Духовна практика
„Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”

Универсален вариант
В помощ ка предотвратяване на употребата на атомната и/или ядрената енергия ка военни цели на планетата РАЙМА (Земя)
Анулиране на собствени илюзорни слова и превръщане на 100% в Светлина на вредоносния им ефект
Анулиране на илюзорни слова, речени от някой друг, и превръщане на 100% в Светлина на вредоносния им ефект
Превръщане на отрицателна карма в Светлина
Превръщане в Светлина на вредоносни програми, кодировки и блокажи, вредни навици и устойчиви отрицателни състояния на Съснанието/съзнанието и на техните вредоносни плодове и последствия