Дар Дарена Божествена Милост

Присъствие на Единния

24 септември 2013 г.
Обновено и допълнено от Присъствие на Единния на 01 септември 2020 г.

АС СЪМ Присъствие на Единния.

Дойдох да дам своето Послание на всички вас, децата на тая планета, която вие наричате Земя, а АС СЪМ Присъствие на Единния я наричам с нейното първоначално име – РАЙМА, което име би било много добре и вие да въстановите. Мили деца на Светлината, обливам ви със Своята Любов – точно сега, точно в тоя момент, максимално, колкото приносителят на Моята енергия може да приеме от нея и да я предаде във вашия свят. А тя е подготвяна да прави това в продължение на редица въплъщения и е в състояние да приема и предава във вашия свят доста много от енергията на Висшите ефирни октави, включително и от Моята.

В тоя момент АС СЪМ давам тоя свой Дар на всички вас и на цялата планета и Живия Живот на нея. Тая енергия – частица от енергията на Моето Присъствие, ще ви е толкова нужна в бъдеще! Съхранявайте я исключително внимателно и се опитайте да я преумножавате. А Божественото и Господното ѝ приумножение се получава, когато сте в Служение на Живия Живот.

Моят Дар ще ви послужи и подкрепи по Пътя още по-добре, когато усилите своята работа в духовността – особено много от днес до края на годината и още повече в идните времена. Вашата планета има нужда от това. Всички Живи същества, Живият Живот на планетата, се нуждае от вашата подкрепа.

И АС СЪМ ви препоръчвам, който от вас желае, винаги когато може, максимално често, да отива сред природата и след това, когато е насаме*, да чете Духовната практика „Подкрепа на нашата планета“, отправяйки в тоя момент Благодарност и Божествена Любов към планетата. Да отправя Божествената си Любов и към всички Живи същества, които обитават планетата, и към всички Висши Същества на Светлината от Висшите ефирни октави на Светлината, които ви помагат.

И колкото по-често успявате да правите всичко това, и колкото по-качествено успявате да го направите, толкова повече в пълнота ще имате достъп до Моя Дар, който ви давам сега, и той да ви бъде в помощ в бъдеще.

Давам ви импулса да отивате по-често сред природата, и след това, насаме и умиротворени, да направите тая работа в духовността, напълно съсредоточени, бес странични мисли и чувства, максимално високо в енергия и вибрация.

Дойдох също така да ви кажа, че това ще бъде единственото Послание от есенния цикъл на тая година. Но повярвайте Ми, прелюбими деца на Светлината, енергията, която ще получите чрес него и която вече получавате, и която ще получавате винаги, когато го препрочитате с Благодарност и с Божествена Любов към Мен, е много повече, отколкото да прочетете цяла книга с Послания.

АС СЪМ влагам тая енергия в тялото на Посланието тук и сега!

И вие ще имате достъп до нея тогава, когато помагате на планетата, на която сте се родили в това ваше въплъщение, да оцелее и се грижите Тя и Живият Живот на нея да добруват в бъдеще. Дойде времето максимално много да се трудите в това направление.

Благодаря ви още отсега – на всички вас, които сте със самоотвержени сърца и се стараете да испълните в пълнота Моите Слова. Всички Същества на Светлината ви обгрижват постоянно по най-великолепния начин. И ви се дава Божествено и Господно Ръководство по начина, по който можете да го получите и да ви стане ясно каква е същността на дадените напътствия и поради каква причина ви се дават.

Вашата работа в духовността сега и вашата помощ, и чистотата на вашия порив да помогнете предопределят какво да се случи в бъдеще и на кой вариант от множеството варианти на бъдеще да дам допущение да стартира, когато настъпи времето това да се случи.

Благославям ви да пребивавате в чистота. Да пребивавате в чистотата на своите мисли, чувства, слова и дела. Да пребивавате в чистота на всичките си нисши тела. И ви Благославям да пребивавате в испълнение на Моите Повели и Правила**, които съм ви дал.

АС СЪМ Присъствие на Единния

ОМ

 

blue line

* Присъствие на Единния има предвид испълнението на 5-те Правила-Напътствия (Отстранен документ), които помагат човек да съхрани чистотата си.

** Виж текста на Господните Повели в част „Работа в духовността”.

 

картина