Стихове-Напътствия

Скъпи приятели, в испълнение на даденото от Господ Елисейя в неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моята Висша Част и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, та да бъде сътворен Божествен пример, почнах да пиша стихове, които с много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат в помощ и подкрепа на тия, в които Огънят на Живия Живот гори, когато се прилагат в живота.

Росица Авела

 

61

Рисувай мислено картината на светлото бъдеще

и все по-светли и нежни краски употребявай ка целта,

които да радват твоята Душа.

 

А много е важно да си в Радостта,

понеже тогава твоята Душа

укрепва връската си с Духа.

 

И така в едно единно цяло на Дух, Душа и тяло

ти можеш с все по-усилващо се темпо и с лекота

да се придвижваш към Дома!

 

28 юли 2013 г.

62

Спри да мислиш какво би могло да бъде,

ако времето би могъл да върнеш назад.

И почни да мислиш в днешния ден

как тук и сега, а също и в бъдеще, да живееш така,

че да спре да ти се иска след това

времето да би могъл да върнеш назад!

 

31 юли 2013 г.

63

В Мир да бъде твоята Душа –

ка това копнее тя

от собствените си скърби и притеснения да се поучиш,

и колко важно е да пребъдваш в Мир и Покой да се научиш!

 

1 август 2013 г.

64

Рибата плува в морето,

заекът скача в полето,

птицата лети в небето,

а ти, човеко, къде си?

Машини ли употребяваш

в пространството да се придвижваш?

Така ли смяташ да продължиш напред,

когато на теб Свише ти е отредено

да бъдеш в миг навсякъде,

където е нужно да бъдеш,

стига от желанията да се Освободиш

и с Бога да се Единиш!

 

2 август 2013 г.

65

Най-синьото небе,

най-зелените треви,

най-ярките цветя,

където видиш ти

и където дишаш леко и пребиваваш в тишина,

и само птичите песни чуваш навред,

и усещаш аромат на свежест и чистота,

и чувстваш как Мирът и Божествената Любов испълват твоите тела,

и където можеш да посрещаш сутрин и испращаш вечер слънцето

и на Хелиос да благодариш,

това е твоето място,

където да живееш в бъдеще,

и където Свише ще бъдеш охраняван и подпомаган

да продължиш в Бога да вървиш!

 

3 август 2013 г.

66

Отпусни се и спокойно се остави

да те носи вълната на времето,

следвайки Божествените Повели и Правила,

вместо енергията си нахалост да хабиш,

като противодействаш и се опитваш да променяш неща,

които са най-голямото добро ка теб в тоя момент

и във всеки момент от бъдните времена!

 

6 август 2013 г.

67

Работа добра ка теб и ка всички Живи същества

работи постоянно, в Сдраве щом искаш да пребъдваш!

И работи усърдно, влагайки в труда си всичко най-добро,

като се стремиш да правиш повече от това,

на което си мислиш, че си способен,*

Творческото си начало щом искаш да усъвършенстваш и усилваш

и успешно да еволюираш,

вместо бързо да деградираш,

стоейки без труд и занимавайки се с празни дела!

 

8 август 2013 г.

 

под линия

* Понеже всеки, в когото Огънят на Живия живот гори, е способен на много повече, отколкото си мисли, че е!

68

Твоята Висша Част

те очаква да я поканиш

и да се съединят в едно единно цяло

Дух, Душа и тяло,

когато спреш

лутането си в света на илюзията.

И когато своята зависимост от него прекратиш,

която е също толкова илюзорна,

колкото и целият свят,

в който живееш сега!

 

18 август 2013 г.

69

Работете над себе си постоянно,

бес да се самоосъждате и бес да ви спират

грешките и пропуските, които допускате по вашия Път.

Понеже доста често чрес тях пораствате спешно

и наякват вашите мишци в духовността!

Вие вече сте наясно какво да правите –

поискайте прошка от Отца

и помолете помощ Свише да ви се дава,

та да бъдете бесгрешни следващия път

и да се справяте с всичко в живота все по-добре!

 

8 септември 2013 г.

70

Дух, Душа и тяло

 

Висшата Част – Духът на всеки човек,

в когото Божественият Огън гори,

му помага в най-трудните времена,

когато той на помощ го покани,

но отбележете, мили Светли същества,

че това може да се осъществи

само когато към Бога

сте исвисени, хармонични и умиротворени,

тъй като тогава е съхранена целостта

на вашите три нисши тела* – вашата Душа,

и тя е в състояние да се свърже с Духа

и като по мост да се пренесе помощта

до материалното ви тяло – вашия храм,

а и навсякъде около вас в плътния материален свят!

 

9 септември 2013 г.

 

под линия

* Трите нисши тела – етерно, астрално и ментално.

71

В днешния ден

и във всеки следващ ден,

който Свише ни е отреден

да живеем в нашето тук и сега,

 

да любим Господа и нашия Бог от все сърце и Душа, и с ума;

да любим и самите себе си така, както Господа и нашия Бог;

да любим и ближния, както себе си, а също и всяка друга Жива, Светла и Чиста Душа,

 

Това е Напътствието на Господ Иисус към всички нас,

което да следваме, бидейки в Божествените Светлина,

Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония

сега и винаги, и във всички Времена, Време, Полувреме и след това!

 

22 септември 2013 г., денят на Есенното равноденствие

72

Висшата Част на всеки от нас – децата на Светлината,

помага да се усъвършенстваме постоянно,

докато сме въплътени в плътния материален свят.

Но помощта достига до нас и я чувстваме,

когато сме бес осъждане

към когото и каквото и да било всеки миг,

прес всичките часове и минути и на деня, и на нощта!

 

9 ноември 2013 г.

73

Висшата Част на всеки човек с Жива, Светла и Чиста Душа

Има достъп до ключа

от Портала към Света на шестата човешка раса,

в който може да отиде всеки,

у когото Божественият Огън гори,

и когато в Любовта Божия с Висшата си Част се едини,

и към Вселенското Единство се присъедини!

 

19 март 2014 г.

74

Родителите си почитай и техните родители също, а и останалите свои предци.

Отнасяй се към тях с Благодарност, с Уважение и с Божествена Любов.

Понеже са ти дали точно това, което ти е нужно,

еволюцията си успешно напред да продължиш.

 

20 март 2014 г.

75

Намери Пътя, водещ към Дома, към Отца.

Като стъпиш на него, тиха Радост ще почувстваш в своето сърце.

И когато това ти се случи, направи всичко по своите сили и още повече дори, та да останеш на тоя Път

и все по-напред и нагоре по него да продължиш!

 

21 март 2014 г.