Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки
в помощ за предотвратяване на глобален или локални ядрени конфликти на планетата Земя”

Тази Духовна практика бе дадена от Присъствие на Единния. Всеки, който желае, може да я извършва от все сърце и душа, по възможност всеки ден, в помощ за предотвратяването на глобален или локални ядрени конфликти, които биха застрашили съществуването на Живия Живот на планетата.

Покаяние с 3-те стъпки

(1) Покайвам се, Господи, от все сърце и душа,
за всичко, което Земното човечество е съгрешавало във всички времена досега и с отрицателна карма се е сдобило, поради което сега е на прага на глобален или локални ядрени конфликти, които биха застрашили съществуването на Живия Живот на планетата.

Покайвам се, Господи, и за погрешното използване на ядрената енергия за военни цели, и за производството и използването на ядрени оръжия, и за всички експерименти, правени с ядрени оръжия навсякъде по света.

(2) Аз .........(малкото име) изисквам, искрено искам и моля
за прошка и за помощ Свише
да спре вече така да се греши!

Покайвам се, Мили Татко Единни!
Покайвам се от все сърце и душа!
Покайвам се! Покайвам се! Покайвам се! …
(На това място човек се поспира за известно време, да се покае вътре в себе си – толкова, колкото всеки сам чувства, че му е нужно в този момент.)

(3) Благодаря Ти, Мили Татко Единни, от все сърце и душа,
за Опрощението и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!
Поклон

Прошка с 3-те стъпки

(4) Господи, аз ........ (малкото име),
прощавам на всички сили на илюзията, от които и да са мрежи на илюзията и на техните създатели, които се готвят за глобален или локални ядрени конфликти. Прощавам им, че го правят и така излагат на опасност съществуването на Живия Живот на планетата!
Прощавам и на илюзорните части на всички хора, чрез които тези сили на илюзията действат, прощавам и на всичките им помагачи, помощници и подстрекатели,
blue-dotот които и мрежи на илюзията да са те,
blue-dotот които и степени да са и
blue-dotот колкото и нива едно зад друго да действат всички те!
Прощавам и на всички други същности, с каквито и вредоносни функции да са те и от които и мрежи на илюзията да са, които също са вредоносни по повод на тази надвиснала над планетата опасност!
Прощавам и на създателите на всички тях!
Прощавам им от все сърце и душа всичко вредоносно,
blue-dotкоето са причинили досега
blue-dotи всичко вредоносно, което причиняват в този момент,
blue-dotа също и всичко вредоносно, което евентуално биха се опитали да причинят занапред, по повод възникването на глобален или локални ядрени конфликти, които биха застрашили съществуването на Живия Живот на планетата.

Прощавам им, Господи!
Прощавам им от все сърце и душа!

(5) Прости им и Ти, мили Татко Единни!

(6) И Ти Благодаря, Мили Татко Единни, от все сърце и душа!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!
Поклон

(7) Благодарствено Слово към Единния Отец

Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, за всичко, което се случва!
Благодаря Ти, Господи, за всичко аз сега и винаги, и във всички времена, време и полувреме, а и след това!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!
Поклон