Стихове-Напътствия

Скъпи приятели, в испълнение на даденото от Господ Елисейя в неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моята Висша Част и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, та да бъде сътворен Божествен пример, почнах да пиша стихове, които с много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат в помощ и подкрепа на тия, в които Огънят на Живия Живот гори, когато се прилагат в живота.

Росица Авела

 

16

Награда Свише всекиму е отредено да получи,

когато успее да приеме

Учението, на дело претворено от Учителите наши,

и сам се подеме

в своя живот да Го претворява,

и други, които са готови и го желаят,

на това да обучава!

 

1 май 2013 г.

17

Винаги да помним е нужно

всичко, което Свише ни се дава,

и да се стремим също е нужно

да го испълняваме точно, качествено и навреме,

та да може нашата Душа да поеме

елея, с който Отца ни Дарява!

 

2 май 2013 г.

18

Светлината се растила навред и все по-Светло става,

когато Душата в Радост пребивава

и с Божествена Любов се подготвя

ка идването на света на 6-тата раса,

в който еволюцията човешка предстои да продължава!

 

3 май 2013 г.

19

Чистотата на храма си охранявай като собствените си очи!

В Бога постоянно бъди и от всичко илюзорно се откажи!

Понеже всичко това към Господа ще те доближи!

 

4 май 2013 г.

20

От егоизма се откажи и помощ Свише покани, искрено поискай и помоли да ти дадат Съществата на Светлината от Висшите октави на Светлината, та да си в състояние да споделяш това,

което е добро от гледна точка на Отца с тия твои ближни в Духа, които го желаят.

Тогава и Божественият Благослов се приумножава,

и помощ Свише усилено и ускорено се дава

на Светлите Чисти Души,

в които Огънят на Живия Живот гори,

и добрите им дела биват Свише вдъхновени и наспорени!

 

6 май 2013 г.

21

Равномерното дишане е добро,

балансираното хранене също е добро,

плавните и спокойни движения са добро,

отмереният говор е добро.

Всички те помагат да съхраняваме

Хармонията в Душата, Мира и Радостта,

които са още по-добро,

което от своя страна помага

да бъдем във връска с Бога в нас,

което е най-голямото Добро!

 

7 май 2013 г.

22

Много работа има да върши всеки Ученик

и тя на първо място включва

в Радост и бес да се прави на мъченик,

Осъснато да почиства всичките си 4 нисши тела

на всички нива, във всички преходни времена!

 

8 май 2013 г.

23

Мисли по нов начин – положително или равно,

приемай всичко, което се случва, креативно,

оставайки в Мир и Хармония и в спокойствие върховно

и с Вяра, че всичко случващо се е доброплодотворно,

понеже така се спасява твоята Душа

и се подготвя да премине прес отворената врата

в Новия Свят на 6-тата човешка раса на планетата РАЙМА (Земя), когато времето настане!

 

9 май 2013 г.

24

Оставете миналото да си отиде,

а бъдещето отдайте в Господните ръце

и единствено на днешния ден отделете

цялото си внимание и будно Съснание:

живейте мъдро и пълноценно,

в испълнение на Господните Повели и Правила

и в приложение на даваното Учение!

 

10 май 2013 г.

25

Новата мелодия чуй,

която от Небесните сфери се носи,

мелодията на Мира, на Радостта и на Божествената Любов,

които обливат цялата планета РАЙМА (Земя)

тук и сега, и в бъдните времена!

 

11 май 2013 г.

26

Блага карма сътворявайте,

да ви помага в идните времена.

Оставете сърцето да ви води и творете Добро,

като посявате благи мисли и чувства

в пространството около вас

и словото ви е бесгрешно,

а делата – доброплодотворни!

 

12 май 2013 г.

27

Небесната дъга е Дар, Свише Дарен,

и когато видиш я ти,

веднага всичко, което вършиш, остави,

с Радост към нея се обърни,

от все сърце на Отца поблагодари

и с Божествената си Любов Го дари!

 

13 май 2013 г.

28

Със Светлината, която струи от твоята Душа,

където и да си, всичко осветявай,

Вярата си в Бога укрепвай и отстоявай,

Надеждата ка Светло бъдеще на другите предавай

и Божествената си Любов на Майката РАЙМА (Земя) и на всичко Живо дарявай!

 

14 май 2013 г.

29

Колкото повече работиш

над своето исчистване на всички нива,

толкова повече ще почнеш да усещаш

единството си с всички Живи същества!

 

15 май 2013 г.

30

Рано сутрин, на ранина,

редовно посрещай исгрева ти,

стъпвайки лятото с боси ходила на Майката РАЙМА (Земя),

винаги в радостта и с благослов на уста!

 

И на Живите, Светли и Чисти Души това покажи,

та да са ви радостни и щастливи бъдните дни,

когато и те почнат да поемат

Светлината, Мъдростта и Любовта,

струящи в тоя час към вас от Дома на Отца!

 

16 май 2013 г.