Господ Алфа

6 януари 2011 г.

АЗ СЪМ Алфа, вашият Отец Небесен.

Идвам да дам своите препоръки за това как да живеете занапред, за да ви е добре и развитието си успешно да можете да продължите.

Пребивавайте в позитивно мълчание, в Баланс и Хармония, за да спрете да губите чрез мислите, чувствата и словата своята Божествена енергия в света на илюзията.

Благодарете постоянно на Бога – и наум, и на глас, за всяко нещо в живота си там, където сте, за това, което е.

Благодарете радостно!

Изисквайте, искрено искайте и молете Съществата на Светлината за помощ постоянно – още със събуждането си сутрин, през целия ден и при заспиването си вечер!

Балансирайте енергиите си:
blue-dotчрез Благодарността – проявявайки я и в духовността, и в материалността;
blue-dotчрез труда – работейки и с лява, и с дясна ръка;
blue-dotчрез храната – вода, въздух, слънце, сурови плодове, зеленчуци и ядки, варива и хляб.

Понеже това ще ви поведе към Божествената Любов и Мъдростта.

Във Вярата укрепвайте! Съмненията си към Бога отпращайте надалеч веднага щом се появят.

АЗ СЪМ Алфа, с цялата си бащина Любов към всички вас, в които Огънят на Живия Живот гори.

 

 

Бележка от Росица Авела:

Когато приех тези препоръки, благодарих и осъзнах, че е настъпило времето постепенно и напълно да преминем на растителна храна. И че ще ни се даде цялата възможна помощ, за да успеем в това си начинание, ако я изискаме, искрено я поискаме и помолим за нея.

При постоянното повишаване на вибрациите на планетата и наличието на новите енергии, които вече я обливат, тези препоръки ще помогнат да се сънастроим успешно към всички промени. Поради това е важно да се отбележи, че освен преминаването изцяло на растителна храна, ще ни помогне изпълнението и на всички останали препоръки, дадени ни от Господ Алфа в това Негово Напътствие към нас.

Осъзнах още, че това е програма за действие, изпълнението на която ще даде шанс за успешно продължаване на еволюцията – на тези, които пожелаят това.

А когато в един от следващите дни посрещах сред природата изгрева на Слънцето, ми бе дадено да разбера и значението на поредността, в която бяха изброени 8-те вида храни:

1. Вода. В началото на деня, след събуждането, преди всичко останало, се пие вода – най-добре изворна, но без да е минерална. И колкото повече вода се пие, толкова по-добре, за да се отведе извън нас всичко, което ни е излишно, след работата на всички системи по време на нощния сън. Водата е първата ни храна за деня, който предстои. И когато преди пиенето водата се пречисти и преобразува с помощта на призива, даден ни от Господ Шива[1], тогава тя се превръща в храна за всичките ни тела. Водата също така е храната, която е нужно изобилно да се приема през целия ден, с изключение на времето, когато се храним с последните 5 вида храни и когато ги храносмиламе след това.

2. Въздух – за да се превърне в храна за всичките ни тела за цялото денонощие, е добре да излезем навън от къщи и да направим дихателното упражнение [2] на зазоряване, точно преди изгрева на Слънцето, поемайки праната и благодарейки на нашия Отец на Небесата.

Дихателното упражнение бе дадено от Великия Божествен Направляващ преди една година в отговор на зададен въпрос: „Каква дихателна техника е най-добре и препоръчително от Божествена гледна точка да се използва за подпомагане на развитието ни в духовността, за усилването на протичащата Божествена енергия през чакрите, при условие че допълнително се работи за изчистването на кармата и се води правилен и праведен начин на живот?”

Обясни ми се, че това дихателно упражнение е важно и може да е от голяма полза, ако се извършва:
blue-dotкачествено – без бързане и с излъчване на цялата ни Благодарност и Божествена Любов към Отца, докато произнасяме „Благодаря Ти, Господи!”;
blue-dotпо точно описания по-долу начин, с използване на основната формула-постулат за Единение: „АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   ”. Когато тази формула се произнася наум, докато се изпълнява дишането, силата на упражнението се приумножава;
blue-dotв точното време – до 5 минути преди изгрева да е направено. Тогава то става важна съставна част от нашия живот, тъй като чрез него по-ефективно поемаме праната – една от храните, която храни всички наши тела, цялото ни същество;
blue-dotредовно – всеки ден, когато времето е сухо – без валежи и мъгла;
blue-dotна точното място – препоръката е то да се изпълнява само на чисто място сред природата, извън населените места, когато сме високо във вибрацията и с максимално извисено съзнание;
blue-dotкато първо отправим призив към Силите на Светлината с молба за помощ и изричайки какво искаме да подпомогнем с извършването му – преди да го започнем.

Тогава дихателното упражнение би могло да ни помогне:
blue-dotда се чувстваме добре в условията на промените, които предстоят и вече протичат на всички нива,
blue-dotда се подобри качеството на нашата ежедневна работа в духовността и
blue-dotда се подпомогне нашето придвижване по Пътя към върха на Божественото съзнание, така че да бъдем все по-полезни за Единното Творение на Отца и единни с него.

3. Слънце – гледайки изгряващото Слънце, ние поемаме енергията на Прелюбимия Хелиос, която отново храни всичките ни тела и ни сънастройва към космическия ритъм, с който е единна нашата планета.

Следващите 5 храни осигурява Майката Земя – всички видове сурови и сушени плодове, зеленчуци, ядки и други семена, варивата и хляба. И когато човек започне мислено да изрежда съдържанието на тези 5 вида храни, разбира колко изобилно е надарен от Отца.

Поредността, в която са изброени тези храни, също има своето значение. Тя указва кога с какво да се храни човек.

Първо суровите плодове – по възможност според сезона и с видовете, които ражда земята, на която живеем – те са закуската и осигуряват всичко нужно за първата част от деня.

След това обедът от сурови зеленчуци – зеленчукова салата, отново според сезона, и малко след нея суровите ядки и каши от семена.

И накрая вечерята от готвено ястие – варивата (бял боб, зелен фасул, грах, леща, гречка, картофи, ориз…) и хляба – тези последни храни ще се обработват и усвояват в края на деня и през нощта, когато човек спи и е в състояние на покой. А храните, с които бе указано човек да се храни през деня, му помагат да е бодър и работоспособен през цялото време.

Когато човек започне да се храни пълноценно по указания начин с тези 8 храни, благославяйки храната и благодарейки за нея[3], тогава наистина разбира с какво малко количество от тази храна колко много се засища и колко добре се чувства. Този вид хранене помага и физическият храм да е здрав, и мислите и чувствата да се извисят, и да прогледне човек за реалния свят на Бога.

Това е част от древното знание за живот в единство и хармония с Майката Земя и с всички стихии – вода, въздух, огън и земя. И би било добре човек да си го припомни отново и да започне да го прилага в неговата пълнота сега, при смяната на космическите цикли.

Относно препоръката на Господ Алфа да балансираме своите енергии:
blue-dotчрез благодарността – най-добре е да я отдаваме и в духовност, и в материалност. По този начин си осигуряваме възможността да можем да възприемаме даденото ни Учение, а също и възможността да получим помощ за неговото приложение, като съхраняваме енергийния поток между нас и Съществата на Светлината;
blue-dotчрез труда – като работим и извършваме всички дейности и с двете ръце и по този начин развиваме и използваме и двете мозъчни полукълба. Освен това тази препоръка, дадена точно в този вид: „като работим и с лява, и с дясна ръка”, означава да се стремим да запазваме баланса между това, което искаме да получим и което реално получаваме, от една страна, и това, което отдаваме.
blue-dotчрез храната, всеки според степента и нивото на осъзнатост, на което е.

Всичко това в своята цялост наистина ще поведе всеки към достигането на Божествената Любов и Божествената Мъдрост, за да се превърне от човек-животно в Бого-човек, обединявайки Будда съзнанието и Христовото съзнание в едно единно цяло и сътворявайки собственото си бъдеще в единство с Бога и според Промисъла на Единния Господ Бог Творец и Съсдател на Небесата. А чрез Сътворяването в единство с Бога на собственото си бъдеще да помогне за съграждането на по-добро бъдеще и на целия човешки род, и още повече дори – на планетата Земя и на всички Живи същества.

И накрая относно последната препоръка: „Във Вярата укрепвайте. Съмненията си към Бога отпращайте надалеч веднага щом се появят”. Добре би било по-често да се изрича от все сърце молитвата „Символ верую”[4]. Тя е мощно средство за усилване на Вярата. И освен всичко друго, вложено в нея, помага и за затвърждаване на осъзнаването за справедливостта на Единния Закон на Отца и на потребността със Смирение да се подчиним на Мъдростта на този Закон. Понеже всичко, което се случва сега, и всичко, което предстои да се случи, е следствие на всичко това, което всеки поотделно и човечеството като цяло е натворило досега и което продължава да се твори и в този момент. Усилването на Вярата, смиреното и с благодарност приемане на всичко случващо се, запазвайки при това своята Позитивна нагласа, Баланс и Хармония, е спасително за нашите Души.

Господ Алфа, нашият Отец Небесен ми възложи да напиша тези разяснения и аз от цялото си сърце Му благодаря за помощта, която ми оказа, за да свърша тази работа.

 

blueline

[1] Виж в част Работа в духовността – Призиви, в „Призиви за точно определен случай” призивът от Господ Шива от 5 септември 2010 г. – „Призив за пречистване и преобразуване на водата в Жива вода”.

[2] Виж описанието на дихателното упражнение и в част Работа в духовността.

[3] Виж Посланието на Йоан Прелюбимия от 23 декември 2010 г.

[4] Виж в част Работа в духовността – Молитви.