Преди началото на Духовната практика:

Три пъти кръстния знак.

Господи, аз ……. (малкото име) започвам „Духовна практика с Виолетовия огън” за преобразуване на отрицателната карма на …, и призовавам Присъствие на Единния Господ Бог Творец и Съсдател на Небесата, Господ Алфа, моето Висше АЗ СЪМ Присъствие, а също и всички Ангели и Архангели от Небесната Ангелска Йерархия на Светлината, ако такава е Вашата Воля, да се присъедините към това мое служение, за да се приумножи неговият доброплодотворен резултат.
Благодаря ви от все сърце и душа за участието и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Отправям ви Божествената си Любов!
Любя Ви от все сърце и душа!
Поклон пред всички вас!

 

Духовна практика с Виолетовия Огън*

АЗ СЪМ Виолетовият Огън, АЗ СЪМ Чистотата, която радва Единния Отец!

АЗ СЪМ Виолетовият Огън, АЗ СЪМ Чистотата, която радва Единния Отец!

АЗ СЪМ Виолетовият Огън, АЗ СЪМ Чистотата, която радва Единния Отец!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

България** е Виолетовият Огън, България е Чистотата, която радва Единния Отец!

България е Виолетовият Огън, България е Чистотата, която радва Единния Отец!

България е Виолетовият Огън, България е Чистотата, която радва Единния Отец!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Земята е Виолетовият Огън, Земята е Чистотата, която радва Единния Отец!

Земята е Виолетовият Огън, Земята е Чистотата, която радва Единния Отец!

Земята е Виолетовият Огън, Земята е Чистотата, която радва Единния Отец!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Благодаря Ти, Господи, за тази Твоя Велика Милост за кармично изчистване с помощта на Виолетовия Огън!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!

Поклон

 

line

* Относно тази Духовна практика виж и Посланието на Прелюбимия Сен Жермен от 13 юли 2010 г.

** Тези, които живеят в друга държава, произнасят нейното име, вместо България. Ако държавата, в която живее човек е различна от неговата родина, този абзац се повтаря и втория път се произнася името на Родината.

 

Пояснение от Присъствие на Единния

Духовната практика с Виолетовия Огън служи за по-бързо преобразуване на отрицателната карма.

Силата на тази Духовна практика, както и на другите Духовни практики, зависи:

1) от силата на Вярата в Господа на човека, който я извършва,

2) от неговата устременост, съсредоточеност и от нивото на неговата собствена кармична чистота,

3) а също и от това дали извършва тази Духовна практика сам или е призовал предварително Мен – Присъствие на Единния, Господ Алфа, своето Висше АЗ СЪМ Присъствие и Ангелите и Архангелите от Небесната Ангелска Йерархия на Светлината, ако такава е нашата Воля, да се присъединим към служението му, за да се приумножи неговият доброплодотворен резултат, и да ни възблагодари от все сърце и душа, и да ни отправи Божествената си Любов.

 

Когато се изрича всеки един от 3-те абзаца на тази Духовна практика, е нужно човек да се съсредоточи и единственото, което да прави, е да си представя известно време как Виолетовият огън облива, изчиства и насища със своята енергия първо него самия, след това държавата, на чиято земя живее в момента и накрая планетата Земя. В случай, че неговата Родина е различна държава, се изрича и за нея още 3 пъти и чак тогава за планетата Земя.

После е нужно човек да задържи тази мисъл колкото може и желае, но все така в пълна концентрация на всеки един от абзаците и едва след това да премине към следващия и там да повтори същото, а след това и да го потрети.

А накрая да Ми възблагодари за това, че допускам тази Велика Милост за кармично изчистване чрез извършване на това служение с Виолетовия Огън да действа все още за тези Светли Души, които спадат към Живия Живот на тази планета и са в Светлинната мрежа. И да Ми отправи Божествена Любов.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния