Духовна практика „Помощ на нашата планета”

Планетата РАЙМА* се нуждае от помощ и подкрепа.

И всеки Жив човек, който е в Бога, може да й ги даде,

като й отправя Благодарност и Божествена Любов.

 

Всеки Жив човек може да помогне,

когато каже от все сърце и душа следните Слова

и ги претвори на дело в живота си след това:

 

„Ас …… (малкото име) се променям към все по-добро от Господна гледна точка с всеки следващ ден. И каня, искрено искам и моля Господ помощ Свише да ми се даде

blue-dotда допускам в себе си и да отправям само мисли и чувства,
които дават добри плодове в Светлинната мрежа на планетата,

blue-dotда върша правилни от Божествена и от Господна гледна точка дела,

blue-dotговорът ми да е само с положителни и истинни слова,

blue-dotпрошка да искам, да прощавам, да моля Господ и Той да прости и да Му благодаря.”

 

Прости, мила Майчице РАЙМА, страданията причинени!

Прости и Ти, Господи, и помогни да бъдем вече бес грешки и грехове!

Ас …… (малкото име) се покайвам от все сърце и душа

относно всичко съгрешено спрямо Майката РАЙМА

и Те каня, искрено искам и моля, Господи, да ни простиш!

Покайвам се, Господи!

(Следва поклон. При покланянето е добре човек да каже: „Покайвам се, Господи!“ , а при исправянето – „Любя Те, Господи!“)

Покайвам се и пред Теб, мила Майчице РАЙМА!

(Отново следва поклон. При покланянето е добре човек да каже: „Покайвам се, мила Майчице РАЙМА!“, а при исправянето – „Любя Те, мила Майчице РАЙМА!“)
(А след това би било добре човек да се покайва определено време.)

И благодаря относно опрощението и помощта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Благодаря и относно Милостта, грижата и Любовта!

 

Благодаря Ти, мила Майчице РАЙМА, относно всичко,

което си направила и правиш по отношение на Живия Живот!

Благодаря Ти, че те има и че си тъй прекрасен дом на всички Живи същества!

Пребивавайки в най-силната и чиста Божествена Любов, която имам и испитвам към Бога, към Господ Алфа и към Единният Отец, отправям тая Божествена Любов и към Теб, мила Майчице РАЙМА!

 

Любя Те, мила Майчице РАЙМА!

 

Ас …… (малкото име) Ти отправям моята Благодарност и Божествена Любов.

Поклон пред Теб, мила Майчице РАЙМА!

Благодаря Ти относно всичко ас тук и сега

и Те Любя от все сърце и душа!

Отправям Ти моята Божествена Любов.**

 

Ас ….. (малкото име) отправям сега моята Благодарност и Божествена Любов и към Теб, Господи Алфа!

Благодаря Ти относно Твоята Любов и помощ

към Майката РАЙМА и към всички Живи същества,

които обитават планетата на всички планове на Битието.

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Поклон пред Теб, Господи Алфа, мили Татко Небесни!

Благодаря Ти относно всичко ас тук и сега

и Те Любя от все сърце и душа!

Отправям Ти моята Божествена Любов.**

 

Ас ….. (малкото име) отправям сега моята Благодарност и Божествена Любов към Присъствие на Единния.

Благодаря Ти, мили Татко Единни – Господ Бог Творец и Съсдател на Небесата, относно помощта Ти към Майката РАЙМА и към всички Живи същества на нея – да еволюират тук и сега и във всички бъдни времена.

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Поклон пред Теб, мили Татко Единни!

Благодаря Ти относно всичко ас тук и сега

и Те Любя от все сърце и душа!

Отправям Ти моята Божествена Любов.**

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

line

* Бележка от Росица Авела: Присъствие на Единния обяви, че РАЙМА е първоначалното име на нашата планета Земя, и че би било много добре да го въстановим и пишем с големи букви. (виж Посланието на Присъствие на Единния от 24 септември 2013 г. и Част 10 от статията „Работа върху говора относно превръщането му в Слово“)

** Бележка от Росица Авела: На това място би било добре четенето да спре и определено време – кой колкото желае, да отправя цялата Божествена Любов, която има в тоя момент, съответно към: нашата планета РАЙМА, към Господ Алфа и към Единният Отец.