Духовна практика ка Мирно съществуване*

Ас ……… (малкото име), ведно с всички Същества на Светлината от Висшите Октави на Светлината**, които се включиха да участват от финия план в тая моя Духовна практика, каним, искрено искаме и молим Теб, мили Татко Единни и Теб, Елохим Мир, да бъде мирно моето съществуване и в 4-те ми нисши тела, и навсякъде по света на тая планета прес цялото днешно денонощие и прес всички следващи, които предстоят в Междинното време, Времето, Полувремето и след това!
Благодарим, че пребъдваме във вътрешен Мир!
Благодарим и ка външния Мир в света!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любим Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!
Дълбок поклон пред Теб, мили Татко Единни!
Отправям Ти Божествената си Любов! (и се прави)
Дълбок поклон пред Теб, Елохим Мир!
Отправям Ти Божествената си Любов! (и се прави)

под линия

* Тая Духовна практика е в приложение на Мисъл 176, дадена от Елохим Мир на 04 януари 2022 г.:

Устремете се към Мира първо вътре във вас самите, а след това и към Мир между народите, държавите и вътре в държавите между хората от различни раси, националности, вероисповедания, прослойки и т.н.
И поканете, искрено поискайте и помолете Единния Отец и Мен – Елохим Мир, да бъде мирно вашето съществуване – и в четирите ви нисши тела, и навсякъде по света на тая планета.
Благодарете ни ка това и ни отправяйте Божествената си Любов всеки ден, и по няколко пъти на ден дори, още по-добре, тъй като има голяма нужда да го правите постоянно, та да оцелеете всички вие – хората с Живи, Светли и Чисти Души и Живия Живот на тая планета!

** Достатъчно е един път дневно, преди първото сутрешно служение, да се поканят Съществата на Светлината от Висшите октави на Светлината да участват във всички Духовни практики, които се вършат прес целия ден:

Господи, мили Татко Единни, ас …….…… (малкото име) каня, искрено искам и моля всички Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, които можете и желаете, да се включвате и да участвате с мен като група по време на всички мои Духовни практики, които правя прес целия днешен ден, та да се приумножава максимално получения Доброплодотворен ефект на всяка една от тях. И благодаря на тия от Вас, на които може да се благодари.
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!
Дълбок поклон пред всички Вас!
Отправям Ви Божествената си Любов! (и се прави)