ЕДИНЕНИЕ

Единение на всеки с всички Господни Повели и Правила.
Единение на всеки със своята Висша Божествена Част.
Единение на всички Живи същества на планетата помежду им и с нея.
Единение на всяко Живо човешко същество с Висшите Същества на Светлината и с всяка частица от Живия Живот във Вселената.
Единение на вашата планета и Живия Живот на нея с другите светове и Живия Живот на тях, които еволюират в Моите Правила и приобщаването ви към Вселенското Единство.
Такава е Моята Повеля към вас относно бъдните времена.
Присъствие на Единния
23 септември 2010 г.

Съобщения:
10 октомври 2021г

 

Новости:

Напомняне относно Милостта на 23-то число да се превърне отрицателната карма от целия следващ месец в Светлина:
Молитва, която се чете на 23-то число
Обновено Послание от Господ Сурия от 23 март 2014 г.
Мисъл 1 от Свети Архангел Рафаил относно 23-то число
Стих-Напътствие относно 23-то число - 37, 77 и 121

Обновен Стих-Напътствие 50 от 12 юни 2013 г.

Мисъл 185 от 19 януари 2022 г., от Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство

Благослов на Единния Отец от 1 януари 2022 г.

Обновеното Послание на Госпо́дна Атина Палада от 15 юли 2011 г. "Приложение на Господното Правило всеки човек да е бес намеса в проявлението на свободната воля на другите хора, бес те категорично да са поискали и да са го помолили да го направи".

Съобщение от 10.10.2021 г.

Благослов и Послание-Картина от Единния Отец от 8 октомври 2021 г. по случай 11-я рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ

Напътствие от Господ Иисус, част 2, от 21 юни 2021 г.

Въпрос и отговор 157, Плащане на сметки и придобивания/покупки спрямо фазите на луната

 

Бележка на Росица Авела от 08 август 2020 г.
Днес Единният Отец ми рече, че би било добре да сложим на видно място на главната страница на сайта следното:

СЪОБЩЕНИЕ
Относно употребата на буквата „з“

Скъпи приятели,
На сайта умишлено се прекрати почти напълно употребата на буквата „з“ и тече процес на постепенното ѝ отстраняване от всички текстове.
Употребата на тая буква остава само в думи, които правят връска с илюзията. По тоя начин става ясно, че там има някаква опасност и така да ни е в помощ в бъдеще нейната употреба, вместо във вреда, както беше досега!
Подробното обяснение е в част 10 на статията „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”, в част Работа в Духовността.

Съобщения:
10 октомври 2021г

Януари 22
П В С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Бележка на Росица Авела от 06.06.2020 година
Днес Единният Отец ми рече, че би било добре да сложим на видно място на главната страница на сайта следното:

СЪОБЩЕНИЕ
Относно употребата на буквата „з“

Скъпи приятели,
На сайта умишлено се прекрати почти напълно употребата на буквата „з“ и тече процес на постепенното ѝ отстраняване от всички текстове.
Употребата на тая буква остава само в думи, които правят връска с илюзията. По тоя начин става ясно, че там има някаква опасност и така да ни е в помощ в бъдеще нейната употреба, вместо във вреда, както беше досега!
Подробното обяснение е в част 10 на статията „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”, в част Работа в Духовността.