Духовна практика
„Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки
ка превръщане на отрицателна карма* в Светлина”

Господи, мили Татко Единни, ас ……… (малкото име) каня, искрено искам и моля всички Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, които можете и желаете, да се включите и да участвате с мен като група по време на тая моя Духовна практика, която почвам тук и сега, та да се приумножи максимално получения Доброплодотворен ефект. И благодаря на тия от Вас, на които може да се благодари.
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов! Дълбок поклон пред всички Вас! Отправям Ви Божествената си Любов! (и се прави)

Покаяние с 3 стъпки

1) Господи, мили Татко Единни, ас ……… (малкото име), ведно с всички Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, които се включиха да участват от финия план в тая моя Духовна практика, се покайваме от все сърце и Душа относно всичко, което съм съгрешавал(а) във всичките си въплъщения досега, че така съм се подредил(а) и с отрицателна карма съм се сдобил(а) към .........., която дава основание на представителите на мрежите на илюзията да ми вредят и да ми пречат тук и сега в това ключово въплъщение, да испълня в пълнота Мисията, която имам относно междинното време, времето, полувремето и след това.

2) Ас .........(малкото име) ведно с всички Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, каним, искрено искаме и молим Прошка и Помощ Свише да ми се даде да спра вече така да греша!
И Те каним, искрено искаме и молим, мили Татко Единни по Твоята Велика Милост да ме освободиш на 100% от тая отрицателна карма – към ……… и да премахнеш на 100% всички вредоносни плодове и последствия от нея!
Покайваме се, Господи! Покайваме се, мили Татко Единни, от все сърце и Душа, тук и сега! Покайваме се, Господи! (На това място човек се поспира да се покае вътре в себе си – толкова, колкото всеки сам чувства, че му е нужно в тоя момент.)

3) И Ти Благодарим, мили Татко Единни, от все сърце и Душа относно Опрощението, Подкрепата и Помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любим Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон! Отправяме Ти Божествената си Любов! (и се прави с Радост най-голяма, от все сърце и Душа)

Прошка с 3 стъпки

1) Господи, аз ........ (малкото име) ведно с всички Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, прощаваме на моята илюзорна част и прощаваме на илюзорните части на всички други хора, които са ми били блиски от кармичните ми семейства от всичките ми въплъщения досега, а също прощаваме и на илюзорните части на всички други хора, с които съм бил/а в каквито и да са отношения и които са ми навредили по който и да е начин, така че да се обременя с тая отрицателната карма към ………….. И ми се е пречело досега да се освободя от нея в пълнота.
Прощаваме и на екипите им от хора във въплъщение и от същности на фин план, от които и мрежи на илюзията да са.
Прощаваме и на всичките им помагачи, помощници и подстрекатели,
blue-dotот които и мрежи на илюзията да са те,
blue-dotот които и степени да са и
blue-dotот колкото и нива едно след друго да действат всички те!
Прощаваме и на тия, които са ги пратили да ми вредят.
Прощаваме и на всички други същности, с каквито и вредоносни функции да са те и от които и мрежи на илюзията да са, когато са се включвали вредоносно по отношение на тая моя отрицателна карма!
Прощаваме и на създателите на всички тях!
Прощаваме и на тия, които ги контролират, и на техните създатели също така.
Прощаваме им на всички тях от все сърце и Душа:
blue-dotвсичко, което са ми навредили във всичките ми въплъщения досега по повод на отрицателната ми карма към …..
blue-dotи всичко вредоносно, което ми причиняват в тоя момент, като ми пречат да се освободя от тая отрицателна карма на 100%, тук и сега,
blue-dotа също и всичко вредоносно, което евентуално биха се опитали да ми причинят в бъдеще, опитвайки се да ме подтикнат отново да сътворя такава отрицателна карма и каквато и да е друга.
Прощаваме им, Господи! Прощаваме им от все сърце и Душа, от всичките си степени и нива!

2) Прости им и Ти, мили Татко Единни!

3) И Ти Благодарим, мили Татко Единни, от все сърце и Душа!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любим Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов! Поклон! Отправяме Ти Божествената си Любов! (и се прави с Радост най-голяма, от все сърце и Душа)

Благодарствено Слово към Единния Отец

Господи, ас ……., ведно с всички Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, които се включиха да участват от финия план в тая моя Духовна практика, Ти благодарим като група, от все сърце и Душа, и Ти отправяме в същото време и Божествената си Любов:
Благодарим Ти, Господи, ка вчера, днес и утре!
Благодарим Ти, Господи, ка всичко, което се случва!
Благодарим Ти, Господи, ка всичко ние сега и винаги, в междинното време, времето, полувремето и след това!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любим Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон! Отправяме Ти Божествената си Любов! (и се прави с Радост най-голяма, от все сърце и Душа)

под линия

* Едва когато човек се освободи от отрицателната си карма, натрупана по време на всичките му въплъщения, включително и от текущото до момента, може да почне процеса на превръщане в Светлина на неговите вредоносни програми, кодировки и блокажи, вредни навици и устойчиви отрицателни състояния на съзнанието/Съснанието, вложени му и подсилвани след това от представители на различни мрежи на илюзията, също от всичките му въплъщения до момента, и да се освобождава от техните вредоносни плодове и последствия.

Но в случай, че след това под влияние на представителите на мрежите на илюзията човекът отново се сдобие с отрицателна карма, процеса на превръщането в Светлина на неговите вредоносни програми, кодировки и блокажи, вредни навици и устойчиви отрицателни състояния на съзнанието/Съснанието спира и може да се поднови чак след като човекът повторно/ка пореден път се освободи от отрицателната си карма.