Стихове-Напътствия

Скъпи приятели, в испълнение на даденото от Господ Елисейя в неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моята Висша Част и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, та да бъде сътворен Божествен пример, почнах да пиша стихове, които с много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат в помощ и подкрепа на тия, в които Огънят на Живия Живот гори, когато се прилагат в живота.

Росица Авела

 

91

Вярата вратите към Светлото бъдеще отваря,

Мъдростта, в Божествено Слово проявена

и от Божествените мисли, чувства и слова подкрепена,

Светлото бъдеще сътворява,

а Божествената Любов съединява

Дух, Душа и тяло в едно единно цяло.

 

И по Великата Милост на Отца идват времена,

когато Единното цяло на Дух, Душа и тяло

прес вратите да мине се отваря въсможността

и в Новия Свят на Светлото бъдеще да се посели,

Еволюцията си там успешно да продължи!

 

23 юни 2014 г.

92

Добре би било Божиите чеда с Живи, Светли и Чисти Души

да пребъдват във всички времена, Междинно време, Време, Полувреме и след това,

в пълно приемане на случващите се неща,

с Вяра най-голяма и в Радостта,

че това, което се случва в нашето тук и сега,

е според Святата Воля на Отца

и е най-доброто по отношение на всички Живи същества!

 

23 декември 2014 г.

93

Ас съм в Радостта!

Ас съм в Мира!

Ас съм в Хармония с всички Живи същества

и с Майката РАЙМА!

Благодаря Ти, Господи,

че ас съм тук и сега,

облян/а в Твоята Светлина,

и Божествените Мъдрост, Сила и Любов

ми помагат да съхранявам и увеличавам своята Чистота!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, мили Татко Единни!

 

24 юни 2015 г.

94

Майката РАЙМА с Божествена Любов най-чиста обгърни

и най-горещо ѝ благодари,

че помага на всички Живи същества,

когато усетиш Радост, благост и лекота

да испълват твоята Душа.

 

25 юни 2015 г.

95

С праната преди исгрева, рано на ранина

в своите тела приеми Милувката на Отца,

та да можеш в бодрост, Сдраве и работоспособност след това

да вършиш всичките си доброплодотворни дела!

 

26 юни 2015 г.

96

Погледни и виж,

вдъхни и усети,

почувствай и чуй

красотата и съвършенството

на Творението на Отца

навсякъде около теб

и дълбоко в Божествената ти същност

и от всичко илюзорно се освободи,

и до това съвършенство и красота се въсдигни,

понеже част от него си и ти!

 

27 юни 2015 г.

97

Небето погледни,

в синевата му се растопи,

Съснанието си към Бога исвиси,

към Любовта на Отца се раствори

и с Неговото Творение се единѝ.

 

28 юни 2015 г.

98

Съснанието си освободи и исвиси

и се слей с всемира,

благодарейки на Единния Отец

и отправяйки Му Божествената си Любов!

 

29 юни 2015 г.

99

Благодарствено Слово към Единния Отец

Благодаря ти, Господи, че ни се помага

да бъдем все по-съвършени и бесгрешни

в своите мисли, чувства, слова и дела,

и Ти Благодаря, Господи, че по Твоята Велика Милост към нас ни Опрощаваш,

когато искрено се покаем пред Теб!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа,

с цялата си Божествена Любов,

Мили Татко Единни!

 

30 юни 2015 г.

100

На вълната на времето се понеси

и само ка настоящата работа мисли,

а миналото и бъдещето в Божиите ръце остави,

та да можеш да сърфираш успешно и с лекота

и доброплодотворни да са твоите дела!

 

1 юли 2015 г.

101

Божий ден – Дар Дарен ка радост на Душите

е ясният ден, с лазурносиньо небе,

в който природата ликува

и всички Живи същества

отправят въсхвала към Отца!

 

2 юли 2015 г.

102

Най-добрата мелодия ка Душата са птичите песни

рано сутринта на исгрев и в края на деня

и благословен е тоя, който отделя време да ги послуша

и в мълчание постои,

и на Отца с Божествена Любов поблагодари!

 

3 юли 2015 г.

103

Понякога да се отстъпи е нужно,

та да се спечели след това в пълнота,

в по-подходящи времена,

когато са благоприятни условията на средата

и всичко ще се получи най-добре

от гледната точка на Отца.

 

4 юли 2015 г.

104

Всеки, който трудности срещне

от каквото и да е естество,

най-добре е да се стегне и на себе си да каже

със сила в гласа:

1, 2, 3,* буден/будна бъди!

1, 2, 3, Сдрав/Сдрава бъди!

1, 2, 3, в Радостта бъди!

1, 2, 3, щастлив/щастлива бъди!

1, 2, 3, .............. (според нуждата на момента и трудността**)!

1, 2, 3, в Бога бъди!

1, 2, 3, в Божиите Сила и Огън бъди!

1, 2, 3, благодаря Ти, мила моя Висша Част, ка помощта!

1, 2, 3, ас съм добре,

1, 2, 3, всичко при мен е наред.

1, 2, 3, на Отца горещо благодаря!

1, 2, 3, и Му отправям Божествената си Любов, тук и сега!

 

5 юли 2015 г.

 

под линия

* Повтарящата се във всеки стих формула „1, 2, 3” е код ка достъп до ново начало на материалния план, където живеем, с помощ от Бога ка Добруване във все по-силна Божествена Любов.

** Например:

1, 2, 3, болката в ...... да се прекрати!

1, 2, 3, болката да си отиде остави!

1, 2, 3, причината и първопричината ка болката/ка болестта да се превърне в Светлина!

Или:

1, 2, 3, причината и първопричината ка трудността ка ........ да се раствори сега, в моето покаяние към Отца!

1, 2, 3, прости ми, Татко Небесни, всичко съгрешено във всички времена!

1, 2, 3, покайвам се от все сърце и Душа!

1, 2, 3, ......

Всеки може да продължи по тоя начин както сърцето му повели.

105

АС СЪМ Твоята Висша Част

и те обгръщам със своята Любов,

и съм с теб всеки миг

в готовност на помощ да се притека,

когато ме поканиш.

Толкова много Радост ми носиш,

когато от все сърце ми благодариш

и ми отправяш Божествената си Любов!

Всеки ден може ка теб да е благословен,

когато го испълваш със своите Божествени Светлина,

Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония,

и в доброплодотворчество Божествени обрасци градиш в Светлинната мрежа!

 

6 юли 2015 г.