Въпрос и отговор 94

Траки и евреи
Част 1

Сходни въпроси, изпратени до сайт ЕДИНЕНИЕ по различно време от различни хора, едните от които на 16 януари 2018 г., и отговорите им, дадени от Присъствие на Единния на 18 февруари 2018 г.

 

Въпрос 1: В книгата „Царе”, където Давид побеждава Голиат от Гетския род на Филистимците, дали се имат предвид същите Гети, които живеят по нашите (българските) земи и се смята, че са част от Тракийските племена?

Отговор: Да.

 

Въпрос 2: Истинно ли е твърдението, че гетите са част от тракийските племена?

Отговор: Да, част са от тракийските племена.

 

Въпрос 3: Каква е причината да е имало толкова много битки между двата народа – евреи и траки (филистимци)?

Отговор: Понеже еврейският народ съгреши.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

 

Въпрос и отговор 95

Траки и евреи
Част 2

Сходни въпроси, изпратени до сайт ЕДИНЕНИЕ по различно време от различни хора по темата „Траки и евреи”, и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 18 февруари 2018 г.

 

Въпрос 1: Когато при цар Давид евреите завладяват град Йерусалим, те го отнемат от тракийско племе – това истинно твърдение ли е?

Отговор: Да, истинно е.

 

Въпрос 2: Истинно ли е, че когато евреите, в разрез с указаното им от Присъствие на Единния чрез Мойсей, отказват да се населят в пустинята и нападат, и постепенно започват да завладяват плодородните земи по брега на Средиземно море, то те срещат там тракийско население?

Отговор: Да, истинно е.

 

Въпрос 3: Еврейският народ има ли все още карма от тази агресия?

Отговор: Да, има. Забраних им да воюват и да отнемат от земята на местното население! Кармата им освен към този народ, когото Любя, е и към Мен – Присъствие на Единния, на първо място, заради погазването на Моите Заповеди – да живеят, без да крадат, включително земята на ближен народ. И да живеят, без да отнемат човешки живот и без да нараняват по който и да е начин.

Промисълът Ми за еврейския народ бе съвсем друг, но те дори и не разбраха колко прекрасен е той! Понеже аз и тях ги Любя! А се намесиха в делата на тракийския народ. И евреите насилствено отнеха от траките тяхната защитна и очистителна функция по отношение на цялата планета, която сам АЗ СЪМ Присъствие на Единния им бях възложил и ги бях приготвил да я извършват автоматично, стига да живеят в Моите Закони и в единство с Живия Живот. И те (траките) го правеха!

Затова на техните плещи (на евреите) се стовари да я вършат след това тази работа, но без да са подготвени за нея, а да я правят с постоянни усилия. И ако се провалят, ще изчезнат като народ от лицето на тази планета и ще им бъде отнето правото да се въплъщават на нея завинаги, окончателно.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

 

Въпрос и отговор 96

Траки и евреи
Част 3

Въпроси по темата „Траки и евреи”, изпратени до сайт ЕДИНЕНИЕ на 16 януари 2018 г., и отговорите им, дадени от Присъствие на Единния на 18 февруари 2018 г.

 

Въпрос 1: Многоженството, практикувано по времето на цар Давид, благословено ли е било от Господа?

Отговор: Без такова допущение бяха! И за това също съгрешиха пред Мен и се разплатиха и тогава, и досега, и тепърва ще има още да се разплащат.

 

Въпрос 2: И ако не е било благословено (многоженството сред евреите), то какви същности са идвали във въплъщение?

Отговор: Във въплъщение в този народ, сред тези, които погазиха Моята Воля и Закони, започнаха да идват такива същности, каквито идват и досега, и сега, и винаги, и навсякъде, където се погазват Моите Заповеди и Божествения Нравствен Закон – много силно кармично обременени светли същества, които редица предишни въплъщения са били в мрежата на тъмнината, или същности от някоя от мрежите на илюзията.

Понеже още тогава казах на мъжете да живеят, без да пожелават дома на ближния, който е един, и без да пожелават жената на ближния, вместо жените му – понеже и тя е една!

И на Адам дадох само една единствена жена – Ева.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

 

Въпрос и отговор 97

Траки и евреи
Част 4

Въпроси по темата „Траки и евреи” и отговорите им, дадени от Присъствие на Единния на 18 февруари 2018 г.

 

Въпрос 1: Какъв бе Промисълът Ти за еврейския народ, мили Татко Единни?

Отговор: Те трябваше да живеят в пустинята, за да се изчистят кармично толкова време, колкото бе нужно това, докато целият народ се изчисти!

Тогава за тях в същата тази пустиня щеше да се отвори енергиен Портал към друго измерение – друг свят – Светът на Новия Ред на 6-тата раса – още тогава! И целият еврейски народ, воден и подпомаган от Моисей, начело с него, щеше да премине на новото по-високо енергийно и вибрационно ниво. А като преминат, цялата земя на този нов свят бях приготвил да им дам. И всички хора на еврейския народ, бидейки чисти кармично и всякак, щяха автоматично да се сдобият и с Даровете на Светия Дух.

Да, аз винаги желая и давам само най-доброто на Моите деца, които следват Повелите, които Съм им дал само/изключително за тяхно добро!

Но евреите нападнаха местното население и вместо да получат това, което бях подготвил за техния народ, те насила започнаха да отнемат чуждата земя и да се нанасят в чуждите домове, а тракийското население като роби да им служат – този мой любим народ, изцяло от Светли същества населен!

 

Въпрос 2: Има ли си този свят – Светът на Новия Ред, в този момент население?

Отговор: Да, всички души, които са се приготвили и възнесли. Те затова са без да идват повече във въплъщение във вашия свят – понеже вече са въплътени там! И ви очакват с Любов Божествена най-голяма. И се радват на всяка нова Душа, която се приготви и присъедини към тях.

 

Въпрос 3: Народът на маите там ли е – в Света на Новия Ред?

Отговор: Те са на друго място. Тъй като имаха върхови достижения, но не и върхово кармично изчистване.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

 

Въпрос и отговор 98

Траки и евреи
Част 5

Въпроси по темата „Траки и евреи” и отговорите им, дадени от Присъствие на Единния на 19 февруари 2018 г.

 

Въпрос 1: А какъв е изходът за народа на евреите, мили Татко Единни, когото си любил?

Отговор: Аз и сега ги любя. Сред хората от този народ идват във всички времена Светли същества във въплъщение, за да им помагат.

Най-доброто за този народ е да се покае пред Мен генерално за всичко съгрешено от тях като народ във всички времена. Всички хора, всеки човек от този народ да се покае, без изключение. И да се покайват толкова дълго, колкото е нужно, докато се изчистят от всичко съгрешено като народ, ако искат да оцелеят като народ!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния им изпратих Моисей, за да ги изведе от Египет, за да ги спаси и да им помогне да се изчистят кармично, за да ги възвися, и Рая им бях приготвил да населят – света на Новия Ред на 6-тата раса. А след това към тях постепенно да се присъединяват онези Души, които се изчистят достатъчно кармично, че след края на въплъщението си да могат да отидат там сред тях в следващото си въплъщение. И това бе най-добрият вариант за прехода от 5-тата към 6-тата раса.

 

Росица Авела: Господи, когато Ти казваш нещо, то е най-доброто, дори и в момента да изглежда, че е най-лошото!

Отговор: Да, винаги е така, във всички времена! Иска се само Вяра да има човек и да следва много пълно, точно, навременно, бързо и качествено това, което казвам! Това е най-важното нещо!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

 

Въпрос и отговор 99

Траки и евреи
Част 6

Въпроси по темата „Траки и евреи” и отговорите им, дадени от Присъствие на Единния на 19 февруари 2018 г.

 

Въпрос 1: Мили Татко Единни, това означава ли, че Ти си предвидил еврейският народ да бъде народът на 6-тата коренна човешка раса? (Виж Въпрос и отговор 98)

Отговор: Да, така е, ако се бе случило това, което бях им отредил и бяха издържали да следват Моя Промисъл докрай.

 

Въпрос 2: А Учителят Петър Дънов е казал, че славянският народ е народът на 6-тата коренна раса?

Отговор: Да, правилно го каза, понеже „славяни” е по-новото име на траките. Името им бе сменено във времето и унищожена писмеността им от някои други народи.

Евреите нападнаха земите на тези траки, които се наричаха филистимци, след като Моисей излезе от въплъщение. Така те ги лишиха от възможността да изпълнят Мисията, която бях възложил на траките като народ:
blue-dotда са тези, които поемат от кармата на човечеството и му помагат да се изчиства и подготви постепенно за влизането в 6-тата раса
blue-dotи да са тези, които се грижат и за чистотата на Майката Земя, живеейки в единство с Живия Живот на тази планета.

След като се случи всичко това и евреите се настаниха на тяхната земя и в техните домове, те (евреите) автоматично поеха и тяхната работа, която им бях възложил да извършват на онази земя!

По този начин те (евреите) сами се отказаха от Мисията, която им бях отредил. И тя стана Мисия на траките – на този народ, когото евреите изместиха от мястото, на което АЗ СЪМ Присъствие на Единния ги бях поставил да Ми служат. И траките се разселиха на север през земите на днешна Турция и на целия Балкански полуостров до северното море, а също и на запад, и на изток.

Постепенно във времето траките започнаха да ги наричат славяни. И този народ пое Мисията, отредена първоначално на еврейския народ. Страданията ги пречистваха твърде много през всичките тези времена. Така е и досега. И този народ стана народът на 6-тата коренна раса. Тези от тях, които са готови и достатъчно изчистени, вече населяват земята и света на Новия Ред и с радост са готови да посрещнат всеки, който успее да се приготви за влизане в този свят.

Да, за Мен всички сегашни славянски народи са един единен народ – народът на 6-тата коренна раса. И той вече започна да населява отредената му от Мен Нова земя – Земята на Новия Ред.

И от момента, в който това стана, всеки човек на тази планета, който е с Жива и достатъчно чиста Душа, след края на текущото си въплъщение в този материален свят, отива в ново въплъщение в новия по-високо енергиен и вибрационен свят на Новия Ред.

А в този материален свят сега идват във въплъщение всички души, които са най-ниско в енергия и вибрация и най-силно кармично обременени, за да им се даде шансът ускорено и ударно, максимално доколкото е възможно, да се изчистят кармично.

А също и всякакви същности от всякакви мрежи на илюзията бе допуснато да идват във въплъщение в човешки тела, за да се почистят Небесата. Да се почистят всичките слоеве и нива на финия план от тяхното присъствие там.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

 

Въпрос и отговор 100

Траки и прабългари
Част 7

Въпроси и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 3 и 4 март 2018 г.

 

Въпрос 1: Какви са прабългарите? Те траки ли са или произходът им е друг и какъв?

Отговор: Прабългарите са нещо съвсем различно от траките. Те са тези, които идват от Перу. На тях Свише им е възложена работата да сформират българската Държава като слеят гените си с тези на траките и така да се получи нещо още по-добро:
blue-dotнарод, пригоден да издържи на изпитанията на времето и да се съхрани като такъв;
blue-dotнарод, който да даде началото на 6-тата раса с новия генетичен код;
blue-dotнарод, в който през всички векове да могат да идват във въплъщение частични инкарнации на по-висши Възнесени Същества на Светлината.

Мисията на прабългарите бе да достигнат до народа на траките и тези земи, на които сега живееш, Възлюбена, т.е. до Обетованата земя, и тук да сформират Държава с местното тракийско население, наричано вече славянско. И те успяха. Направиха го и изпълниха Мисията си!

Наследниците на прабългарите, които се сляха с траките, получиха тяхната Мисия (на траките) – да сформират и опазят народа на 6-тата коренна раса, като го преведат през вековете до момента на Великия Преход. Наследиха също и изначалната Мисия, която дадох на тракийския народ по опазването на планетата и Живия Живот на нея, която сега се изпълнява от всеки човек на тази планета, който е с Жива и Светла Душа и е с тракийски ген/произход, в която и част на планетата да се намира и сред който и народ да е роден и която и религия да изповядва. И тази своя Мисия всички тези хора изпълняват автоматично, тъй като са приготвени от Мен още от древността да го правят, стига да имат определен процент на кармична чистота и определен брой отворени чакри.

 

Подвъпрос към въпрос 1: А има ли такива, мили Татко Единни и колцина са те?

Отговор: Да, има. Достатъчно са.

 

Въпрос 2: Бог Тангра кой е от финия свят? С това име прабългарите Теб ли са наричали, мили Татко Единни?

Отговор: Да.

 

Въпрос 3: Каква е причината и първопричината българските славяни (траки) да кимат обратно на останалите славяни и на почти целия останал свят с глава за „да” и „не”?

Отговор: За баланс като при левичарите.

 

Въпрос 4: А как се съотнася българският народ, който е със смесен генотип между траки и прабългари, спрямо всички останали славянски (тракийски) народи, съществуващи понастоящем?

Отговор: Да, истинно е това, което ти, Възлюбена, прозря. Всички сегашни славянски народи, т.е. народът на траките – всички тракийски племена, са народът на 6-тата коренна раса, а българският народ е народът на 7-та раса, народът на свещенослужителите/жреческото съсловие на 6-тата раса, народът, чрез когото идват и ще идват във въплъщение и в света на Новия Божествен Ред Висшите Възнесени Същества на Светлината от Висшите Октави, чиято Мисия е да са Учители на народа на 6-тата раса.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

 

Въпрос и отговор 103

Допълнение към част 2-ра и част 5-та на темата „Траки и евреи”

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 8 март 2018 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, Ти вече указа в част 2-ра на темата „Траки и евреи” (въпрос и отговор 95) какво ще последва, ако евреите се провалят в поетата от народа на траките задача и по-скоро Мисия. А за да успешни в нея, какво е най-добре от Господна гледна точка да направят?

Отговор: Те трябва освен общонародното покаяние (виж в част 5-та на темата „Траки и евреи” – въпрос и отговор 98) да поддържат „вечната жертва” на святото място (виж Книга на Даниил) – без каквото и да е прекъсване, за каквото и да е!

И те си го знаят това – че им е завещано да извършват 24 часа в денонощието, 365 дни годишно постоянно молитвено бдение на западната стена на хълма Мория в Йерусалим!

И това да продължи до Великия Преход, без да допускат някой или нещо да им попречи да го извършват, т.е. винаги там да има поне 1 евреин, който да се моли за спасението на планетата Земя и Живия Живот на нея и за спасението на човешкия род – да се съхранят Живите Светли Души, въплътени сега на планетата и дотолкова да се изчистят кармично, че да преминат успешно през Великия Преход в Новия Ред на 6-тата човешка раса!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния