Въпрос и отговор 36

Кога сърбят бенките?

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 25 февруари 2017 г.

 

Въпрос: Когато бенките сърбят, това какво означава?

Отговор: Означава, че тези бенки са излезли поради поемане на нечия чужда карма и когато сърбят, тази чужда карма излиза/се отваря в този момент за отработване у съответния човек и в този момент е достъпна за отработване и у този, който е поел част от нея по каквито и да са причини.

По този начин бенките съобщават, че е дошло времето за генерално покаяние към вашия Отец Небесен Господ Алфа или към Мен – Присъствие на Единния, за всичко съгрешено във всички времена, с извършване на Духовната практика на 12-те поклона, но със следния текст:

1. Докато човек се навежда към Земята:
Покайвам се, Господи, за всичко съгрешено във всички времена от мен .........(малкото име).
И се покайвам, Господи, от все сърце и душа за всичко съгрешено във всички времена от всички, от чиято карма съм поел/а.

2. Докато човек се изправя:
Прости ни, Господи, на мен .........(малкото име) и на всички тези Души всичко съгрешено, на което сега му дойде времето да бъде преобразувано и опростено, ако такава е Твоята Свята Воля, и Ти Благодаря, Господи, от все сърце и Душа за опрощението и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

3. Докато човек вдига ръцете си нагоре, изрича от все сърце и Душа:
„Любя Те, мили Татко Небесни!”
или
„Любя Те, мили Татко Единни!”,
според повелята на своето сърце.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния