Господните Повели

 

1. АЗ СЪМ Господ Бог твой, Който те извисих до тези генетични начала, за да си достоен приемник на Словото Ми. Бъди без други богове, освен Мене, като Господ твой!

2. Живей, без да си правиш кумир ни в делата си, ни в мислите си, ни в целите си и без да си правиш каквото и да е изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята и що е във водата, под земята, и без да им се кланяш и да им служиш, понеже така се отричаш от Мен и губиш възможността да бъдеш спасен!

3. Живей, без да изговаряш напразно името на Господа и твоя Бог! Живей, без да призоваваш Бога в греховни мисли!

4. Помни седмия ден, за да го светиш, като се уважиш и уважиш Бога, изучавайки Господните Закони. Шест дена работи и върши в тях всичките си работи, а седмият ден е на Господа и твоя Бог!

5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята! Живей в мир с родителите си, за да приемеш Мъдростта на Живота!

6. Живей, без да убиваш – ни с оръжие, ни с думи, ни с мисли, ни с чувства, ни с всичко, що убива!

7. Живей, без да прелюбодействаш!

8. Живей, без да крадеш!

9. Живей, без да лъжесвидетелствуваш против ближния си! Живей, без да гледаш какво прави другия и без да се месиш в неговите дела ни с думи, ни с мисли, ни с чувства, тъй като лъжесвидетелствуваш срещу Бога в своята духовна слепота и липса на знание относно Божествения Промисъл за ближния!

10. Живей, без да пожелаваш дома на ближния си, без да пожелаваш жената на ближния си, нито който и да е в неговото домакинство, нито нивата му, …, нито каквото и да е, що е на ближния ти, понеже това е завист към Бога!

11. Живей, без да нараняваш ни с мисли, ни с чувства, ни със слова, ни с дела, ни с всичко, що наранява другите, понеже те са храмове на Бога!

12. Живей, без да рушиш своя храм, а се грижи за него и го пази като храм Божий, понеже той е!

13. Живей, без да оправяш и да работиш върху това, което е разрушено от другиго, преди да съградиш разрушеното от теб в храма!

14. Живей, без да изпепеляваш душата си за другите, които сами са се отрекли от Бога!

15. Живей, без да оставяш човек на кръстопътя, понеже и с теб ще се случи!

16. Искай от другите само това, което можеш да им дадеш, давай им само това, което е твое, и вземай само това, което ти трябва!

17. Живей, без да се считаш за гостенин там, където си стопанин! (живеейки там, където живееш сега, напр. на планетата Земя и се грижи за нея като за свой дом, понеже Тя е, докато си във въплъщение на нея!)

18. Спазвай тези Мои Заповеди и Моя Закон, ако искаш занапред да си Жив и Доброплодотворен!

 

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

под линия

* Бележка на Росица Авела: Присъствие на Единния даде допълнението на Господните Повели в един от дните след пролетното равноденствие на 2013 година.