и всеки ден и всяка нощ от бъдните времена!

 

24 юли 2015 г.

123

Да се чете, препрочита и прилага на дело в живота Учението,

което Свише ни се дава тук и сега

е най-спасителното в тия времена!

И колкото повече човек е във все по-пълното му и точно испълнение,

толкова повече с Бога е той в Единение!

 

26 юли 2015 г.

124

Да се охраняваме добре ни е речено Свише,

та да съхраним своята охрана,

целостта на своите тела

и чистотата на своята Душа.

А ще сме успешни във всичко това,

когато сме в Радостта

и карма-йога практикуваме постоянно прес деня,

като работим най-висококачествено и сме максимално съсредоточени в труда,

а също и като испълняваме Господните Повели и Правила в пълнота –

с желание, в благодарност и с Божествена Любов към Отца и с благослов на уста!

 

28 юли 2015 г.

125

Когато сутрин рано събуждаме се в Радостта

и веднага поблагодарим относно вчера, днес и утре на Отца,

се включваме в Божествения/Господния поток

и времето прес деня след това

тече ка нас Свише наспорено, ускорено и приумножено

що се отнася до превръщане в Светлина

на отрицателната карма на всеки поотделно!

 

Благодаря Ти, Господи, ка Милостта!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

30 юли 2015 г.

126

Светкавици и гръмотевици

когато обилно се сипят от небето,

благодарност Свише да отправим е най-добре

и то горещо и от все сърце,

понеже тогава се чисти

пространството от всичко отрицателно,

а също и всичките ни нисши тела,

по Великата Милост на Отца!

 

31 юли 2015 г.

127

Понякога човек се подхлъзва към тъмнината,

когато на илюзорни наслади се отдаде.

И когато забрави колко прекрасно е да се живее в Радост,

като е в Бога човек и в Единение

с Живия Живот на тая планета,

и с цялото Творение на Отца.

 

1 август 2015 г.

128

Колко е прекрасно

 

човек да пребивава в Божествените Светлина,

Мъдрост, Сила и Любов,

Радост, Мир и Хармония,

 

да достига до Душите и сърцата на своите ближни,

които живеят в чистота –

родители, семеен партньор и деца,

приятели, колеги, съседи

и на всички други, които също са с Живи, Светли и Чисти Души

 

и Божествената си Любов

в мощен поток да влива в тях,

да им предава Радостта,

която блика от дълбините на собствената му Душа

и Божествените му качества и добродетели да стават и техни,

когато и те с Божествена Любов са към него

и относно всичко радостно му благодарят!

 

2 август 2015 г.

129

Добре би било всеки да намира

Какво да прави прес целия ден

и каквото и да е то, Радост да му носи,

Душата му да пее, докато работи,

и труда му да е доброплодотворен

и в съгласие с Господните Правила.

Тогава човекът напредък в Бога има,

Благодат Свише му се дава

и щастлив се чувства той,

и с щастието си полива след това

всички Живи същества!

 

3 август 2015 г.

130

Всеки Жив човек е нужно Буден да бъде,

помощ да иска Свише да му се дава

и горещо да благодари ка помощта,

та да успява всеки път в пълнота

от капаните на илюзията да се спаси,

чистотата си да съхрани

и доброплодотворността си да преумножи!

 

5 август 2015 г.

131

Който желае, би могъл да се благословя така:

 

Както цветята красиво цъфтят и нежно благоухаят,

така и всичките ми мисли, чувства и слова

да цъфтят доброплодотворно в днешния ден

под лъчите на Божественото Съснание,

което ме ръководи в живота

и да благоухаят, носейки вибрацията

на Висшите октави на Светлината!

 

6 август 2015 г.

132

Толкова е прекрасно всеки човек да се научи

с Радост и с лекота максимално много да мълчи,

където и да се намира той,

та да приема с всички сетива на 4-те си нисши тела

подкрепата и помощта, която му дават

неговата Висша Част,

Учителя му на финия план от Йерархията на Светлината

и всички Живи същества на всички планове на Битието.

 

7 август 2015 г.

133

Спри да мислиш относно отминалите времена,

понеже те да се повтарят приключи въсможността,

в ускорените преходни времена,

които текат тук и сега.

И всеки ерг от Божествената си енергия съхрани,

и как я употребяваш много добре помисли,

та да имаш достатъчно,

когато най-много от нея имаш нужда ти!

 

8 август 2015 г.

134

Висока скорост и навременност, точност, най-високо качество и самодисциплина

са нужни при прилагането на Учението, което се дава тук и сега,

та да премине успешно ученикът на Йерархията на Светлината

прес най-тесните участъци от Пътя в Междинното време, което вече почна и във Времето и Полувремето, които предстоят.

 

9 август 2015 г.

135

Успехи най-големи всеки ученик на Йерархията на Светлината постига,

когато се откаже от своите желания и успее исцяло от тях да се освободи

и спре да мисли какво му се иска и да насочва мисълта си към материалността,

а почне Господа и своя Бог да слави и Божествената си Любов да им отправя,

и храма си исчисти и го предостъпи в него Те да бъдат постоянно!

 

10 август 2015 г.