Стихове-Напътствия

Скъпи приятели, в испълнение на даденото от Господ Елисейя в неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моята Висша Част и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, та да бъде сътворен Божествен пример, почнах да пиша стихове, които с много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат в помощ и подкрепа на тия, в които Огънят на Живия Живот гори, когато се прилагат в живота.

Росица Авела

 

31

Навярно помните своите детски години,

когато играехте и весело се смеехте

с приятелите си под открито небе,

и колко прекрасно се чувствахте,

и как отлагахте момента да се върнете отново между четирите стени на вашата стая.

 

Точно така ще се чувствате и много по-добре дори,

когато исвисите своето Съснание

и се окажете сред бескрая на всемира,

и почувствате единството си с цялото Творение на Отца

и своето Божествено предначертание.

 

17 май 2013 г.

32

Приеми живота такъв, какъвто е,

и прави най-доброто, на което си способен/способна,

радвайки се на предоставения ти Свише шанс

да поправиш това, което досега си грешил/а!

 

18 май 2013 г.

33

Всеки, в когото Огънят на Живия Живот гори,

може да сътворява Божествени обрасци,

когато е в Радостта, с Благодарност и Божествена Любов към Отца

и се стреми да живее в испълнение на Господните Повели и Правила.

 

Тогава Божествен пример са

както творбите, които сътворява,

така и неговите мисли, чувства и слова,

а също и всичките му дела,

понеже са благи и доброплодотворни!

 

19 май 2013 г.

34

Водата отмива,

Огънят исгаря,

Вятърът отвява,

планетата поглъща

всичко отрицателно у нас,

когато сред природата сме

и когато стихиите поканим

и на елементалите благодарим, че ни помагат и подкрепят,

а също и на Висшата си Част

и на всички Светли Същества от целите Небеса!

 

20 май 2013 г.

35

Съхранете спокойствие и проявете дълготърпение,

и останете в Божествената Любов,

когато другите са под контрола на своето его,

и равни* бъдете към тях, бес каквото и да е осъждане,

и бес отстъпление от Господното Учение!

 

21 май 2013 г.

 

под линия

* Бележка на Росица Авела:

Пояснение на препоръката „... и равни бъдете към тях”.

Човек е „равен”, когато е в съвършен баланс. А се намира в такъв баланс, когато:

1. живее бес да отдава своята Божествена Любов, своята Божествена енергия, към тия, които са под контрола на своето его и обикновено в тоя момент или са прикачени към мрежата на тъмнината, или са представители на някоя друга от мрежите на илюзията. Понеже ни е речено Свише, че трябва да съхраняваме Божествената си енергия като най-голяма скъпоценност в тия времена и да я отдаваме единствено на Единния Отец. И да Го поканим, искрено поискаме и помолим, ако е по Неговата Свята Воля, да пренасочи тая наша енергия към нашата планета – милата ни Майчица РАЙМА (Земя) и към Живия Живот на нея, включително към всички хора с Живи, Светли и Чисти Души, които живеят в испълнение на Господните Повели и Правила (Заповеди и Закони);

2. е бес отрицателен сънастрой, т.е. е бес каквото и да е осъждане, дразнение, страх, и т.н. към хората, които са под контрола на своето его. И е бес значение дали са отрицателни мислите или чувствата, или каквото и да било.

Поради това напътствието е: „равни бъдете към тях” – нужно е да се установи и поддържа баланс, будда Съснание в мислите, чувствата, словата и делата да се отработи, а също и Христово Съснание, понеже е нужно човек да съхрани Божествената си Любов, да е испълнен с нея. И е проява на Божествено Милосърдие и Състрадание към човека насреща в такъв момент да останем „равни” в отношението си към него, когато го води собственото му его. Понеже така той е бес да отнема неправомерно от Божествената ни енергия, което би се получило, ако сме вън от равновесие и престанем да сме равни. Така той още повече може да се натовари кармично, като вложи енергията ни погрешно в някоя/и от мрежите на илюзията.

Да бъде човек „неутрален” е нещо различно. Да е неутрален, това например се случва, когато той е бес да подкрепи някоя от страните или е бес да има специално отношение. Да, обаче ни е речено по отношение на някои неща, които са погрешни, веднага да се реагира, т.е. липсва как човек да бъде неутрален. Нужно е да се каже каквото трябва, да се направи каквото трябва, да се действа. Та нали ако някой каже нещо, което създава на ниво поле разбиваща програма, е нужно човек да остане равен към него – бес осъждане, бес Божествена Любов, но и бес да е неутрален – добре е веднага да каже нещо, което поправя тая програма, дори и да е наум речено. Да има действие, но в равност, в будда Съснание.

И е съвсем погрешно да се мисли, че смисъла на това словосъчетание е „приравняване” с тия, които са под контрола на илюзорната си част, т.е. човек да се сравнява с тях и да се опитва да им подражава или да е „равен” с тях, т.е. да е като тях. Тук става въпрос човек да е равен в отношението си към тях. И тая балансираност и равност, като при равните блюда на везна, се отнася ка всички нива – и на мислите, и на чувствата, и на словата, и на делата, и на състоянието на Съснанието на човека.

36

Съхранявай нежността, чистотата и Светлината на своята Душа

и при всички житейски обстоятелства

пребивавай в Радостта!

 

22 май 2013 г.

37

Важен е всеки 23-ти ден,

понеже на превръщането в Светлина

на отрицателната карма

от целия следващ месец той е отреден!

 

Поради това всичко от себе си да дадем,

та да бъдем доброплодотворни ка Живия Живот в тоя ден,

в който трудът ни е Божествено Благословен и приумножен,

когато предварително с молитва

на това кармично почистване е посветен!

 

23 май 2013 г.

38

Работи усилено и постоянно

и единият вид труд сменяй с друг –

това е най-добрата почивка ка теб

и средство, което въсдига към Бога!

 

Бъди в будно Съснание и с цялото си внимание,

та да е максимално качествен ефекта от твоя труд,

и спри илюзията да подхранваш,

а сътворявай само Божествени обрасци!

 

24 май 2013 г.

39

Притвори очи и вдъхни дълбоко аромата на въсдуха,

ухаещ на билки, свежест и чистота,

и в тоя миг отправи Благодарност към Отца

относно Неговата грижа към всички Живи същества!

 

13 април 2013 г.

40

Играйте играта на живота весело и с лекота,

както децата играят своите игри;

пейте, смейте се, и се радвайте

на общуването си в тоя миг!

 

А когато между вас се появи проблем,

спокойно седнете и открито и честно го обсъдете,

подхождайки благо и с Божествена Любов,

и мъдро и с приемане на ситуацията го решете,

и един на друг си помогнете!

 

28 май 2013 г.

41

Аромат на свежо окосена трева и птичи песни

се носят навред рано сутрин в тишината,

обгръщат децата на земята

и им помагат да приемат в пълнота

Божествения Благослов на новия ден!

 

29 май 2013 г.

42

Покай се, поискай прошка от Отца

и към своето минало вратата затвори!

Сдраво на краката си стъпи

и в сегашните времена добре се труди,

като каниш на помощ Съществата на Светлината

и им отправяш Божествената си Любов ка добрината!

 

30 май 2013 г.

43

Както дъждът мие и почиства земята,

така той мие и почиства ни телата,

когато под капчиците на лекия дъждец

в светъл ден сред природата навън постоим

и на елементалите радостно благодарим!

 

31 май 2013 г.

44

Децата на Светлината

могат да се освободят от своите страхове

с помощта на водата,

в случай че пие се тя

в голямо количество на гладно прес деня

след направена молитва над нея,*

когато тя се испълва с енергията на Божествената Любов и на Благодарността,

и се превърне в Жива вода!

 

1 юни 2013 г.

 

под линия

* Виж Пречистване и превръщане на водата в Жива вода
Господ Шива, 5 септември 2010 г.

45

Божествени обрасци,

испълнени с Радост, Светлина и Божествена Любов

да творим!

 

И на Висшата си Част, и на Елохим Аполон,

с отправена молива

помощта да осигурим и да им благодарим!

 

Така на нашата планета с общи сили

новите отношения на Света на 6-тата раса,

да Сътворим и утвърдим!

 

15 април 2013 г.