Въпрос и отговор 128

Ползата от вредата

Въпрос, изпратен на полски език на 29 ноември 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 януари 2019 г.

 

Въпрос: Тази нощ отново не мога да спя. Зная, че всичко вредоносно, което илюзията ми прави, е добро за мен. Моят въпрос е: Мили Татко Единни, каква е ползата, която мога да получа от тази ситуация? Благодаря Ти, Росица Авела! Благодаря Ти, Господи!

Отговор: Вредоносно е, когато някой от мрежите на илюзията пречи на човека да спи и да си отпочине добре, да е бодър и работоспособен, като се събуди, и да може да си съгражда добра защита през деня!

Препоръката е в такива случаи да се направи всичко нужно, за да се прекрати тази вредоносност, като се извършва Духовната практика Прошка в 3 стъпки + благодарност към Мен – Единния Отец, или направо да се извърши цялата Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”.

Следователно в дадения случай човекът е нужно веднага щом усети, че му се пречи да заспи,
1) да каже: „Това мое безсъние е илюзия.”
2) И веднага да започне Духовната практика Прошка в 3 стъпки:

„Прощавам, Господи, от все сърце и Душа, на моята илюзорна част и на всички сили на илюзията, които действат вредоносно над мен в този момент и ми пречат да заспя! Прощавам и на …” и т.н. до края.

Ползата от една такава ситуация, както и при всяка друга ситуация, която е вредоносна за човека и е провокирана и се поддържа от силите на илюзията, е, че когато човекът изрече „Това е илюзия” и го оповести, т.е. разкрие зловредността, тя се прекратява.

И дори и той самият да е съгрешил нещо, когато изрече „Господи, това, което правя, е илюзия. Покайвам се, мили Татко Единни! Прости Ми и Ми помогни да спра да извършвам това илюзорно проявление тук и сега и завинаги!”, то се прекратява!

А когато прости на всички сили на илюзията, които са го подвели да съгреши, тогава цялата отнета му енергия се възвръща с лихвите, а новосътворената отрицателна карма, ако има такава, се преобразува на 100% в същия този момент!

И когато след това човек радостно ми възблагодари, може да се окаже богато възнаграден с Господно приумножение на ползите за него и да излезе накрая много по-здрав и богат енергийно, отколкото е бил преди началото на вредоносните действия над него на представителите на която и да е мрежа на илюзията.

И това богатство е нужно веднага да го отправи в каузалното си тяло*, за да бъде съхранено и използвано по-късно, при по-голяма нужда, по Божията Милост и Господно Допущение.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

line

* Виж призив за изричане веднага след края на каквато и да е работа в духовността от Будда Вайрочана, 2 юни 2015 г.