Въпрос и отговор 29

Съгласие за излизане от въплъщение

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 18 февруари 2017 г.

Въпрос: Когато някой човек даде своето съгласие да излезе от въплъщение, след това даденото съгласие явява ли се условие този човек да бъде атакуван от силите на илюзията точно с тази цел – за да бъде изваден от въплъщение? Понеже понякога, когато човек срещне някакви трудности, скърби, неволи в живота, той може да каже, дори без да се усети, че иска да умре.

Например ако на някои родители детето им направи прехода, може някой от тях двамата или някой от дядовците или бабите на детето да каже „Господи, по-добре мен да беше взел, отколкото моето дете/внуче.”

Или ако съпрузите дълги години живеят заедно в сговор, когато единият направи прехода, другият може да каже или да си мисли, че за него вече е безсмислено да продължава да живее сам. В такива случаи се забелязва, че доста често другият съпруг много бързо също прави прехода.

Понякога обаче човек, когато е без достатъчна осъзнатост, може когато се оплаква на някого за своето положение, да произнесе, че живота му е тежък и вече е без желание да живее, без сериозно да има такова намерение. И когато в скоро време след това започнат да му се случват един след друг различни „инциденти”, той започва да се моли да му се помогне Свише да продължи този си живот.

Когато човек, без значение по каква причина и без значение дали действително го е искал или е бил без такова сериозно намерение, е пожелал да излезе от въплъщение, това негово желание може ли да се анулира? И какво е най-добре да се направи от Господна гледна точка?

Отговор: Когато някой даде съгласие, като каже, че иска да излезе от въплъщение, това задейства съответната програма в неговите фини низши тела и тази енергетика привлича силите на илюзията да направят нужното, за да се случи пожеланото и да оберат колкото могат повече енергия при това, тъй като след като човек е пожелал такова нещо и някой му се „притече на помощ” желанието му да изпълнява, тази работа трябва да се заплати и тя се заплаща със собствената му енергия!

В този случай ако човекът излезе от въплъщение, Душата му е доста ощетена енергийно и с намален потенциал и възможност да се изкачи във Висшите октави. И е доста обременена Душата му кармично поради редица причини – понеже човекът е пренебрегнал Божествения план и Промисъл за него, провалил е изпълнението на мисията на текущото си въплъщение, вложил е в илюзията голяма част от Божествената си енергия, тъй като изпълнението на този вид „услуги” е доста скъпо заплатено.

И когато изпълнението на такава, зададена от самия човек, програма над самия него стартира, а той междувременно е забравил какво си е пожелавал в труден момент, човекът изпада в ужас, че се е разболял и си отива или че все на него му се случват много опасни неща.

Когато човек отправи такова пожелание в момент на слабост и големи трудности (по негово мнение), то е все едно някой да даде поръчка на наемен убиец да го убие, без значение какво ще пожелава след това, и да му обещае пребогато възнаграждение, ако успее да се справи, въпреки че той самият ще се опитва по всеки възможен начин да му се изплъзне и да осуети изпълнението на тази задача!

Единственото спасение в такъв случай е човек да заплати много повече на някой друг, който може да спре първия наемен убиец, нали? Някой, който е достатъчно мощен и уважаван, за да може думата му да тежи и да бъде зачитана от първия наемен убиец. И този, по-мощният, да заплати каквото и както реши на първия за неговия труд до този момент и да му каже вече да се спре и да забрави за тази задача.

Подобно е и в духовния свят – на фин план.

Когато човек е пожелал преждевременно да излезе от въплъщение и силите на илюзията са се втурнали да изпълняват заявената поръчка, за да се докопат до наградата – колкото може по-голяма част от Божествената енергия на този човек, а той промени мнението си, е нужно да се обърне за помощ към Мен – Присъствие на Единния Отец, като се покае искрено, силно, многократно, от все сърце и душа и поеме задължението за определена работа в Духовността, която да Ми посвети, и да я изпълнява толкова време, колкото е нужно, докато се разплати енергийно с тези, които са се заели да го изваждат от въплъщение.

И това става по Моя преценка и допущение – колко дълго време да продължи, и зависи от устрема на човека и силата на покаянието му към Мен. И също така зависи и от това дали и доколко по-добър ще стане след това, което му се случва, когато оживее. Понеже ако човек след това се самозабрави, може нещо много бързо да му се случи, тъй като, ако той съгрешава и погазва Моите Заповеди и Закони, как АЗ СЪМ Присъствие на Единния да се застъпвам за него? Ако това се случи, в този момент силите на илюзията се активизират отново с още по-голяма сила.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния