Въпрос и отговор 142

Изчистване след престой в интернет и предпазване на благата карма*

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 1 август 2019 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 1 август 2019 г.

 

Въпрос: Какво е най-добре от Твоя гледна точка, мили Татко Единни, да правя, за да се изчиствам от всичко вредоносно, поето при пребиваването ми в интернет пространството и за да предпазя енергията на благата карма, създадена от мен при работата ми в духовността и от карма-йога – труд в материалността, а също и за да предпазя собствените си идеи и информацията в себе си от разпиляване, в които и да са от мрежите на илюзията, при следващо влизане в интернет?

Отговор: Това е още един много добър въпрос.

1) При всяко излизане от интернет е добре човек да изрича:

Прости ми, Господи, всичко, което съгреших
и ми помогни да спра да греша, и чистотата си да възстановя!
И Ти Благодаря, мили Татко Единни, за опрощението и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон

2) А преди всяко влизане в интернет, да се изрече:

Господи, отправям тук и сега, автоматично**, в каузалното ми тяло, на 100%, енергията на благата карма от всичко, което работих до този момент, както от работа в духовността, така и от карма-йога – работа в материалността.
Отправям енергията, Господи!
И Ти Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

line

* Призивите на тази нова Духовна практика са публикувани и в част Работа в Духовността.

** Ако сутринта е направен призива за автоматично отправяне през целия ден на енергията на благата карма към каузалното тяло.

Бележка от Росица Авела: Единният Отец даде следния

„Призив за автоматично отправяне на енергията в каузалното тяло”
Господи, аз …………. (името), изисквам, искрено искам и моля,
ако такава е Твоята Воля, помогни, енергията на благата карма от цялата ми работа в духовността и от карма йога – работата ми в материалността, извършвана в Радост през цялото днешно денонощие, да се отправя, в момента на нейното навлизане в моите 4 низши тела, автоматично към каузалното ми тяло, за да е без загуба и на една частица от нея към която и да е от мрежите на илюзията! И предоставям на Теб, мили Татко Единни, да се разпореждаш с цялата тази енергия както Ти намериш за добре!
Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, за тази Твоя Милост към Мен и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон