Ежедневно самоусъвършенстване

Владика Сен Жермен

13 юли 2010 г.
Обновено от Владика Сен Жермен на 13 септември 2020 г.

АС СЪМ Сен Жермен.

Днес идвам да ви припомня, че Господната Милост относно практикуването на „Духовна практика с Виолетовия Огън” все още действа, макар и да е с по-ограничен обхват. Понастоящем тя действа само по отношение на хората, които могат да провеждат Божествената Светлина, имат нужната степен на чистота на своите тела и са устремени да научат и след това да прилагат Божествените Правила в своя живот и да са в испълнение на Господните Повели.

Тая Божествена Милост ви се дава като помощно средство, чрес което да се отработва отрицателната ви карма по-леко, в по-кратко време и в по-голяма пълнота. Ефектът, който се получава при редовното и качествено практикуване на „Духовна практика с Виолетовия огън”, и ефектът при нормалното отработване на отрицателната карма биха могли да се съотнесат както пътуването по магистрала и пътуването по черен междуселски път.

Милостта обаче има гореописания ефект, когато по време на четене на тая духовна практика сте исцяло съсредоточени в текста, който четете, испълнени с чувство на Божествена Любов към Живия Живот, бес никакви странични мисли и чувства да ви спохождат. Връщайки се към аналогията с пътя, същото е, когато се движите по магистрала – нужно е да следите пътя, бес да се оглеждате настрани, понеже колата може да кривне, а когато се движите с висока скорост, това е много по-опасно.

Можете да ме поканвате да присъствам на вашето служение винаги преди четене на „Духовна практика с Виолетовия огън” и да помолите подкрепа или помощ Свише да ви се даде, та да успявате да сте съсредоточени по време на цялото ваше Служение. И би било добре винаги преди началото на каквато и да е работа в духовността, да кажете ясно мотива, поради който я почвате – че я вършите в подкрепа на Живия Живот, а също и да кажете как искате да се употреби вашата енергия. И да отправите благодарността си и Божествената си Любов към Единния Отец относно тая Велика Милост, която ви се дава.

А когато приключите своето ежедневно Служение, каквато и да е духовната ви практика, останете колкото време ви се иска и можете да отделите, в тишина и покой, насаме, потопени в дълбините на вашето сърце, и отправяйте своите Радост, Мир и Божествена Любов към Живия Живот във Всемира.

Ежедневното повторение на вашето Служение отработва такива качества в духовността като Постоянство, Целеустременост, Самодисциплина и спомага да се натрупват вашите съкровища на Небесата, вашата блага карма. А също и ви привежда в състояние на Баланс и Хармония, в синхрон с реалния свят на Бога, който да испитате пълноценно поне веднъж дневно и след това да имате примера, който да се стремите да съхраните и прес останалата част от деня. И това да се повтаря ден след ден, докато състоянието на умиротворение стане ваше вътрешноприсъщо, постоянно държание и лъчение, въпреки всички обстоятелства във вашия живот и въпреки вашето обкръжение.

Желая ви успехи в ежедневната ви работа по вашето самоусъвършенстване.

Владика Сен Жермен