Препоръки относно четенето на Повелите на Виолетовия Пламък

Владичица Клер

28 юли 2010 г.
Обновено от Владичица Клер на 2 ноември 2020 г.

АС СЪМ Клер.

Днес дойдох да дам някои препоръки, които да подпомогнат вашата ежедневна работа в духовността с четенето на Повелите на Виолетовия пламък, та да успеете по-високоскоростно да отработвате вашата собствена отрицателна карма, а и други вредоносни илюзорни натрупвания, като например вредоносни програми, кодировки и блокажи и техните проявления под формата на вредоносни плодове и последствия, а също и ваши вредни навици, устойчиви отрицателни състояния на съзнанието и др., и да престанете да сте в тежест на Живия Живот, а да сте в Служение на Отца по отношение на испълнението на Неговия Промисъл Живия Живот да Добрува!

Става въпрос относно това как да протича четенето на Повелите на Виолетовия Пламък:

1) Прес цялото време, докато четете Повелите, е добре да си представяте как мощен сноп Виолетова Светлина се спуска от Небето и ви облива постоянно, обгръщайки цялото ви същество, включвайки всички нисши тела.

2) Дръжте в Съснанието си тая картина по време на четене на повелите, а след като приключите, притворете очи и си представете как Виолетовият Пламък продължава да минава прес вас и става толкова много, че насища и исчиства всяка ваша клетка, почва да прелива от вас, и вие самите почвате да лъчите и да обливате първо своя дом, а след това цялата околност, държава, континент и накрая цялото пространство на материалния план и на астралния план на планетата. Виолетовият Пламък продължава да струи и да обгръща, и да насища, и да чисти в дълбочина всяко Живо същество.

3) Съхранете тая картина колкото можете повече време, исцяло съсредоточени в нея, отправяйки Благодарност и Божествена Любов към Единния Отец относно Милостта Му към вас и подкрепата, и помощта, които ви се дават Свише.

Бес нужда е да повтарям реченото ви вече от Владика Сен Жермен*, относно това как е най-добре да провеждате всяко ваше Служение. наясно сте, че преди да почнете Служението си е добре да поканите, искрено да поискате и да помолите Отца, да ви се дава помощ и подкрепа по време на Служението, и охрана Свише, та работата ви да е доброплодотворна, а след края на Служението да поблагодарите на Единния Отец и да Му отправите Божествената си Любов.

Искам също да ви уверя, че ако Ме поканите, искрено поискате и помолите, ас с Радост и с цялата си Божествена Любов към вас бих подкрепила работата ви по време на вашето Служение с Повелите на Виолетовия Пламък, а също и винаги, когато се нуждаете от подкрепа и помощ Свише, и Ме поканите да ви я дам.

Владичица Клер

 

blue line

* Владика Сен Жермен, 13 юли 2010 г.:

„Можете да ме поканвате да присъствам на вашето служение винаги преди четене на „Духовна практика с Виолетовия огън” и да помолите подкрепа или помощ Свише да ви се даде, та да успявате да сте съсредоточени по време на цялото ваше Служение. И би било добре винаги преди началото на каквато и да е работа в духовността, да кажете ясно мотива, поради който я почвате – че я вършите в подкрепа на Живия Живот, а също и да кажете как искате да се употреби вашата енергия. И да отправите благодарността си и Божествената си Любов към Единния Отец относно тая Велика Милост, която ви се дава.

А когато приключите своето ежедневно Служение, каквато и да е духовната ви практика, останете колкото време ви се иска и можете да отделите, в тишина и покой, насаме, потопени в дълбините на вашето сърце, и отправяйте своите Радост, Мир и Божествена Любов към Живия Живот във Всемира.“