Въпрос и отговор 152

Благодарене на Висшите Същества на Светлината

Въпрос, испратен на полски до сайт ЕДИНЕНИЕ на 29 август 2020 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 01 септември 2020 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, преди време ни бе речено да не благодарим на Съществата на Светлината. А сега чета Мисъл от Господ Шива, който рече, че може да му се посвещава например поклон. Но всъщност в поклона има думата „благодаря“. Следователно питам, допуска ли се Свише да благодарим на Съществата на Светлината?

Отговор: Остава в пълна сила това, което ви дадох вече на 28 декември 2016 г. във Въпрос и отговор 2 „Най-важното относно тия времена“ – да благодарите единствено на Мен – Единния Отец на тая Вселена или на Моето Присъствие – Присъствие на Единния, на Господ Алфа – вашият Отец Небесен, на Господ Шива – Отецът Небесен на доста много Души, които са във въплъщение на планетата, тъй като преди няколко хиляди години те дойдоха да живеят и в момента продължават еволюцията си на тая планета, в галактиката на Господ Алфа. Така всички тия хора са с двама Отци Небесни – Господ Шива, който е първоначалният им Отец Небесен, а Господ Алфа – настоящият, по време на това и редица предходни въплъщения на тая планета. Всички тия хора се чувстват особено блиски с Господ Шива и са с голяма Любов към Него.

И на Ангелите и Архангелите Небесни от Небесната Ангелска Йерархия на Светлината също може да благодарите.

А на всички останали Същества на Светлината и Висши Същества на Светлината отправяте Божествена Любов. В тоя случай когато им правите поклон, предварително е добре да кажете, ако например се обърнете към Господ Сурия:

Господи Сурия, Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов и Ти я отправям тук и сега. Поклон пред Теб, Господи Сурия!

И се покланяте в мълчание, отправяйки към Господ Сурия своята Божествена Любов в тоя момент.

И веднага след това:

Благодаря Ти, мили Татко Единни, че Господ Сурия (името на Висшето Същество на Светлината) толкова много ми помага с Духовната практика на Белия Път,“ (Тук упоменавате с какво конкретно ви помага това Висше Същество на Светлината, особено ако специално сте го поканили, искрено поискали и помолили да ви помогне с нещо в момент на трудност или да ви подкрепи по който и да е начин, когато сте имали нужда от такава).

АС СЪМ Присъствие на Единния