Въпрос и отговор 153

Иисус чий син е?

Въпрос, испратен на английски до сайт ЕДИНЕНИЕ на 16 октомври 2020 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 06 ноември 2020 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, имам въпрос относно въпрос и отговор №152. Много хора по целия свят, много Любят Иисус. В Библията Господ го нарича Свой Любим син. Въсможно ли е да научим кой е Отеца на Иисус? Господ Алфа, Господ Шива, или може би Той е Твой син?

Отговор: АС СЪМ Единния Отец, съм първоначалния Господ Бог Творец и Създател на всичко в тая Вселена и на всички Живи същества, които са в Светлинната мрежа. Следователно съм Отец и на Иисус, и на всеки от вас. Но всяка Божествена Светла Същност, след като ѝ дойде времето, първия път, в която Галактика отиде да се въплъти, Нейния Отец става първия основен Отец на тая Душа. В Неговата галактика тя най-често се въплъщава и еволюира. Той й е основния Отец.

В случая с Иисус АС СЪМ Единния Отец съм неговия първоначален Отец-Съсдател на Неговата Господна искра. След това неговото първо въплъщение и дълга поредица от още много други въплъщения бе в Галактиката на Господ Шива.

Но Иисус дойде във въплъщение и на планетата РАЙМА/Земя, тук сред вас, по Мое Поръчение и допущение и със съгласието на Господ Шива и Господ Алфа. И когато се роди в човешко тяло на вашата планета, Негов Отец стана и Господ Алфа. Всеки един от нас – АС СЪМ Единния Отец, Господ Шива и Господ Алфа, има пълно право и може да го нарича Свой син и всеки път може обръщението в Свещеното Писание да е към някой друг от Нас тримата.

АС СЪМ Присъствие на Единния