Въпрос и отговор 105

Съществува ли съдба?

Въпрос, изпратен на полски език до сайт ЕДИНЕНИЕ на 18 януари 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 март 2018 г.

 

Въпрос: Съществува ли съдба/предначертание на човека, предварително планирана още преди раждането му?

Отговор: Да, човек винаги идва с определена основна цел/задача, която неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие само си избира по препоръка на Учителя му на фин план от Йерархията на Светлината и с одобрението на Кармичното Ръководство. И човек се ражда в такава среда – семейство, род, народ, населено място, държава, която би му помогнала за изпълнение на тази основна цел/задача/Мисия за това му въплъщение, като се има предвид и какви видове карма има и в какъв обем и големина са те, и кои от тях е най-благоприятно да бъдат отработени.

След като тази основна рамка е зададена и е уточнен екипът от Души, които ще участват по някакъв начин за изпълнението на тази основна Мисия, Душата влиза във въплъщение.

 

Въпрос: Възможно ли е човек със своята свободна воля да промени живота си изцяло или в границите, в които му позволява неговата съдба?

Отговор: Да – в 3 случая.

По време на въплъщението вследствие на проявяването на свободната воля човек може да се придвижва напред в живота към осъществяването на зададената основна цел по най-различни начини в зависимост от пътя, по който ще избере да поеме – лек, много лек и бърз, средно труден, много труден или такъв, който е невъзможен за изпълнение на отредената Мисия.

А според това как проявява свободната си воля, т.е. какви избори прави във всеки момент от живота си и как реагира, когато започне отработването на даден вид негова отрицателна карма, човекът:
blue-dotизчиства повече или по-малко карма от един или друг вид, от който има, или
blue-dotси натрупва нова карма от същите видове, от които има, или
blue-dotсъздава карма от съвсем нови видове.

И ако реагира правилно от Господна гледна точка – с приемане на житейските ситуации и с благодарност към Бога и към Господа, тогава в хода на кармичното изчистване той отработва нови Божествени качества и добродетели и/или подсилва тези, които вече има.

В случай обаче че отклонението от предначертанието вследствие на проявена свободна воля и направени избори в живота е толкова голямо, че изпълнението на предварително уточнената програма е без възможност да се извърши, тогава Душата страда и човекът може да изпадне в депресия, в смут и да чувства, че животът му е безсмислен, понеже нищо съществено не се случва и липсва подкрепа, която да му се дава Свише, тъй като вече липсва за какво да бъде давана тя. И ако в това си състояние човек пожелае да излезе от въплъщение, много е вероятно някой от мрежите на илюзията да се втурне да му помага и това действително да се случи. (Виж Въпрос и отговор 29.)

Най-доброто, което човек може да направи в този случай, е да се покае искрено пред Мен – Присъствие на Единния Отец, а също и пред своето Висше АЗ СЪМ Присъствие, т.е. пред Господа и пред Бога да се покае, а също и пред Учителя си на фин план от Йерархията на Светлината, и да изиска, искрено да поиска и да помоли прошка да му се даде и помощ Свише, за да се зададе нова програма за неговото въплъщение, която да му е от полза спрямо ситуацията, в която е попаднал, и след това каквото и да му се случва, да го приема в Радост и Благодарност най-голяма. И да се покайва толкова много и толкова продължително, колкото е нужно – докато почувства, че му олеква и че има за какво да се живее на този свят, и че светът, хората в него и природата, т.е. всичко, е прекрасно. Това означава, че новият план за остатъка от въплъщението му е съставен и има кой да подкрепи човека на фин план, а също и че има с кои хора да се свърже в материалния свят и да продължи напред по новия житейски път.

Това е първият случай, когато предначертанието по изключение може да бъде променено.

Вторият случай е, когато човек толкова силно се устреми към изпълнение на поставената основна задача/цел/Мисия за това си въплъщение и толкова добре се справя и бързо се придвижва към пълното й осъществяване, че тя бива достигната много по-рано от предварително заплануваното. Тогава човек получава допълнителни Дарове Свише и усилване на неговите добродетели и Божествени качества, т.е. постига по-висока степен на съвършенство и чистота.

В този случай отново е възможно така да се получи, че човекът да липсва за какво повече да остава и по-рано да излезе от въплъщение, но този път победоносно. В този случай на околните им изглежда, че човекът си е отишъл без време, в своя разцвет, апогей и най-върхова форма, тъкмо като се е усъвършенствал толкова много. А всъщност това е най-доброто за него и си е отишъл в най-подходящото и точно време и момент от живота! Понеже ако остане във въплъщение с тези си умения да ги проявява, може да се получи изкривяване и да загуби достигнатите съвършенства, тъй като към такъв изчистен и Светъл човек се устремяват много голямо количество представители от различни мрежи на илюзията, стремейки се да отнемат неговата Светлина, Чистота и върхови достижения, подлагайки го на много силни изкушения и упражнявайки върху него натиск по най-различни начини, докато той се огъне и поддаде.

В такива случаи също е възможно, ако човекът остане във въплъщение, жизненият му план да бъде променен, когато първоначалният вече е достигнат и изпълнен. И човекът изведнъж се устремява да прави нещо съвсем друго, изненадващо за всички свои близки, и може да смени и местожителството си, и държавата, в която живее.

Каквото и да се случва, човек е нужно да го приема с благодарност към Бога и към Господа, тъй като това е най-доброто за него, а същото е нужно да правят и неговите близки роднини, приятели и познати. И да са готови да го благословят, ако реши да започне нещо ново – в своите нови дела да бъде доброплодотворен в Светлинната мрежа и за планетата Земя и Живия Живот на нея. А също и да му кажат, че са готови да му помогнат с каквото им е възможно, ако той има нужда от помощта им и им я поиска.

Третият случай на променен жизнен план е в извънредни ситуации на голяма опасност за живота на много жизнепотоци, ако човек реши да се жертва, за да ги спаси. Тогава може да се получи преждевременно прекъсване на изпълнението на жизнения план и излизане от въплъщение. А ако човекът успее да остане във въплъщение, това вече е едно ново въплъщение за него, с нов жизнен план, според достигнатото ново ниво в развитието му, тъй като една такава постъпка, с която спасява нещо голямо и ценно, му сътворява голямо количество блага карма, която след това се използва за неговото по-нататъшно развитие.

Същият ефект може да се получи и когато някой помогне на друг човек, дори и само един да е той, ако е носител на Мисия с висока степен на важност, например за оцеляването на цялата планета и Живия Живот на нея, а също и на човешкия род и/или за даването на ново Знание и Учение, което е нужно да достигне до хората в съответния времеви момент.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния