Духовна практика
в подкрепа на нашата планета РАЙМА1) (Земя)

Благодаря Ти, мила Майчице РАЙМА,

че те има и че си тъй прекрасен дом

на всички Живи същества в тоя свят!

Поклон пред Теб, мила Майчице РАЙМА.

Благодаря Ти относно всичко ас тук и сега

и Те Любя от все сърце и Душа!

И се покайвам пред Теб, мила Майчице РАЙМА.

Прости ни страданията, причинени на Теб

и на Живия Живот навсякъде по планетата.

Покайвам се от все сърце и Душа!2)

(следва покаяние)

И Ти благодаря, мила Майчице РАЙМА

ка Опрощението, Подкрепата и Помощта,

Милостта, Грижата и Любовта!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

 

Любя Те, мила Майчице РАЙМА!

Отправям Ти Божествената си Любов!3)

 

Мили Татко Единни, ас …… (малкото име)

се покайвам пред Теб от все сърце и Душа

относно всичко съгрешено спрямо милата ни Майчица РАЙМА.

И Те каня, искрено искам и моля, мили Татко Единни,

да ни Простиш и Опростиш!

И Подкрепа и Помощ Свише да ни се даде

да спрем вече да грешим спрямо нашата родна планета.

Покайвам се, Господи!2)

(следва покаяние)

И Ти Благодаря, мили Татко Единни,

ка Твоята Помощ към милата ни Майчица РАЙМА

и към всички Живи същества на нея –

да еволюират тук и сега в Междинното Време

и във Времето, Полувремето и След Това.

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!

Поклон пред Теб, мили Татко Единни!

Отправям Ти Божествената си Любов.3)

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

line

1) Бележка от Росица Авела: Присъствие на Единния обяви, че РАЙМА е първоначалното име на нашата планета Земя, и че би било много добре да го въстановим и пишем с големи букви. (виж Посланието на Присъствие на Единния от 24 септември 2013 г. и Част 10 от статията „Работа върху говора относно превръщането му в Слово“)

 

2) Следва покаяние, при което е добре човек да се поклони и да каже: „Покайвам се, мила Майчице РАЙМА!“, съответно „Покайвам се, мили Татко Единни!“, а при исправянето – „Любя Те, мила Майчице РАЙМА!, съответно „Любя Те, мили Татко Единни!“

А след това би било добре човек да се покайва определено време – по вътрешен усет.

 

3) На това място би било добре четенето да спре и определено време – кой колкото желае, да отправя цялата си Божествена Любов към нашата планета РАЙМА.