Напътствие от Господ Санат Кумара

3 август 2013 г.

Бележка от Росица Авела:

Здравейте, мили Светли Души,

Днес Господ Санат Кумара дойде в моя храм и указа да ви предам още същия ден информацията, която ще даде. Тя е продиктувана от повелята на времето в момента и се отнася за гледането на Посланията-Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината” и слушането на песните „Песни за приумножаване на Радостта, Благодарността и Божествената Любов”, както на самия сайт ЕДИНЕНИЕ, така и свалени от него, а също и за четенето на текстовете, дадени Свише, с вплетена и в тях Божествена енергия в части Послания, Напътствия и Работа в духовността на сайта.*

Напътствието е следното:

Посланията-Картини, качени на сайт ЕДИНЕНИЕ, да се гледат без очила и лещи, а песните да се слушат без слухов апарат от хората, които носят такива.

Същото важи и когато хората свалят файловете и отпечатат Посланията-Картини, и ги гледат у дома и където и да е другаде, и слушат песните.

От този момент нататък, поради засилването на енергетиката на планетата, е важно да се спазва това изискване, ако човек иска занапред да получава полза, вместо да е без резултат или дори да му е във вреда това, което прави.

Каза ми се така: „Като ви се указва да сте чисти, когато пристъпвате към Служение на Бога, освен всичко останало – мисли, чувства, сънастрой..., се има предвид и това – да сте чисти, както сте дошли в този свят, когато сте се родили, без патериците на съвременната ви цивилизация. Тогава достигате до Бога и сте като децата, и Бог може да обитава вашия храм вместо някой друг”.**

Освен това всеки, който реши да има копие на такава картина и да я гледа или да слуша песента, е нужно предварително да се погрижи обстановката да е хармонична и да има Мир, и Божествена Любов да струи между хората, където е изложено за гледане това Послание-Картина или където се слуша песента. И ако се допусне каквато и да е негативност, да се поиска прошка Свише. И след това Посланието-Картина да се напръска с Жива вода, приготвена от самия човек, чието е копието на Посланието-Картина, произнасяйки над водата „Призив за пречистване и преобразуване на водата в Жива вода ”. А накрая да се благодари на всички Сили Небесни на Светлината за помощта.

Добре е отпечатаните копия на Посланията-Картини да бъдат под гладко стъкло (поставено в дървена рамка) или без нищо вместо в найлон, например в найлонов джоб за документи или в ламинат. Същото се отнася и за отпечатаните ликове на Владиците, и за иконите, които хората имат.

Когато някой иска да установи връзка с Висшите октави на Светлината и да се помоли на съответния Владика, ако ликът му стои в найлон, за да е по-добре съхранен, в този момент е нужно да бъде изваден от найлона и тогава човек да изпраща своята Благодарност и Божествена Любов към съответния Владика или Светия, нарисуван на иконата, или към Възнесените Същества на Светлината, даващи картините.

Това е така, понеже стъклото се добива от естествени материали – кварц (от пясък), и е в състояние да провежда Божествените енергии, за разлика от ламинирането и слагането в найлон. Бидейки изкуствено създаден материал, който липсва в природата, пластмасата пречи на енергията да се движи свободно през нея, в случая двустранно – от изображението към вас и обратно – било то изображението на картината, лика на Владиката или на Светията на иконата, които свързват със самия Владика/Светия.

И най-голяма е ползата от работата в духовността – от четенето на Посланията, Напътствията, от призивите и молитвите, от гледането на Посланията-Картини и слушането на песните, когато хората са извън градовете и другите по-големи поселища и най-добре, когато са насаме сред природата в тишина.

А относно четенето на текста на Посланията и всички останали Свише указвани текстове, публикувани на сайта, а също и относно четенето на други свещени текстове от хартиен или електронен носител, препоръката е същата – най-добре е да се чете без помощта на каквито и да е помощни средства – очила, лещи, лупи, които изкривяват текста и окото го възприема вече по различен начин като енергия.

Накрая Господ Санат Кумара каза следното:

„АЗ СЪМ Санат Кумара, с Любов към всички, които приемат даваните от нас Учение и препоръки, стремят се да ги прилагат в живота и подкрепят нашия Посланик, чрез когото те достигат до вас.”

 

под линия

* Както на сайта, така и изтеглените от него.

** Допълнителна информация, дадена от Господ Шива.