Въпрос и отговор 138

Благочестието и Общото семейно благочестиво поле

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 27 март 2019 г.

 

Въпрос: Какво представлява Благочестието?
Какво означава всичките ни мисли, чувства, слова и дела да са благочестиви?
Общо семейно благочестиво поле – как се съгражда и какви свойства има?

Отговор: 1) Благочестието е Блага Чест – това е, когато човек живее в спазване и в изпълнение на Моите – Господните, Заповеди и Закони и всичко, което върши е благо – дава благá като резултат и плодовете му след това също са Благо и носят Добро.

2) Вече ви е ясно какво означава всичките ви мисли, чувства, слова и дела да са благочестиви – такива са, когато са в съблюдаване на Господните Заповеди и Закони.

3) Общо семейно благочестиво поле се създава в семейство, в което и на двамата съпрузи всичките им мисли, чувства, слова и дела са благочестиви, без каквито и да са мисли за насилие, агресия и каквото и да е друго отрицателно, което вкарва в мрежите на илюзията автоматично, ако човек пропусне веднага да се усети какво му се върти в главата и че то е дошло в него отвън и/или е плод на вредоносни програми, кодировки и блокажи, и моментално да се покае пред Мен, и да изиска, искрено да поиска и помоли да бъдат заличени всички тези илюзорни мисли, чувства, слова и дела и да бъде анулиран вредоносният им резултат.

Общото семейно благочестиво поле се създава точно така – когато ден след ден и двамата съпрузи полагат усилия и правят нужното да останат в Светлинната мрежа и всичките им мисли, чувства, слова и дела да са доброплодотворни в Светлинната мрежа. И това продължава до момента, когато това тяхно държание и начин на поведение стане за тях вътрешноприсъщо качество – и за двамата поотделно, и заедно като действат, и им идва съвсем естествено отвътре да мислят, чувстват, говорят и действат благочестиво, без специално да се стараят и да преодоляват вътрешно или външно съпротивление, докато го правят.

Когато това се случи, именно тогава е изградено Общото семейно благочестиво поле и започва да действа автоматично. Тогава енергията, натрупана в него, създава допълнителна енергийна защитна обвивка/слой в общата семейна аура, която отблъсква всички илюзорни мисли, чувства и слова, идващи отвън, без да ги допуска до който и да е от двамата съпрузи, до което и да е ниво на което и да е от техните четири низши тела. А ако все пак нещо илюзорно навлезе в това енергийно поле, се преобразува в Светлина, в нещо добро.

И когато двамата съпрузи са с Божествена Любов помежду си, биха могли да се благословят на годишнината от сватбата си с Господната помощ да успеят да съградят такова Общо семейно благочестиво поле, а също и гостите си, ако имат такива, да помолят да ги благословят по същия начин. И след това вече знаете какво да правите, когато сте получили такъв прекрасен Благослов.*

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

line

* Бележка от Росица Авела: виж Въпрос и отговор 134 „Дарове и Благослови”.