Стихове-Напътствия

Скъпи приятели, в испълнение на даденото от Господ Елисейя в неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моята Висша Част и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, та да бъде сътворен Божествен пример, почнах да пиша стихове, които с много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат в помощ и подкрепа на тия, в които Огънят на Живия Живот гори, когато се прилагат в живота.

Росица Авела

 

106

Лягай си да спиш навреме,

а преди това максимално към Бога се исвиси,

та да можеш сутрин да се събуждаш навреме,

когато Душата ти все още е във Висшите октави на Светлината,

преди да се е спуснала по време на съня в астралните нива!

 

7 юли 2015 г.

 

под линия

Бележка от Росица Авела:

Повечето Стихове-Напътствия ми се дават от моята Висша Част, която ме напътства рано сутринта с дадения стих, който много често е ключов ка мен в тоя ден, а също и в бъдеще. Но тия Стихове-Напътствия биха могли да са в помощ и на всеки друг, тъй като са в подкрепа на Учението, което ни се дава в тия времена от Въснесените Учители от Йерархията на Светлината.

107

Намирай какво да работиш във всеки миг,

понеже времето ускорява своя ход

и всяка загубена минута

на все повече се равнява

и колкото повече време часовника отброява,

минутата все по-ценна става!

 

9 юли 2015 г.

108

Отиди на исгрева със своите блиски,

постойте сред природата,

по-далеч от куполите на населените места,

и се радвайте на чистотата и на тишината,

и на птичките благодарете, че пеят толкова прекрасно,

а също и на цветята, че ви радват със своя аромат,

и на планетата поблагодарете че ви помага

да сте в Мир и Хармония с всички Живи същества

и да живеете според Повелите и Правилата на Отца.

 

10 юли 2015 г.

109

Най-доброто ка всеки в тия времена

е да бъде в испълнение най-пълно и точно

на Учението, което Свише се дава

от Висшите Октави на Светлината, тук и сега!

И да бъде в испълнение най-пълно и точно

на Господното ръководство, което му се дава,

та да бъде добре в тия времена!

 

11 юли 2015 г.

110

Във всичко що вършиш ти,

в умереност бъди,

баланса съхрани

и в равновесие да бъдеш се стреми!

 

12 юли 2015 г.

111

Помни Господните Повели и Правила

и ги испълнявай в своя живот така,

че всяко твое решение да е в съгласие с тях,

та да бъдеш постоянно в Бога

и охраната си да съхраняваш,

и да я увеличаваш все повече с всеки следващ ден!

 

13 юли 2015 г.

112

Радвай се на всяко мигновение

от това си въплъщение

на планетата Райма (Земя),

понеже то е исключително ценно

по отношение на напредването ти

по Пътя към Дома – към Отца.

 

14 юли 2015 г.

113

Попитай сърцето си желае ли да живееш в илюзията,

под купола на града,

но го попитай след като поживееш

поне няколко дни сред природата на тишина и чистота,

в благодарност и с Божествена Любв най-голяма към Отца,

в умиротворение и приемайки Божественото благословение!

И вслушай се в повика на своето сърце, и го испълни,

понеже времето да се отиде да се живее навън от града

вече твърде много накъся!

 

15 юли 2015 г.

114

Радост блика от сърцата на всички Живи същества –

радост, благодарност и въсхвала към Отца

относно идването на голямата Радост и Чистота,

които тепърва предстоят –

навсякъде на нашата планета да се установят,

и времето накъсява, и се приближава мигът

и на материалния план да се проявят.

 

16 юли 2015 г.

115

Слей се с потока на ускорените времена

и влагай най-доброто от себе си в това,

което правиш всеки ден!

И го прави с Радост и с лекота,

бес напрежение и стрес,

но и бес да се отпускаш,

та да имаш постоянен прогрес

и да бъдат доброплодотворни

в Светлинната мрежа на планетата РАЙМА (Земя)

всички твои мисли, чувства, слова и дела!

 

17 юли 2015 г.

116

Всеки Божи ден:

 

Работата – карма-йога помага на всеки

сам себе си да спаси,

от представителите на илюзията

да се отличи, отграничи и отдалечи

и радостно да облива Отца с Божествената си Любов

и да Му благодари!

 

Приложението на Учението,

давано Свише тук и сега

и испълнението на Правилата на Отца

помага всекиму
blue-dotчист да остане в тия времена,
blue-dotенергията си да съхрани,
blue-dotи в Светлинната мрежа еволюцията си да продължи!

 

18 юли 2015 г.

117

Добре би било тук и сега

всеки да върши първо най-важните си дела

и след това по приоритет да продължи да се труди

и да благодари ка подкрепата и помощта,

които Свише му се дават,

та да се справя успешно и с лекота

с работата си прес деня!

 

19 юли 2015 г.

118

Сдраво да работи човек всеки ден

е най-доброто ка него и спасително тук и сега.

И най-слабо препоръчително е да работи как да е,

а да работи от сутрин до вечер е нужно,

бидейки постоянно в Радостта

и максимално качествен да му е труда!

 

20 юли 2015 г.

119

Добре би било всеки да се подеме

и добре да се исчисти

и да подреди в Нов, Божествен Ред

всичко в живота си на всички нива:

мисли, чувства, слова,

в своите четири нисши тела

и в пространството, което обитава,

та да могат енергиите да текат свободно,

и да се подсилват многократно

охраната и творческите начала, и Радостта!

 

21 юли 2015 г.

120

На всеки му се налага да приема решения

относно какво ли не в своя живот.

Но всъщност решението винаги се свежда до това дали

подвластен на илюзията се оставя да бъде човек

или в Бога решава да пребъдва всеки миг

и сега, и винаги, и вовек!

 

22 юли 2015 г.