Духовна Практика „Изчистване след престой в интернет и предпазване на благата карма”

 

Извършването на тази духовна практика помага да се изчиства човек от всичко вредоносно, поето при пребиваването му в интернет пространството и за да предпази енергията на благата карма, създадена от него при работата му в духовността и от карма-йога – труд в материалността от разпиляване в които и да са от мрежите на илюзията, а също и за да предпази информацията в себе си, по време на престоя му в интернет.

 

1) При всяко излизане от интернет е добре да се казва:

Прости ми, Господи, всичко, което съгреших
и ми помогни да спра да греша, и чистотата си да възстановя!
И Ти Благодаря, мили Татко Единни, за опрощението и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон

 

2) А преди влизане отново в интернет, да се каже:

Господи, отправям тук и сега, автоматично, в каузалното ми тяло, на 100%, енергията на благата карма от всичко, което работих до този момент, както от работа в духовността, така и от карма-йога – работа в материалността.
Отправям енергията, Господи!
И Ти Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон

 

„Призив за автоматично отправяне на енергията в каузалното тяло”
Господи, аз …………. (името), изисквам, искрено искам и моля,
ако такава е Твоята Воля, помогни, енергията на благата карма от работата ми в духовността и от карма йога – работата ми в материалността, извършвана в Радост през цялото днешно денонощие, да се отправя, в момента на нейното навлизане в моите 4 низши тела, автоматично към каузалното ми тяло, за да е без загуба и на една частица от нея към която и да е от мрежите на илюзията! И предоставям на Теб, мили Татко Единни, да се разпореждаш с цялата тази енергия както Ти намериш за добре!
Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, за тази Твоя Милост към Мен и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон

 

 

За повече информация, виж Въпрос и отговор 142 в част Учение