Въпрос и отговор 84

Важна препоръка при извършването на по-дълго служение

Въпрос, изпратен от Испания, и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 23 януари 2018 г.

 

Въпрос: Когато човек реши да направи по-дълго служение и в него включи и призиви, молитви, Медитацията за Земята, …, как е най-добре от Господна гледна точка да го направи?

Отговор: Би било добре да се прави поне едно, а още по-добре – няколко качествени служения седмично, насаме сред природата. Тогава човек би могъл да отдели повече време и да направи по-дълго служение, в което да включи
blue-dotМедитация за Земята – това е много добро!
blue-dotДа изгледа всички Послания-Картини, публикувани на сайт ЕДИНЕНИЕ, а също и всичко друго, каквото пожелае.
blue-dotИ да е в Радостта!
blue-dotДа пие много вода по време на цялото служение.
blue-dotДа отпраща енергията от служението към каузалното си тяло на няколко пъти, отделно за всяка част от служението.

Това последното е важна Моя препоръка към всички Мои Живи деца на Светлината!

Когато човек реши да направи по-дълго служение и включи в него различни Духовни практики: призиви, молитви, благослови, Медитация за Земята, гледане на Послания-Картини, четене на Въпроси и отговори от част Учение, Послания, Напътствия…, най-доброто е след всяка от тях да отпраща енергията от тази част на служението си към своето каузално тяло, изричайки призива, даден ви за това от Будда Вайрочана. И едва след това да продължи със следващата Духовна практика.

По този начин човекът ще избегне да задържа в 4-те си низши тела по-голямо количество енергия за по-дълго време, която би могла да привлече към него най-различни същности от различните мрежи на илюзията, които да му попречат на по-нататъшното извършване на служението, а също и когато след края на служението тръгне да се разхожда. Понеже тяхната цел е човекът да се подразни по някакъв начин или да му се случи нещо неприятно, за да му отнемат цялата акумулирана до този момент енергия от служението.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния