Присъствие на Единния

8 октомври 2011 г.

Благославям ви, деца на Светлината! И ви давам следното Напътствие:

Всеки нов ден може да започвате, още щом се събудите, като отправяте своята Божествена Любов към всички Същества на Светлината от Висшите Небесни октави и към Майката Земя и всички Живи същества на нея, докато произнасяте следните слова:

Любя Те, Господи, мили Татко Небесни!
Любя Те, Прелюбими Учителю мой на финия план от Йерархията на Светлината!
Любя Те, мила моя Висша Част!
Любя Ви, всички вас, мили братя и сестри във Висшите октави –
Учители Небесни от Йерархията на Светлината!
Любя Ви, всички ангели и Архангели от цялата Небесна Ангелска Йерархия на Светлината!
Любя Ви, всички елементали тук на планетата РАЙМА (Земя)!
Любя Те, мила Майчице РАЙМА (Земя)!
Любя Ви всички Живи същества – обитатели на всички царства на планетата,
на всички планове на Битието!
Отправям към всички Вас моята Божествена Любов най-чиста
и Ви благодаря, че сме едно единно цяло!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря! Благодаря! Благодаря!*

А щом станете от леглото, благодарете на своите родители, че са ви създали и тяло са ви дали в този свят да дойдете в това си въплъщение. И към тях Божествената си Любов изпратете, и помощ през този ден ги призовете да ви дадат, а също и своя Благослов! Обръщайте се всяка сутрин с Благодарност и Любов към своите родители, без значение дали са във въплъщение.**

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

blue line

* Виж в част Работа в духовността, Призиви и Слово-формули – „Слово-формула за приумножаване на Божествената Любов” в Първо утринно Служение.

** Виж в част Работа в духовността, Призиви и Слово-формули – „Отдаване на Уважение, Благодарност и Божествена Любов към родителите” в Първо утринно Служение.