Въпрос и отговор 115

Духовна практика „Анулиране на илюзорни слова”

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 17 септември 2018 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, как е най-добре от Господна гледна точка да постъпи човек,
blue-dotкогато чуе, че някой говори нещо вредоносно ка него
blue-dotили научи, че някой зад гърба му е говорил нещо вредоносно ка него,
blue-dotили някой направо му каже нещо вредоносно, било то лично ка него или ка някой друг?

Отговор: Всеки човек е нужно да бъде буден и внимателно да слуша какво се говори по негов адрес и какво му говорят неговите блиски и които и да са други хора. И ако чуе, че някой от тях му кодира нещо вредоносно чрес словото си, учтиво да го коригира веднага, като му каже, че реченото от него е илюзорно и вредоносно ка него твърдение, и да го помоли, ако желае и ако е в Учението, дадено ни от Единния Отец:
1) веднага да каже точно обратното твърдение, т.е. да направи положителна кодировка, която има своето действие в Светлинната мрежа и превръща злото в Добро. А след това
2) при първия удобен случай, когато ще може да бъде в испълнение на „5-те Правила-Напътствия ка охраняване на чистотата”, да се обърне към Господа, да се покае и да покани, искрено поиска и помоли помощ Свише да му се даде, та да бъдат анулирани неговите илюзорни слова и да бъде превърнат на 100% в Светлина вредоносния им ефект, като направи Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“ ка анулиране на илюзорни слова и превръщане на 100% в Светлина на вредоносния им ефект*.

А ако тоя, който каже илюзорното вредоносно твърдение ка човека е напълно непознат или макар и човека да е наясно кой го е рекъл, но той/тя откаже да направи положителната кодировка и да направи Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“ ка анулиране на илюзорни слова и превръщане на 100% в Светлина на вредоносния им ефект*, тогава човекът веднага сам ка себе си е добре:
1) да каже положителното обратно доброплодотворно твърдение, т.е. да си направи положителна автокодировка в Светлинната мрежа. Например когато човек чуе, че някой каже другиму ка него, или направо на него самия му каже, че е много слаб, понеже е видял, че не може да вдигне нещо, тогава човекът веднага тихичко ка себе си е добре да каже:

„Ас съм много силен, мощен и дръжелив при всякакви житейски обстоятелства и ставам все по-силен, мощен и дръжелив с всеки следващ ден!”, ако е мъж, или
„Ас съм много силна, мощна и дръжелива при всякакви житейски обстоятелства и ставам все по-силна, мощна и дръжелива с всеки следващ ден!”, ако е жена.

2) и да направи Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“ ка анулиране на илюзорни слова и превръщане на 100% в Светлина на вредоносния им ефект* при първия удобен случай, когато остане насаме.

Всичко дадено дотук важи с пълна сила и когато човек сам допусне грешка в словото си и каже нещо, което е илюзорно и вредоносно ка самия него и/или ка другите.

А когато някой каже нещо илюзорно и вредоносно ка някой ваш ближен, тогава по същия начин може:
1) да направите положителна кодировка ка ближния си, като кажете точно обратното на вредоносните чужди слова и
2) да се обърнете към Мен ка помощ Свише със същите думи, да превърна в Светлина всичко вредоносно ка вашия ближен от чуждите слова, и да простите на тоя, който му е създал вредоносните кодировка и/или блокаж и/или програма, и от все сърце и Душа да Ми благодарите, т.е. да направите Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“ ка анулиране на илюзорни слова и превръщане на 100% в Светлина на вредоносния им ефект.* Но преди това е нужно да попитате ближния си дали желае да му помогнете по тоя начин, или ако липсва такава въсможност, когато предварително посвещавате тая Духовна практика в помощ на вашия ближен, да оставите всичко в Моите ръце, като кажете:
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

АС СЪМ Присъствие на Единния

 

line

* Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“ ка анулиране на собствени илюзорни слова и превръщане на 100% в Светлина на вредоносния им ефект

Покаяние (в три стъпки)

 

1) Господи, ас ……………. (малкото име) се покайвам от все сърце и Душа, относно всичко, което съм съгрешил(а) във всичките си въплъщения досега, че така съм се подредил(а) и с отрицателна карма съм се сдобил(а), с вредоносни програми, кодировки и блокажи, с вредни навици и устойчиви отрицателни състояния на съзнанието, които дават основание и възможност на представители на мрежите на илюзията да ми вредят, като ме подтикнаха да кажа следните вредоносни слова … (следва кратко описание на това, което е речено и какво точно е илюзорното и вредоносното в случая, и веднага след това се прави положителната кодировка, като се рече точно обратното на вредоносно реченото.)

 

2) Прости ми, Господи!
Ас ...................... (малкото име) Те каня, искрено искам и моля Прошка, Подкрепа и Помощ Свише да ми се даде да спра вече така да греша!
И Те каня, искрено искам и моля помощ Свише да се даде да се анулират тия илюзорни слова и да се превърне на 100% в Светлина вредоносния им ефект!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Покайвам се, мили Татко Единни!

(На това място човек се поспира, та да се покае вътре в себе си – толкова, колкото всеки сам чувства, че му е нужно в тоя момент.)

3) И Ти Благодаря, мили Татко Единни, от все сърце и Душа ка Опрощението, Подкрепата и Помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон!
Отправям Ти Божествената си Любов!

(Прави се в Радост най-голяма, от все сърце и Душа.)

Прошка (в три стъпки)

 

1) Господи, ас …………...... (малкото име), прощавам на моята илюзорна част всичко вредоносно, което ми причини и което евентуално причини и на други хора чрес реченото от мен!
Прощавам и на всичките ѝ помагачи, помощници и подстрекатели,
-от които и мрежи на илюзията да са те,
-от които и степени да са и
-от колкото и нива едно зад друго да действат всички те!
Прощавам и на всички други същности, с каквито и вредоносни функции да са те и от които и мрежи на илюзията да са, които се включиха да ми вредят в същия тоя момент!
Прощавам и на създателите на всички тях!
Прощавам им от все сърце и Душа:
-всичко вредоносно, което са ми причинявали с илюзорни слова досега
-и всичко вредоносно, което ми причиняват в тоя момент,
-а също и всичко вредоносно, което евентуално биха се опитали да ми причинят в бъдеще!
Прощавам им, Господи!

 

2) Прости им и Ти, мили Татко Единни!

 

3) И Ти Благодаря, мили Татко Единни, от все сърце и Душа!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон!
Отправям Ти Божествената си Любов!

 

Благодарствено Слово към Единния Отец (7-ма стъпка)

 

Благодаря Ти, Господи, ка вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, ка всичко, което се случва!
Благодаря Ти, Господи, ка всичко ас сега и винаги и във всички Времена, Междинно време, Време, Полувреме и след това!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон!
Отправям Ти Божествената си Любов!

 

 

Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“ ка анулиране на илюзорни слова, речени от някой друг, и превръщане на 100% в Светлина на вредоносния им ефект

Покаяние (в три стъпки)

 

1) Господи, ас ………..…. (малкото име) се покайвам от все сърце и Душа, относно всичко, което ………..… (малкото име) е съгрешил(а) във всичките си въплъщения досега, че така се е подредил(а) и с отрицателна карма се е сдобил(а), с вредоносни програми, кодировки и блокажи, с вредни навици и устойчиви отрицателни състояния на съзнанието, които дават основание и възможност на представители на мрежите на илюзията да му/ѝ вредят, като го/я подтикнаха да каже следните вредоносни слова …………………… (Тоя, който прави служението, описва накратко реченото от друг и това, което е илюзорното и вредоносното, и веднага след това прави положителната кодировка, като рече точно обратното на вредоносно реченото.)

 

2) Прости му/ѝ, Господи!
Ас ..................... (малкото име) Те каня, искрено искам и моля Прошка, Подкрепа и Помощ Свише да се даде на ……….…….. (малкото име) да спре вече така да греши!
И Те каня, искрено искам и моля помощ Свише да се даде да се анулират тия илюзорни слова и да се превърне на 100% в Светлина вредоносния им ефект!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Покайвам се, мили Татко Единни!

(На това място човек се поспира, та да се покае вътре в себе си – толкова, колкото всеки сам чувства, че му е нужно в тоя момент.)

3) И Ти Благодаря, мили Татко Единни, от все сърце и Душа ка Опрощението, Подкрепата и Помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон!
Отправям Ти Божествената си Любов!

(Прави се в Радост най-голяма, от все сърце и Душа.)

Прошка (в три стъпки)

 

1) Господи, ас …………....... (малкото име), прощавам на илюзорната част на …………….. (малкото име на човека, който е рекъл илюзорните слова) всичко вредоносно, което ми причини/което причини на моя ближен/моята ближна посредством тия илюзорни слова!
Прощавам и на всичките ѝ помагачи, помощници и подстрекатели,
-от които и мрежи на илюзията да са те,
-от които и степени да са и
-от колкото и нива едно зад друго да действат всички те!
Прощавам и на всички други същности, с каквито и вредоносни функции да са те и от които и мрежи на илюзията да са, които се включиха да ми/му/ѝ вредят в същия тоя момент!
Прощавам и на създателите на всички тях!
Прощавам им от все сърце и Душа:
-всичко вредоносно, което са ми/му/ѝ причинявали с илюзорни слова досега
-и всичко вредоносно, което ми/му/ѝ причиняват в тоя момент,
-а също и всичко вредоносно, което евентуално биха се опитали да ми/му/ѝ причинят в бъдеще!
Прощавам им, Господи!

 

2) Прости им и Ти, мили Татко Единни!

 

3) И Ти Благодаря, мили Татко Единни, от все сърце и Душа!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон!
Отправям Ти Божествената си Любов!

 

Благодарствено Слово към Единния Отец (7-ма стъпка)

 

Благодаря Ти, Господи, ка вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, ка всичко, което се случва!
Благодаря Ти, Господи, ка всичко ас сега и винаги и във всички Времена, Междинно време, Време, Полувреме и след това!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон!
Отправям Ти Божествената си Любов!